KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Zbierają podpisy pod kolejową inicjatywą obywatelską do sejmiku Dolnego Śląska

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstał projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska rekomendującego Marszałkowi i Zarządowi Województwa Dolnośląskiego działania na rzecz Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a stowarzyszenie Akcja Miasto 10 maja 2023 r. utworzyło komitet inicjatywy uchwałodawczej.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Dlaczego uchwała sejmiku ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Niniejsza uchwała, stanowi uchwałę precyzującą pożądane przez mieszkańców Dolnego Śląska kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie. Zarządzanie procesem, w tym podejmowanie konkretnych form prawnych realizacji uchwały, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy do Marszałka i Zarządu Województwa.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Dotyczy to dwóch projektów:

  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane
  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Wrocław Główny jest największą pod względem liczby odprawionych pasażerów w Polsce – corocznie podróżuje z niej blisko 20 mln podróżnych. Potencjał stacji jest znacznie większy, ze względu na bogatą sieć linii kolejowych na Dolnym Śląsku – z Wrocławia linie kolejowe rozchodzą się w aż 9 kierunkach, jednak ze względu na wąskie gardło potencjał jest przytłumiony i niemożliwy do wykorzystania przy obecnym stanie sieci kolejowej.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Rozbudowa jest istotna dla mieszkańców miejscowości, połączonych z Wrocławiem (np. Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Bolesławiec, Lubin, Strzelin, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Żmigród, Wołów, Świdnica, Kłodzko, Brzeg Dolny), gdyż pasażerowie są narażeni na spóźnienia, odwoływanie pociągów. W perspektywie utrudni to także zwiększanie liczby pociągów z tych miast.

Brak inwestycji utrudni także życie gospodarcze całego regionu, gdyż tory są niezbędne pociągom towarowym. We Wrocławiu znajduje się najważniejszy i największy węzeł w zachodniej Polsce, z którego odjeżdżają pociągi z polskimi i zagranicznymi towarami na eksport do Europy Zachodniej.

Czytaj też: Propozycja uchwały rady osiedla ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Uchwała zgodna z planami województwa

Uchwała byłaby drugą uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podejmowaną na wniosek obywateli.

Zwracamy uwagę, że Województwo Dolnośląskie było stroną listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Uchwała jest w pełni zgodna z Uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, gdzie zapisano (załącznik 1, str. 21) “Ponadto należy dążyć do wzrostu przepustowości aglomeracyjnych linii kolejowych poprzez separację ruchu dalekobieżnego i towarowego od aglomeracyjnego. Należy to realizować poprzez rozbudowę układu torowego linii wlotowych do Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz wewnątrz tego węzła o dodatkową parę torów szlakowych. Ponadto w miejscu łączenia się linii kolejowych należy przewidzieć możliwość zaprojektowania rozwiązań bezkolizyjnych.“

Stacja Wrocław Sołtysowice
Stacja Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uchwała jest również w pełni zgodna z wizją transportu zbiorowego zapisaną w Uchwale nr LV/2107/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” , gdzie Wrocław określono jako węzeł kolejowej komunikacji krajowej (str. 121).

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Projekt uchwały – tekst

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz § 60 ust. 2 pkt 3 Statutu Województwa Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowisko, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego powinny podjąć wszelkie możliwe działania w kierunku realizacji inwestycji we Wrocławski Węzeł Kolejowy do 2030 roku. Kierunki wyznaczają priorytety, pozostawiając Marszałkowi Województwa zarządzanie procesem, określające konkretne formy tego działania.

§ 2. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowisko, że z uwagi na kształt sieci kolejowej oraz dojazdy koleją mieszkańców województwa do Wrocławia, inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy są ważne dla całego Dolnego Śląska, a ich brak utrudni planowaną przez Województwo rewitalizację linii kolejowych w województwie.

§ 3. Za priorytetowe inwestycje w obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego uznaje się:

1) przebudowę Towarowej Obwodnicy Wrocławia,

2) rozbudowę estakady kolejowej prowadzącej do stacji Wrocław Główny,

3) rozbudowę linii kolejowych wylotowych z Wrocławia o kolejne tory,

4) nowe stacje i przystanki na terenie aglomeracji wrocławskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Pociąg Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie