EkonomiaNewsyPolecamy

Więcej realnych działań, mniej promocji i troski o wizerunek

Wrocław potrzebuje spokojnej, rozsądnej i harmonijnej polityki. Miasto skorzysta też na tym, gdy urzędnicy zwrócą uwagę na zaległości inwestycyjne np. w komunikacji zbiorowej, które nawarstwiły się przez ostatnie lata. W takim duchu utrzymane są nasze uwagi do założeń polityki społeczno-gospodarczej w 2017 r., które złożyliśmy do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W dokumencie, który przedstawiliśmy urzędnikom, zawarliśmy propozycje, których realizacja wniesie wiele dobrego do życia Wrocławia – w wielu obszarach. Poprosiliśmy o wpisanie wydzielenia torowiska na ul. Jedności Narodowej i ul. Grabiszyńskiej, a także o wydzielenie buspasa na ul. Robotniczej. Projektem większego kalibru jest zaś postulat o wpisanie do miejskiej polityki społeczno-gospodarczej w 2017 r. uruchomienia kolei miejskiej.

Chcemy też, aby miasto zaplanowało stworzenie projektów nowych tras tramwajowych. Posiadanie takiego dokumentu jest konieczne, gdy pojawi się perspektywa finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Uważamy, że tego typu działania magistrat może sfinansować ze środków własnych, nie oglądając się na wsparcie UE. Chodzi o projekty budowy tzw. małych tras tramwajowych: na Gądów Mały, Bartoszowice, ul. Bezpieczną lub przez ul. Borowską do gmachu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Z tramwajami wiąże się inna złożona przez nas propozycja. Chcemy, aby w 2017 r. magistrat przeznaczył 10 mln zł na poprawę stanu technicznego wrocławskich torowisk tramwajowych. Dziś bowiem wiele odcinków jest w mizernym stanie, co przekłada się na coraz wolniejszą jazdę wozów MPK. Jest oczywiste, że przez to tramwaje nie są atrakcyjnym środkiem lokomocji dla wielu potencjalnych pasażerów komunikacji zbiorowej w mieście.

Proponujemy również poszerzenie zadania “Realizacja Programu Ruchu Pieszego” o następujące inicjatywy:

  • budowa nowych przejść dla pieszych oraz wyniesienie (w celu zapewnienia pieszych bezpieczeństwa na drodze) już istniejących; chodzi o przejście dla pieszych przez Legnicką w okolicach ul. Młodych Techników (planowane przez UM) czy też zaakceptowane w ramach WBO przejścia dla pieszych przez ul. Legnicką przy ul. Nabycińskiej, przez ul. Grabiszyńską przy ul. Kolejowej czy przez pl. Społeczny przy moście Grunwaldzkim
  • uspokojenie ruchu na wrocławskim Nadodrzu
  • przygotowanie projektu uspokojenia ruchu na Przedmieściu Oławskim, Przedmieściu Świdnickim oraz na Hubach

Kolejna z naszych propozycji dotyczy systemu ciepłowniczego miasta. Zaproponowaliśmy dodanie zadania „Podłączanie do ciepła sieciowego”, z 10 mln zł przeznaczonymi na jego realizację. Ten krok pomoże realnie, a nie tylko za pomocą papierowych planów, walczyć we Wrocławiu ze smogiem.

Złożyliśmy urzędnikom także propozycje dotyczące zieleni miejskiej. Chodzi o przeznaczenie co najmniej 2 mln zł na zadrzewianie centrum oraz śródmieścia Wrocławia. Ponadto, w 2017 r. powinny powstać plany zadrzewiania dla osiedli we Wrocławiu, które potrzebują nowej zieleni.

Wnieśliśmy też o wykreślenie zadań, które uważamy za zbędne:

  • prowadzenie kampanii promocyjnej Wrocław – Twoje Klimaty”
  • promocji Wrocławia jako miasta o wszechstronnej ofercie kulinarnej.
  • promocji Wrocławia jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego
  • budowy osiedla Nowe Żerniki
  • zadania pt. „Działania w zakresie programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”; w ramach zadania założono współpracę z deweloperami przy realizacji zadań infrastrukturalnych służących obsłudze terenów mieszkaniowych.

Naszym zdaniem, dla Wrocławia w 2017 r. ważniejsze będzie zaprojektowanie Centrum Świebodzkiego. To duże wyzwanie stojące przed magistratem, za które urzędnicy w przyszłym roku powinni zabrać się na serio. Projekt ten ma znacznie większe znaczenie dla przyszłości Wrocławia niż kreowanie wizerunku miasta o wszechstronnej ofercie kulinarnej.

Projektem o podobnym znaczeniu jest również dalsze procedowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Gajowice i Powstańców Śląskich. Takie zadanie również powinno się pojawić w miejskiej polityce społeczno-gospodarczej na 2017 r.

Chcemy również, aby we Wrocławiu rozbudowano System Informacji Przestrzennej. Ponadto, doceniając miejski plan rozbudowy usług e-administracji wnieśliśmy, aby dodano do tego projektu moduł jawności. Tak, aby mieszkańcy mieli wgląd do wszelkich danych służących urzędnikom jako podstawa do podejmowania rozmaitych decyzji o kształcie miejskiej rzeczywistości.

To tylko niektóre z uwag, które przedstawiliśmy do założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia w 2017 r. Pełną listę (wraz z uzasadnieniem poszczególnych propozycji) znajdziecie w tym linku: PRZECZYTAJ

TUTAJ materiały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla Wrocławia na 2017 rok.

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Na zdjęciu: wrocławski Rynek z lotu ptaka (fot. Natalia Postawa, flickr.com/ CC BY-SA 2.0).

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie