Klimat na Dolny ŚląskKotlina KłodzkaŚrodowisko

Nowa Ruda to najbardziej smogowe miasto w Polsce. Jakie są plany na zmianę?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. gospodarką niskoemisyjną i zwalczaniem smogu.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Nowa Ruda – lider smogu w Polsce

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najbardziej smogowych miejscowości w Polsce. Nowa Ruda to nowy smogowy lider Polski. To dolnośląskie miasto zwyciężyło we wszystkich trzech kategoriach – najwyższego stężenia pyłów PM10, najwyższego stężenia benzo[a]pirenu i liczby smogowych dni. W Nowej Rudzie smog trwał 96 dni czyli praktycznie całą zimę.

Nie bez powodu polska stolica smogu znajduje się obecnie na Dolnym Śląsku.  Wynika to ze specyfiki miejscowości z dużą ilością starych kamienic w centrach oraz z opóźnieniem wdrożenia wsparcia finansowego dla domów wielorodzinnych.

Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego: – Jakość powietrza może się jeszcze pogorszyć w tym roku, gdyż rozpoczęto sprzedaż węgla brunatnego w regionie i zniesiono karalność palenia nim.

Ranking najbardziej smogowych miejscowości w Polsce / Polski Alarm Smogowy
Ranking najbardziej smogowych miejscowości w Polsce / Polski Alarm Smogowy

Czytaj też: Apelujemy do Dzierżoniowa, by przygotował plan adaptacji do zmian klimatu

Pytania do Nowej Rudy

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy są plany na zmianę. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miasta w Nowej Rudzie. Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

1. Ile pieców nadal jest do wymiany zgodnie z uchwałą antysmogową a.) łącznie w gminie miejskiej b.) w zasobie komunalnym?

Szacuje się, że na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda jest 3863 piecy do wymiany łącznie (zgodnie z uchwałą antysmogową), w tym 1650 w zasobie gminnym,

2. Jakie są plany w zakresie wymiany pieców na lata 2023-2024?

Obecnie miasto posiada pełną dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę dla 6 lokali mieszkalnych, gdzie źródła ciepła wymienione zostaną na gazowe. Ponadto w 47 pustostanach planowana jest wymiana sposobu ogrzewania na elektryczne lub gazoweW trakcie realizacji jest pełna termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 2 budynkach komunalnych w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Dla mieszkańców jest możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Gmina Miejska Nowa Ruda podpisała umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na blisko 5 mln zł. Program realizowany będzie w latach 2023-2027. Ponadto w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie prowadzony jest punk konsultacyjno-informacyjny w ramach programu Czyste Powietrze, gdzie można uzyskać wsparcie merytoryczne dot. złożenia wniosku do WFOŚiGW przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Gmina przedłożyła również fiszki projektowe w związku z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, w którym planowana jest Rewitalizacja pokopalnianego obszaru przy ul. Obozowej, w tym transformacja energetyczna dla 7 budynków mieszkalnych.

Czytaj też: Pytamy Kowary o plan adaptacji do zmian klimatu. Co z inwestycjami?

3. Czy są plany związane z montażem odnawialnych źródeł energii przez jednostki miejskie? Proszę o ich wymienienie. Jeśli nie – czy będą rozważane?

Obecnie nie są prowadzone takie inwestycje. Nie jest prowadzone również żadne postępowanie w tym zakresie.

4. Czy istnieje strategia dotycząca w całości lub części rozwoju transportu publicznego lub transportu rowerowego? Proszę o podanie nazw dokumentów i ewentualnie stron w dokumencie.

Nie istnieje wymieniona strategia,

5. Jaka część budżetu na 2023 r. przeznaczona jest na a.) ochronę klimatu b.) zieleń c.) transport publiczny d.) transport rowerowy?

Projekt budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023 jest dokumentem ogólnodostępnym.

6. Jakie projekty zostały zgłoszone do Funduszy Europejskich na lata 2021-2027?

Nie zgłoszono jeszcze żadnych projektów, ponieważ nie ogłoszono jeszcze konkursów.

7. Czy w ciągu ostatnich 3 lat organizowane były konsultacje publiczne w sprawach, o których mowa w punktach poprzedzających? Czy będą organizowane? Jeśli nie – dlaczego?

Nie organizowano konsultacji publicznych w/w sprawach.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej


Zdjęcie tytułowe: Smog nad Nową Rudą / Jacek Halicki / CC-BY-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie