Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Muchobór Wielki

Tramwaj na Muchobór Wielki planowany od lat. Zapomniana inwestycja?

Muchobór Wielki to kolejne szybko rozbudowujące się w ostatnich latach osiedle miasta, które czeka na możliwość szybkiego i wygodnego dojazdu do centrum Wrocławia, co może zagwarantować tylko bezpośrednia i wydzielona z ruchu samochodowego trasa tramwajowa.

Trasa tramwajowa na osiedle Muchobór Wielki obecna była jeszcze w najstarszym studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, z 1998 roku, autorstwa prof. Tadeusza Zipsera.

Zrzut ekranu 2023-08-10 201717

 

Od tego czasu we wszystkich kolejnych studiach zagospodarowania przestrzennego pojawiała się ta trasa, która jest obecna również w obowiązującym (jako akt prawa miejscowego) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W studium z 2006 r. była nawet jedynym zakończeniem trasy tramwajowej na Nowy Dwór.

Trasa tramwajowa na Muchobór Wielki - studium z 2006 r.
Trasa tramwajowa na Muchobór Wielki – studium z 2006 r.

Pojawia się również w studium nadal obowiązującym.

Trasa tramwajowa na Muchobór Wielki - studium z 1998 r.
Trasa tramwajowa na Muchobór Wielki – studium z 2018 r. /

Studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, przyjętego przez radę miejską w 2018 r. mówi, że trzeba powiązać centrum „z Nowym Dworem, Ołtaszynem, Swojczycami, Maślicami, Psim Polem, Zakrzowem, Jagodnem, Muchoborem Wielkim, Kleciną oraz Oporowem”.

Trasa ma jasny i wyznaczony przebieg: wzdłuż ul. Strzegomskiej i ul. Mińskiej, wraz z planowaną pętlą tramwajową przy ul. Roślinnej.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki - pętla ul. Roślinna
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki – pętla ul. Roślinna / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Rada miejska przyjęła stanowisko ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Tramwaj na Nowy Dwór… i Muchobór Wielki?

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Towarzystwo Benderowskie w ramach kampanii na rzecz budowy trasy na Nowy Dwór walczyły o jej wydłużenie również na Muchobór Wielki. Stworzono m.in. profil facebookowy „Tramwaj na Nowy Dwór i Muchobór Wielki”, obecnie znany jako „Tramwaje zamiast korków. Budujmy nowe linie we Wrocławiu” i promujący m.in. projekt „Tramwaje i kolej dla klimatu” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Samorządowcy osiedlowi domagali się budowy już od 2014 r. W 2015 r. rada osiedla z Muchoboru Wielkiego podkreślała, że jest przeciwko budowie buspasa zamiast tramwaju na Nowy Dwór (tzw. metrobusa), co uniemożliwi połączenie z Muchoborem Wielkim, gdyż zostawiono tam rezerwę terenową tylko pod tramwaj.

W 2016 r. w ramach przedstawionego przez prezydenta Rafała Dutkiewicza Wrocławskiego Programu Tramwajowego linia na Muchobór Wielki znalazła się do „przygotowania do realizacji kolejnych tras po 2022” obok m.in. kultowego tramwaju na Jagodno.

Czytaj też: Tramwaj na Maślice jest istotny dla rozwoju Wrocławia. Inwestycja musi powstać

Tramwaj na Muchobór Wielki na panelu obywatelskim

Wrocławski Panel Obywatelski z 2020 r., czyli pierwsza taka forma partycypacji społecznej w mieście, miał odpowiedzieć m.in. na pytanie: jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlem Muchobór Wielki?

Jeszcze przed panelem Akcja Miasto (która była tzw. stroną panelu) w materiałach dla panelistów zwracała uwagę, że „trasa tramwajowa na Muchobór Wielki (12,2 tys. zameldowanych mieszkańców) również ma zarezerwowaną od lat trasę, która jest zapisana nawet w planach zagospodarowania przestrzennego.

Panelistki i paneliści i nie mieli wątpliwości i podobnie jak w przypadku innych osiedli zdecydowali (89% głosów), że powinien być wybudowany tramwaj, a w komentarzu popanelowym UM uznał, że „możliwa realizacja w całości”.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Członkowie panelu rekomendowali budowę linii tramwajowej w pierwszym możliwym terminie biorąc pod uwagę: niezbędny na tę realizację budżet (w tym fundusze UE), inwestycje w tej części miasta, potrzebę etapowania powstawania kolejnych linii tramwajowych w mieście. – 91%

Według UM, pierwszy możliwy termin dla poszczególnych linii będzie mógł zostać określony po ustaleniu priorytetów we Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0. Taki termin jednak nie został nigdy podany.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Paneliści (większością 89%) zdecydowali również, że potrzebne jest niezwłoczne (jak najszybsze) stworzenie planu inwestycji tramwajowej (jeśli nie powstał) oraz zobligowanie Prezydenta i UM do wszelkich możliwych działań prowadzących do budowy tramwaju, wraz z uwzględnieniem rozmów ze wszystkimi stronami oraz zdawanie kwartalnych publicznych sprawozdań dotyczących postępów prac.

Czytaj też: Sławomir Czerwiński: Trasa tramwajowa na Maślice nie może być na rezerwie. Czekamy na niego od lat

Co z linią kolejową 751?

W panelu zrekomendowano także (udziałem 95% głosów) Wypracowanie wspólnego z Urzędem Marszałkowskim i innymi odpowiedzialnymi instytucjami optymalnego dla ruchu bezkolizyjnego rozwiązania dotyczącego tramwaju na Muchobór Wielki.

Problemem jest skrzyżowanie z linią kolejowa nr 751, łączącą stację Wrocław Nowy Dwór i Wrocław Zachodni, a krzyżującą się w poziomie terenu z ul. Strzegomską.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Wnoszę o to, aby w ramach toczącego się postępowania w przedmiocie budowy linii tramwajowej na osiedle Jagodno do postępowania tego włączyć także temat dotyczący budowy linii tramwajowej na osiedle Muchobór Wielki – pisał do prezydenta Wrocławia cytowany przez portal Wroclife radny Jarosław Góral. – Stan faktyczny obu spraw, przebieg planowanej trasy jest do siebie bardzo podobny. W obu przypadkach planowana linia tramwajowa krzyżuje się z linią kolejową, z tym, że skrzyżowanie linii kolejowej nr 751 z jezdnią na osiedlu Muchobór Wielki funkcjonuje nielegalnie. W szczególności, zagrożenie na tym skrzyżowaniu wynika z małego kąta (38°) przecięcia się linii kolejowej z drogą publiczną – tłumaczy radny.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Jak przypomniał Góral, wrocławscy drogowcy mieli odstępstwo jedynie do 31 grudnia 2011 roku, pomimo tego wiadukt nie został wybudowany.

– Odnosząc się do Państwa uwag szczegółowych przypominamy, że podnoszona przez Państwa kwestia możliwości pokonania przez tramwaj przejazdu kolejowego w poziomie torów kolejowych została wykluczona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w przesłanym Państwu pisemnym uzasadnieniu. Jak Państwu wiadomo, stwierdzono w nim jednoznacznie, że budowa linii tramwajowej nie jest to możliwa bez wcześniejszej przebudowy linii kolejowej i budowy wiaduktu kolejowego – twierdzili jednak urzędnicy UM.

Czytaj też: Słynny tramwaj na Jagodno zastąpiony buspasem. Czy torowisko kiedykolwiek powstanie?

 

 

 

Czy przygotować tramwaj na Muchobór Wielki?

Sprawa tramwaju powróciła znowu przy okazji budowy trasy na osiedle Nowy Dwór. Aktywiści zwrócili uwagę, że przy inwestycji w trasę tramwajową na Nowy Dwór można by również stworzyć część torów, by ułatwić inwestycję w przyszłości.

– Przy okazji budowy tramwaju na Nowy Dwór, urzędnicy mogliby wybudować kawałek torów pod przyszły tramwaj na Muchobór. Nie trzeba by było później rozkopywać drugi raz ulicy Strzegomskiej, i kierowcy nie musieliby przechodzić przez korki dwa razy – mówił na łamach Radia Wrocław Jakub Nowotarski ze Stowarzyszenia Akcja Miasto. – Budowa czegoś co nie będzie używane nie ma sensu, poza tym żeby położyć ten fragment torów najpierw PKP musi podnieść linię kolejową – stwierdziła jednak Elżbieta Maciąg z Wydziału Inżynierii Miejskiej.

Trasa tramwaju na Muchobór Wielki
Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Dziennikarze przypomnieli również, że budowa trasy tramwajowej była jedną z obietnic wyborczych prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka z 2018 r. Prezydent w dokumencie tym obiecał szereg inwestycji tramwajowych („Zbuduję nowe trasy tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Swojczyce, Ołtaszyn, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice„).

Czytaj też: Jakub Janas: Aktywizm w dziedzinie transportu jest bardzo potrzebny. Chcemy zmiany obecnej polityki


Fot tytułowe –  Trasa tramwaju na Muchobór Wielki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie