Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaKotlina Kłodzka

Nasze postulaty: Lepszy transport publiczny w powiecie kłodzkim

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się z wnioskiem o podjęcie współpracy pomiędzy gminami powiatu kłodzkiego i powiatem kłodzkim w celu utworzenia związku transportowego i systemu publicznego transportu zbiorowego łączącego gminy powiatu kłodzkiego z miastem Kłodzkiem oraz pomiędzy sobą.

Zwróciliśmy się także o przeprowadzenie badań społecznych wśród mieszkańców gmin powiatu kłodzkiego, badających potrzeby transportowe mieszkańców, należy przy nich zwrócić szczególną uwagę na zamieszkujących miejscowości, do których dzisiaj nie dociera transport zbiorowy bądź jego oferta jest bardzo słaba;

Wniosek objął także udostępnienie organizowanych przez samorządy przewozów dla uczniów szkół podstawowych dla wszystkich mieszkańców gmin oraz przeorganizowanie ich: wyznaczenie stałych przystanków, udostępnienie rozkładów jazdy na przystankach i w internecie, wymiana taboru na niskopodłogowy i na tyle duży, aby mogli nim podróżować wszyscy chętni, ewentualne wprowadzenie opłat dla innych pasażerów niż uczniowie szkół podstawowych.

Nasz wniosek otrzymali: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Urząd Miasta w Kłodzku, Urząd Gminy Kłodzko, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim, Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, Urząd Miasta i Gminy Radków, Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej.

Autorem wniosku jest Jakub Janas. Wnioski poprzedzone były wnioskami o dostęp do informacji publicznej.

Czytaj więcej: Pytamy gminy powiatu wrocławskiego i kłodzkiego o transport publiczny

Dlaczego transport publiczny?

W Szóstym Raporcie Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednym ze wskazanych priorytetów jest rozwój transportu zbiorowego. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu musimy ograniczyć emisji, a za sporą ich część odpowiada indywidualny transport samochodowy. Muszą wybierać go osoby, które w swoich miejscowościach nie mają dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Często wybierają go osoby, które w swoich miejscowościach mają bardzo słabą, niedostosowaną do potrzeb ofertę publicznego transportu zbiorowego. Indywidualny transport samochodowy może zostać zastąpiony przez ten zbiorowy, a najlepiej jakby jeszcze był publiczny.

Bardzo istotne w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego jest dostosowanie połączeń do potrzeb osób z niego korzystających. Nie można jednak skupić się tutaj wyłącznie na tych trasach, na których jest najwięcej chętnych. Należy pamiętać i zapewniać dostęp do publicznego transportu zbiorowego również mieszkańcom najmniejszych miejscowości. Natomiast to skąd dokąd takie przewozy powinny się odbywać, musi być oparte na badaniach wśród mieszkańców, tak aby odpowiadało to na ich potrzeby. Takie połączenia powinny zostać skoordynowane również z godzinami pracy szkół, zakładów pracy, urzędów. Winny też umożliwiać uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym – kursować w godzinach późnowieczornych czy wręcz nocnych.

Czytaj też: Sukces! Szklarska Poręba polepszy komunikację miejską i stworzy plan rozwoju transportu

Doraźnym rozwiązaniem dla braku publicznego transportu zbiorowego może być udostępnienie połączeń dowozowych dla uczniów do szkół podstawowych dla innych mieszkańców. Wymaga to małego przeorganizowania tego transportu, tak aby korzystanie z niego przez inne osoby niż uczniowie było komfortowe. Takie działanie umożliwi dojeżdżanie do najbliższych ośrodków większej liczbie mieszkańców.

Publiczny transport zbiorowy to również narzędzie do walki z wykluczeniem społecznym. Pozwala ona dojechać do centrów życia kulturalno-towarzyskiego, dzięki czemu uczestniczyć w nim mogą nie tylko mieszkańcy tych większych ośrodków, ale również osoby z małych i najmniejszych miejscowości.

Fot. tytułowe – Kotlina Kłodzka, Marcin „dome” Dąbrowski, CC-BY-SA-2.5
Kotlina Kłodzka, Marcin „dome” Dąbrowski, CC-BY-SA-2.5

Dodatkowe postulaty dla poszczególnych samorządów

Na podstawie odpowiedzi, które otrzymaliśmy od samorządów w trybie dostępu do informacji publicznej, sformułowaliśmy też dodatkowe postulaty:

 • powiat kłodzki: cieszymy się, iż uruchamiają Państwo siatkę transportu zbiorowego w powiecie; sugerujemy, aby przy podpisywaniu umowy lub ogłaszania przetargu zawrzeć w warunkach konieczność obsługi połączeń taborem niskopodłogowym, klimatyzowanym, umożliwiającym przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży; proponujemy również przeprowadzenie w przyszłym roku (jak i latach następnych) ogólnopowiatowego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie powiatu;
 • gmina Bystrzyca Kłodzka: cieszymy się, iż uruchamiają Państwo transport zbiorowy w gminie; sugerujemy, aby przy podpisywaniu następnej umowy lub ogłaszania przetargu zawrzeć w warunkach konieczność obsługi połączeń taborem niskopodłogowym, klimatyzowanym, umożliwiającym przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży; proponujemy również przeprowadzenie w przyszłym roku (jak i latach następnych) ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie gminy; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Duszniki-Zdrój: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia całorocznej komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina miejska Kłodzko: chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na rozważenie kwestii opierania transportu zbiorowego na prywatnych przewoźnikach, może to stwarzać problemy braku bezpośredniej kontroli nad formą realizowanych połączeń; uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji miejskiej i podmiejskiej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie
 • gmina wiejska Kłodzko: cieszymy się, iż uruchamiają Państwo transport zbiorowy w gminie; sugerujemy, aby przy podpisywaniu następnej umowy lub ogłaszania przetargu zawrzeć w warunkach konieczność obsługi połączeń taborem niskopodłogowym, klimatyzowanym, umożliwiającym przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży; proponujemy również przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie gminy; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Kudowa-Zdrój: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Lądek-Zdrój: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń (np. FRPA);
 • gmina Lewin Kłodzki: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Międzylesie: nie otrzymaliśmy pełnej odpowiedzi na wniosek
 • gmina miejska Nowa Ruda: nie otrzymaliśmy odpowiedzi

Czytaj też: Wizyta studyjna w Karpaczu: Za dużo samochodów, czekamy na kolej

 • gmina wiejska Nowa Ruda: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Polanica-Zdrój: nie otrzymaliśmy odpowiedzi
 • gmina Radków: cieszymy się, iż uruchamiają Państwo transport zbiorowy w gminie; proponujemy przeprowadzenie w przyszłym roku (jak i latach następnych) ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. poziomu zadowolenia z obecnie istniejących połączeń transportu zbiorowego na terenie gminy; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Stronie Śląskie: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie;
 • gmina Szczytna: uważamy za konieczność przeprowadzenie ogólnogminnego badania opinii mieszkańców nt. potrzeb i formy uruchomienia komunikacji zbiorowej; sugerujemy skorzystanie z dofinansowań zewnętrznych na uruchomienie połączeń; zalecamy stworzenie dokumentu strategicznego dla rozwoju transportu w Państwa gminie.

Fot. tytułowe: Autobus Autosan H9 na dworcu w Kłodzku / Aktron / Wikimedia Commons / CC-BY 3.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie