EkonomiaNewsyPolecamy

Budżet Wrocławia bez tajemnic

Sukces Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pokazał, że w stolicy Dolnego Śląska rośnie nie tylko chęć mieszkańców do angażowania się w sprawy lokalne. Poprawia się też świadomość, jak pracuje pieniądz publiczny i ile są warte różne, małe i duże inwestycje. Dlatego uważamy, że czas na to, aby wprowadzić więcej partycypacji społecznej w procesie ustalania rocznego budżetu Wrocławia.

Wniosek w tej sprawie złożyliśmy do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Powołujemy się w nim na tezy z ubiegłorocznego Kongresu Ruchów Miejskich. Uchwalono w nich m.in., że demokracja to nie tylko wybory, ale trwający stale proces konsultacji społecznych, a mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na to, w co miasto inwestuje i jak planuje wydatki na przestrzeni lat.

Jak piszemy w naszym wniosku do prezydenta Rafała Dutkiewicza:

Uważamy, że nadszedł czas, aby proces uchwalania budżetu dla całego miasta stał się jawny. Chcemy, by był on konsultowany z mieszkańcami Wrocławia, których pieniądze służą utrzymaniu całego organizmu miejskiego, ale także wszelkim nowym inwestycjom – infrastrukturalnym, kulturalnym i innym.

Chcemy, by wnioski do budżetu można było składać zarówno przed jego powstaniem, jak też po sporządzeniu projektu i wtedy, gdy trafi do rąk radnych. Proponujemy też, aby każdorazowo po odrzuceniu lub przyjęciu wniosków do budżetu taka decyzja byłaby uzupełniona uzasadnieniem.

Zaproponowaliśmy też, aby usprawnić proces obiegu informacji podczas opracowywania budżetu Wrocławia.

Proponujemy jawność całego procesu: umieszczanie na dedykowanej temu podstronie na portalu wroclaw.pl wniosków poszczególnych wydziałów, biur i jednostek składanych w każdym roku, korespondencji między wydziałami UM dotyczącej prac nad budżetem i roboczych projektów budżetu oraz organizowanie spotkań konsultacyjnych (kilku do kilkunastu).

Nasz wniosek o wprowadzenie otwartości i szerszych konsultacji społecznych w trakcie opracowywania budżetu Wrocławia na 2017 r. i kolejne: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

Fot. Pixabay.com, domena publiczna.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.