KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Mysłakowice likwidują transport publiczny w dni wolne. Sprzeciwiamy się!

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. transportem publicznym.

Jak informował m.in. portal 24jgora.pl, w soboty, niedziele i święta do miejscowości gminy Mysłakowice nie będą dojeżdżały autobusy MZK. Mieszkańcy zostaną odcięci od komunikacji zbiorowej. Decyzja wójta wzburzyła mieszkańców.

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Przeciwko decyzji urzędu w Mysłakowicach

Dlatego Towarzystwo Benderowskie wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji. Stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji kursów linii 3, 11 i 33 w gminie Mysłakowice w soboty, niedziele i święta. Mieszkańcy Łomnicy, Wojanowa, Bobrowa, Karpnik, Gruszkowa i Strużnicy zostaną pozbawieni dostępu do transportu publicznego w dni wolne, czyli 30% czasu roku.

Decyzja ta powiększa, zamiast zmniejszać zakres wykluczenia transportowego. Nie wszyscy obywatele posiadają samochody, a wiele osób nie może korzystać auta z uwagi na wiek czy stan zdrowia.

Wiele osób chce także nie korzystać z samochodów z powodów ekologicznych, wspierając. Istotne są także powody ekonomiczne, w tym rosnące ceny benzyny. Niestety decyzja dołoży się do szalejącej inflacji, obciążając budżety domowe mieszkańców.

Ograniczenie kursów będzie miało niekorzystny wpływ na turystykę w gminie Mysłakowice, a zatem mocno negatywny wpływ na dochody mieszkańców i rozwój gospodarczy. Gmina turystyczna, posiadająca szereg atrakcji, nie powinna wykluczać milionów potencjalnych turystów, którzy nie posiadają własnego auta lub preferują ekologiczny styl życia podczas wakacji.

Degradacja transportu publicznego może mieć także istotne skutki społeczne. Niemożliwość dojechania do Jeleniej Góry przyspieszy emigrację młodzieży do większych ośrodków.

Zgodnie z badaniami Trako (cytowanymi przez Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z którymi Miasto Jelenia Góra zawarło Porozumienie Międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 2013-2023)  z komunikacji w dni wolne korzysta 736 osób czyli 7,2 proc. mieszkańców gminy.

Czytaj też: Transport publiczny na Dolnym Śląsku. Czy będą autobusy wojewódzkie?

Wykluczenie transportowe narusza Konstytucję

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, wykluczenie transportowe jest przeszkodą w realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, takich jak: wolność poruszania się (art. 52 ust. 1 Konstytucji), prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji), prawo osób z niepełnosprawnościami do pomocy ze strony władz publicznych w komunikacji społecznej (art. 69 Konstytucji),prawo do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji), a bez dostępnego transportu nie można korzystać z usług publicznych gwarantujących godny poziom życia (art. 30 Konstytucji).

Upośledzanie transportu publicznego jest jaskrawo sprzeczne z uchwałą nr XXII/164/16 z dnia 31.05.16r. w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mysłakowice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2020, która stanowi, że „Z kolei zaspokojone potrzeby komunikacyjne to potrzeby zaspokojone w oparciu o komunikację obejmującą wszystkie główne, lokalne ścieżki transferów przestrzennych i sprawnie powiązaną z ponadlokalnymi systemami komunikacyjnymi. Takie zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w Gminie Mysłakowice polegać będzie na komunikacji indywidualnej uzupełnianej przez autobusową komunikację zbiorczą.”, a także „Organizacja sprawnego regionalnego systemu transportu publicznego zintegrowanego z systemami subregionalnymi i lokalnymi, obejmującego wszystkie główne regionalne generatory ruchu, miasta powiatowe i atrakcje turystyczne, konkurencyjnego do indywidualnego transportu samochodowego.”.

MZK Jelenia Góra
MZK Jelenia Góra / CC-BY-NC-SA 4.0.

Transport nie kursujący przez 30% czasu nie jest w ogóle konkurencyjny do indywidualnego transportu samochodowego, ale nawet nie stanowi żadnej alternatywy.

Działanie jest także sprzeczne z przyjętą Koncepcją rozwoju transportu miejskiego obszaru Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, która stanowi załącznik nr 2 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Koncepcja stanowi, że „Dlatego jednym z czterech podstawowych priorytetów Strategii ZIT AJ jest „Zintegrowany obszar AJ”, którego celem jest „Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ”. Cel ten ma być realizowany przez dwa działania: 1. Zapewnienie spójnego systemu komunikacyjnego AJ. 2. Zastąpienie samochodowej komunikacji indywidualnej zbiorową komunikacją autobusową i kolejową w silnie zurbanizowanych obszarach gmin należących do AJ.”

Niemożliwe będzie zastąpienie komunikacji indywidualnej zbiorową przez tak znaczne ograniczenia kursów w dni wolne.

Celem powinien być rozwój spójnego systemu. Gmina Mysłakowice powinna też, wspólnie z innymi gminami i powiatem, przygotować projekty dotyczące rozwoju transportu publicznego, finansowane ze środków unijnych w ramach m.in. Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 czy Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy


Zdjęcie tytułowe: Mysłakowice / Art Jarka / CC-BY-SA 3.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie