Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaLegnica

Radny popiera nasz wniosek ws. przewozu rowerów w MPK Legnica

Wniosek i skarga Towarzystwa Benderowskiego ws. przewozu rowerów w legnickim MPK, które powstały w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” stały się przedmiotem dyskusji w Legnicy. O sprawie napisał lokalny portal TuLegnica, a interpelację dotyczącą tematu napisał radny Piotr Niemiec.

Wniosek o rowery w MPK w Legnicy

Dnia 9 czerwca zwróciliśmy się do Prezydenta Legnicy oraz Zarządu MPK w Legnicy z wnioskiem o zmianę § 32 ust. 1 pkt 1 Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy poprzez dopuszczenie przewozu rowerów.

Argumentowaliśmy, ze rower i autobus są ekologicznymi środkami transportu, które powinny być wspierane zgodnie z zasadami polityki transportowej i klimatycznej Unii Europejskiej, Polski i Dolnego Śląska. Możliwość przewożenia roweru w autobusach zwiększa możliwości obu środków transportu: umożliwia większą mobilność rowerzystom, a także wykorzystanie autobusu zamiast samochodu w celach przewozu rowerów rekreacyjnych. Jest to rozwiązanie zgodnie z duchem wspieranej przez Unię Europejską multimodalności.

We wniosku podkreślaliśmy, że nie chodzi o masowe przewożenie rowerów, ale głównie o przejazdy w uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają jazdę rowerem (np. zepsuty rower, zła pogoda utrudniająca ruch, złe samopoczucie, powrót pod wpływem alkoholu, itd.), a także wykorzystanie autobusu w wyjazdach rekreacyjnych, zwłaszcza w weekendy, gdy ruch pasażerski w autobusach jest mniejszy niż w dni robocze.
Możliwość przewozu roweru środkami transportu publicznego zwiększa atrakcyjność komunikacji miejskiej i zwiększy wpływy z biletów od pasażerów.

Rower można bezpłatnie przewozić m.in. w Warszawskim Transporcie Publicznym. Właściciel roweru jest zobowiązany do zwolnienia miejsca zajmowanego przez rower na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym. W Warszawie stworzono też szczególne zasady umiejscowienia roweru w pojazdach komunikacji miejskiej: – np. w przypadku autobusów miejsce dla roweru znajduje się naprzeciwko drugich drzwi licząc od kabiny kierowcy.

Od 1 kwietnia 2010 roku także w MPK we Wrocławiu jest dozwolony przewóz roweru w tramwajach i autobusach  – pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłania widoczności Kierującemu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. Przewóz rowerów jest bezpłatny. Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich.

Czytaj też: Pytamy o betonozę na pl. Słowiańskim w Legnicy

Skarga Towarzystwa Benderowskiego do rady miejskiej

Dnia 28 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź od p. wiceprezydent Legnicy Jadwigi Zienkiewicz.

Jak czytamy w odpowiedzi, „Zgodnie z opinią MPK autobusy komunikacji miejskiej nie są dostosowane do takiego przewozu, gdyż nie posiadają zamontowanych fabrycznie uchwytów do mocowania przedniego koła oraz pasów zabezpieczających przed przemieszczaniem się rowerów, a montaż tego typu uchwytów w eksploatowanych pojazdach jest niemożliwy ze względów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia. Ponadto w wielu autobusach wnęki na wózek inwalidzki i dziecięcy, w których mógłby być wyłącznie przewożony rower są zbyt małe na jego posadowienie. Nadmieniam, że w prawie każdym autobusie we wnęce przy środkowych drzwiach zamontowane są biletomaty, co znacznie utrudnia wyznaczenie bezpiecznego miejsca na rowery.”

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” złożyło do Rady Miasta Legnicy skargę na Prezydenta Legnicy i wniosło o zobowiązanie do wprowadzenia zmiany, polegającej na dopuszczeniu przewozu rowerów w transporcie zbiorowym w Legnicy.

MPK Legnica
MPK Legnica, CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj więcej: Skarga: Umożliwić przewóz rowerów w legnickim MPK!

 

Interpelacja radnego Piotra Niemca ws. MPK Legnica

Dzięki naszej skardze w tej samej sprawie do legnickiego MPK zwrócił się radny Piotr Niemiec.

–  Nawiązując do maila z 1 września jaki otrzymali do wiadomości wszyscy radni zawierającego skargę wniesioną przez Towarzystwo Benderowskie na Prezydenta Miasta Legnicy za nie wprowadzenie zmian w „REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LEGNICY” polegających na dopuszczeniu transportu rowerów autobusami komunikacji miejskiej, zwracam się do Państwa z propozycją wprowadzenia zmian w w/w regulaminie dopuszczających transport rowerów ale z pewnymi zastrzeżeniami.(…) – stwierdził Niemiec w interpelacji.

– Z tego względu, że „REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LEGNICY” nie został zatwierdzony w uchwale Rady Miejskiej lecz przez Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy (Nr 510/PM/2020 z dnia 28 października 2020r), proszę o wprowadzenie zmian w regulaminie zgodnie z zawartą w niniejszej interpelacji propozycją lub wprowadzenie zmian wg własnego uznania dopuszczających w wyjątkowych sytuacjach transport hulajnóg elektrycznych i rowerów autobusami MPK. W ładną pogodę, zdrowym rowerzystom/hulajnogistom na sprawnych rowerach/hulajnogach, w małej odległości od docelowej pętli zdecydowanie nie powinno się pozwalać przewozić rowerów w zatłoczonych autobusach – pisze radny.

– Ale jak argumentuje to Towarzystwo Benderowskie, w określonych uzasadnionych przypadkach nie wypada tego zabraniać. Prośbę swoją motywuję także tym, że korzystam na co dzień z roweru i zdarzyła mi się sytuacja, że nie mogłem przetransportować uszkodzonego, niezdolnego do jazdy roweru do domu autobusem i dlatego w pełni rozumiem wniosek z jakim zwróciło się do Państwa Towarzystwo Benderowskie – konkluduje Piotr Niemiec.

Zmiana proponowana przez radnego

4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się transport hulajnóg elektrycznych i rowerów autobusem.

1) O możliwości zezwolenia na transport hulajnogi lub roweru komunikacją miejską decyduje kierowca autobusu.

2) Hulajnogista lub rowerzysta zobowiązany jest zapytać o to kierowcę przed wprowadzeniem hulajnogi lub roweru do autobusu i podać powód konieczności jej/jego transportu. Hulajnogę lub rower należy okazać kierowcy na wysokości przednich drzwi bocznych autobusu przed wprowadzeniem. Kierowca oceni możliwość transportu roweru autobusem i w przypadku wyrażenia zgody pasażer może wnieść hulajnogę i rower do autobusu środkowymi drzwiami. Bez zgody kierowcy nie wolno wprowadzać roweru do autobusu.

3) Przy dopuszczeniu roweru do transportu kierowca oceni następujące aspekty: − ilość pasażerów podróżujących autobusem − stan techniczny hulajnogi roweru (np. czy rower/hulajnoga są uszkodzone i niezdolne do jazdy) − stan i czystość (czy hulajnoga/rower nie zabrudzi autobusu lub pasażerów lub czy nie spowoduje uszkodzeń) − odległość od docelowej pętli − stan zdrowia rowerzysty/hulajnogisty i jego zdolność do jazdy * − warunki pogodowe do jazdy rowerem/hulajnogą − inne logiczne uzasadnienia

4) W każdym przypadku, w którym kierowca dopuszcza do transportu roweru/hulajnogi w autobusie obowiązuje opłata: − za transport hulajnogi elektrycznej lub roweru z kołami do 20′ obowiązuje bilet ulgowy − za transport roweru z kołami 24′ i większymi obowiązuje bilet normalny […]

* – sytuacja, kiedy pasażer z kończyną w świeżym gipsie lub opatrunku, i prowadzący rower/hulajnogę powinien mieć możliwość wrócić do domu autobusem z rowerem/hulajnogą o ile warunki panujące w autobusie na to pozwalają.


Fot. tytułowe – Przystanek MPK Legnica, CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie