Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Krzyki-Partynice

Trasa tramwajowa na Ołtaszyn/Partynice. To sposób na odkorkowanie południa Wrocławia!

„Tramwaj na Ołtaszyn” w istocie jest tramwajem na Partynice, bo osiedla w okolicach ul. Zwycięskiej należą do osiedla Krzyki-Partynice. Od lat był obiecywany przez polityków i urzędników.

Czytaj też: Wrocławskie osiedla potrzebują tras tramwajowych. To kluczowe inwestycje dla przyszłości miasta

Tramwaj na Ołtaszyn w planach

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 1998 r. tramwaj na Ołtaszyn nie pojawił się, podobnie jak w wersji z 2006 r. Został uwzględniony dopiero w studium z 2010 r., razem ze znaczącym poszerzeniem terenów pod zabudowę (również m.in. o Jagodno).

Studium zagospodarowania z 2010 r.
Studium zagospodarowania z 2010 r.

W 2016 r. prezydent Rafał Dutkiewicz ogłosił Wrocławski Program Tramwajowy. – Najbliższe plany to wydłużenie trasy przez Nowy Dwór, budowa torowiska z pętli Sępolno na Swojczyce oraz z parku Południowego na Ołtaszyn – pisali urzędnicy. Inwestycja miała zakończyć się do 2022 roku.

Akcja Miasto i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia uwzględniły trasę w trzech wersjach Społecznego Programu Tramwajowego z 2022 r. We Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0. z 2022 r. jednak projekt tramwaju na Ołtaszyn już się nie znalazł.

Trasa tramwaju na Ołtaszyn
Trasa tramwaju na Ołtaszyn / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Według wyliczeń z załącznika do WPT 2.0. ma mieć: długość: 2,0 km, 4 przystanki. Szacunkowy koszt to 77 mln zl. Określona przez UM liczba mieszkańców w 2023 r. korzystających z trasy: 3452, a docelowa liczba mieszkańców to 3776. Wydaje się, że dane dotyczące mieszkańców są zaniżone.

Trasa tramwaju na Ołtaszyn - okolice linii kolejowej nr 285
Trasa tramwaju na Ołtaszyn – okolice linii kolejowej nr 285 / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Magistra dodawał, że trasa nie wymaga dodatkowych inwestycji na istniejącej sieci tramwajowej, możliwe wydzielenie torowiska na 100% długości trasy. Szacunkowe wykupy gruntów przewidziano na około 870 m długości trasy.  Budowa trasy wiąże się z: przejściem przez obszar Polany Wise cennej przyrodniczo i historycznie, przekroczeniem linii kolejowej nr 285 i przejściem pod kolejową obwodnicą towarową, co wymaga uzgodnień z PKP oraz przejście przez tereny PZD. Według UM trasa stanowi ofertę także dla sąsiednich osiedli: Partynice i Wojszyce.

Czytaj też: Sławomir Czerwiński: Trasa tramwajowa na Maślice nie może być na rezerwie. Czekamy na niego od lat

Tramwaj na Ołtaszyn we Wrocławskim Panelu Obywatelskim

Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji. Na poziomie lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkańców i mieszkanek danego miasta, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowi ona „miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

Podczas Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego uczestnicy mieli odpowiedzieć m.in. na pytanie, jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlem Ołtaszyn.

Trasa tramwaju na Ołtaszyn
Trasa tramwaju na Ołtaszyn / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Większością 92,54% tramwaj pokonał wersję autobusową. Paneliści zarekomendowali też budowę linii tramwajowej w pierwszym możliwym terminie, biorąc pod uwagę: niezbędny na tę realizację budżet (w tym fundusze UE), inwestycje w tej części miasta, potrzebę etapowania powstawania kolejnych linii tramwajowych w mieście (91,04%) oraz Niezwłoczne (jak najszybsze) stworzenie planu inwestycji tramwajowej (jeśli nie powstał) oraz zobligowanie Prezydenta i UM do wszelkich możliwych działań prowadzących do budowy tramwaju, wraz z uwzględnieniem rozmów ze wszystkimi stronami oraz zdawania kwartalnych publicznych sprawozdań dotyczących postępów prac – 94,03% a także Wypracowanie wspólnego z Urzędem Marszałkowskim i innymi odpowiedzialnymi instytucjami optymalnego dla ruchu bezkolizyjnego rozwiązania dotyczącego tramwaju na Jagodno (94,03%).

W komentarzu Urzędu Miejskiego zapisano: „Po przygotowaniu WPT 2.0 zlecimy zaprojektowanie tramwaju na Ołtaszyn lub tramwaju na Maślice.”

Czytaj też: Tramwaj na Maślice jest istotny dla rozwoju Wrocławia. Inwestycja musi powstać

Konsultacje ws. tramwaju na Ołtaszyn

We wrześniu 2017 r. urząd miejski zorganizował konsultacje społeczne „zielony tramwaj Ołtaszyn”. Dotyczyły przebiegu trasy tramwajowej, lokalizacji przystanków z uwzględnieniem powiązania z linią kolejową nr 292 oraz nowej pętli tramwajowej i autobusowej w rejonie ul. Zwycięskiej.

Partynice - planowana pętla trasy tramwaju na Ołtaszyn
Partynice – planowana pętla trasy tramwaju na Ołtaszyn / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Podczas trwających trzy tygodnie konsultacji zebrano ponad 260 uwag za pośrednictwem formularza oraz złożonych pism oraz rozmawiano z ponad 100 osobami podczas spotkań warsztatowych.

Analiza złożonych wniosków pozwoliła na wytypowanie do dalszych prac trzech wariantów (1, 3 i 5) z  ośmiu pierwotnie zaprezentowanych. Dwa z nich (1 i 5) jednak zmodyfikowano w stosunku do zaprezentowanych podczas konsultacji przebiegów. Skorygowano je posiłkując się sugestiami mieszkańców.
Modyfikacja wariantu 1 (obecnie 1a) polega na maksymalnym odsunięciu go od zabudowy ul. Agrestowej przy jednoczesnej maksymalnej ochronie cennej zieleni, natomiast wariant 5 (obecnie 5a) po przekroczeniu linii kolejowej 285 zmienia przebieg równolegle do tej linii do połączenia z końcówką wariantu 1a.
Partynice - okolice trasy tramwaju na Ołtaszyn
Partynice – okolice trasy tramwaju na Ołtaszyn / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.
W rankingu najwięcej punktów uzyskał wariant 1a, następnie 5a. Najniżej oceniony został wariant 3. Wariant 1a uzyskał największe noty pod względem równomierności potencjału (braku przejazdu przez tereny niezamieszkałe), dostępności korytarza pod możliwość budowy wydzielonego zielonego torowiska, kryterium synergii (oddziaływania na miasto) oraz oceny wprowadzenia nowej linii tramwajowej w odniesieniu do przepustowości oraz czasu przejazdu do centrum miasta.
W 2p018 r. została też wykonana Inwentaryzacja dendrologiczna terenu zieleni przy ul. Agrestowej na potrzeby realizacji zadania pn. Budowa trasy tramwajowej do osiedla Ołtaszyn oraz Analiza skrzyżowań trasy tramwajowej na Ołtaszyn z infrastrukturą kolejową, którą na zleceniu Wrocławskie Inwestycje wykonał dr Łukasz Dworniczak.

Wniosek o uwzględnienie tramwaju na Ołtaszyn w funduszach UE

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstały uwagi do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027. Przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a złożyło stowarzyszenie Akcja Miasto.

Aktywiści postulowali dodanie na listę podstawową projektu budowy trasy tramwajowej na oraz Ołtaszyn. Przekonywali, że budowa trasy tramwajowej na Ołtaszyn  została wiążąco zarekomendowana do realizacji przez panel obywatelski. Budowa linii na Ołtaszyn była również obiecana w kampanii wyborczej przez prezydenta Sutryka.

Okolice trasy tramwaju na Ołtaszyn
Okolice trasy tramwaju na Ołtaszyn / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Projekty tramwajowe na Ołtaszyn i Psie Pole nie zostały uwzględnione jako zadania priorytetowe do realizacji do 2027 roku. Ołtaszyn, z uwagi na uwarunkowania przecięcia tramwaju z linią kolejową 285 oraz prowadzonym przez PKP projektem dla Studium Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Psie Pole natomiast to kierunek wymagający na wstępie wyprzedzających analiz wielokryterialnych, po to, żeby spośród 9 obecnie zapisanych wariantów wybrać dwa najkorzystniejsze – do dalszych prac. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa dla wyboru wykonawcy dla tzw. Studium korytarzowego trasy na Psie Pole. Z tych względów żadna ze wskazanych tras nie może być uwzględniona w niniejszej Strategii – odpisał urząd miejski.

Dyskusja podczas spotkania , które zorganizowano 25 kwietnia 2023 r. jako podsumowaniem projektu „Klimat na Dolny Śląsk”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie, dotyczyła również planowanej trasy tramwajowej na osiedle Ołtaszyn we Wrocławiu.

– Tramwaj był wielokrotnie obiecany, był w planach i zgodnie miał być nawet do 2022 roku, teraz czas, by go zrealizować – mówił Wojciech Sobierski, jeden z uczestników wydarzenia.

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe  / Partynice – okolice trasy tramwaju na Ołtaszyn / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie