Wrocław Borek

Wybory do Rad Osiedli: Nasz Borek

Nasz Borek: Nie jesteśmy zrzeszeni wokół formalnej organizacji czy partii politycznej. Różnimy się w wielu sprawach, ale łączą nas sąsiedzkie więzy, które od wielu lat każą nam brać sprawy w swoje ręce i pozwalają zmieniać nasze najbliższe otoczenie na lepsze!

Nasza grupa łączy doświadczenie obecnych radnych, z nowym spojrzeniem „z zewnątrz”.

Wspólne działania można zawrzeć w czterech punktach: bezpieczeństwo, porządek, komfort mieszkańców oraz współpraca i sąsiedzka integracja.

Jakie są nasze osiągnięcia w poszczególnych obszarach?

Bezpieczeństwo:

 • Wdrożenie postulowanych przez nas zmian w organizacji ruchu na Borku, z których najważniejsze to uspokojenie ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 47 i na skrzyżowaniu ulic Gajowickiej i Orlej
 • Współpraca RO Borek z MSM Energetyk przy promocji projektu przebudowy przejścia dla pieszych przez Powstańców Śląskich w ciągu ulicy Sokolej poprawiła bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu
 • Promocja programu Bezpieczny Dom – dostępnej optymalizacji bezpieczeństwa nieruchomości mieszkalnych
 • Prowadziliśmy przeglądy osiedla pod kątem bezpieczeństwa i likwidowanie tzw. miejsc strachu
 • We współpracy z Policją i Strażą Miejską organizowaliśmy spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat zagrożeń dla seniorów

Porządek:

 • Prowadziliśmy wspólnie z pozostałymi radnymi coroczne przeglądy stanu infrastruktury osiedla
 • Złożyliśmy sto kilkadziesiąt wniosków remontowych w znacznej mierze dotyczących napraw chodników

Komfort mieszkańców:

 • Sformalizowanie wytyczenie ścieżki rowerowej między ulicą Krzycką i Racławicką, we współpracy z oficerem rowerowym
 • Jako że zieleń to wielka wartość naszego osiedla, promujemy pozytywne wzorce – rozpoczęliśmy konkurs „Zielony Borek” dla podmiotów i osób dbających o zieleń Borka

Współpraca i sąsiedzka integracja:

 • Od wielu lat MSM „Energetyk” i RO Borek organizuje cykliczny festyn osiedlowy „Pożegnanie lata” – dzięki niemu dzieci mają okazję dobrze się bawić, a dorośli spotkać, poznać i znaleźć wspólne tematy

Co zamierzamy:

 • Dostępne osiedle: będziemy postulować wdrażanie (we współpracy z jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi) dobrych praktyk projektowania uniwersalnego, dzięki czemu nasze osiedle stanie się przyjazne dla wszystkich – niezależnie od wieku, kondycji fizycznej czy innych czynników
 • Konsultowanie i proponowanie zmian w organizacji ruchu: chcemy uwzględniać interesy wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i komfort tzw. niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów
 • Kontynuacja współpracy z Policją i Strażą Miejską w wykrywaniu i likwidowaniu tzw. miejsc strachu – mieszkańcy muszą czuć się bezpiecznie
 • Chcemy zachować krajobraz kulturowy i chronić zieleń Borka
 • W dalszym ciągu będziemy promować program Bezpieczny Dom/Bezpieczne osiedle, aby został rozszerzony na kolejne nieruchomości na Borku
 • Będziemy kontynuować i rozwijać dotychczasowe inicjatywy sąsiedzkie (takie jak festyn osiedlowy „Pożegnanie lata”)
 • Będziemy dążyć do koordynacji działań spółdzielni i administratorów nieruchomości, w celu uzyskania efektu synergii dla naszego osiedla. Przykładowo: usuwanie jemioły pasożytującej na drzewach jest znacznie skuteczniejsze, jeżeli odbywa się na określonym obszarze
 • Chcemy jak największego włączenia mieszkańców w życie osiedla – w końcu wszyscy jesteśmy sąsiadami!

Nasi kandydaci

Okręg nr 1:

Filip Matusiak (pozycja 7): mieszkaniec Borka od urodzenia, z zawodu programista, z zamiłowania aktywista miejski. Żonaty, dwójka dzieci.Filip Matusiak

Od kilku lat działam aktywnie na rzecz Wrocławia jako wiceprezes Stowarzyszenia Akcja Miasto. Jestem autorem zwycięskiego projektu we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2015, dzięki któremu udało się usunąć jemiołę z kilkudziesięciu starych drzew na terenie naszego osiedla. W czasie wolnym prowadzę wspólnie z Tomaszem Turalskim stronę „Osiedle Borek” na portalu Facebook oraz piszę różnorakie wnioski do miejskich instytucji. Interesuję się w szczególności kwestiami infrastruktury oraz zieleni – to właśnie tymi tematami chciałbym zająć się jako członek przyszłej Rady Osiedla.

Tomasz TuralskiTomasz Turalski (pozycja 12): Jako nowy kandydat do rady osiedla, chciałbym wzbogacić ją świeżymi pomysłami. W zeszłym roku jako lider projektu w Wrocławskim Budżecie Obywatelskim zabiegałem o Państwa głosy, by wyremontować chodnik na Sokolej i polepszyć bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu Sokola/Racławicka.

Aktywność społeczną mam w krwi – od 18 urodzin jestem honorowym dawcą krwi, razem z Filipem Matusiakiem prowadzę na portalu Facebook stronę „Osiedle Borek”- staram się poprzez nią zachęcić do aktywności na osiedlu.

Obecnie pracuję jako logistyk, jestem w trakcie studiów inżynierskich. Jako radny chciałbym przede wszystkim zająć się poprawieniem jakości chodników, kontynuować program usuwania jemioły, jak i ogólnym podkreśleniem zielonego charakteru naszego osiedla (od ponad 15 lat pomagam mamie w dbaniu o piękny ogród).

Ulice wchodzące w skład okręgu wyborczego nr 1:

Aleja Akacjowa, Aleja Armii Krajowej 1, Aleja Dębowa, Aleja Jarzębinowa, Aleja Jaworowa, Aleja Kasztanowa, Aleja Lipowa, Aleja Wiązowa, Aleja Wiśniowa N 1-87, Andrzeja Waligórskiego, Brossa, Cisowa, Garwolińska, Grójecka, Januszowicka, Kampinoska, Kutnowska, Powstańców Śląskich P 160-222, Pułtuska, Rawska, Skierniewicka, Sochaczewska, Sokola 59-79, Sudecka P 98-120, 122-166, Ślężna P 88-226, N 151-227, Weigla.

W okręgu nr 1 można zagłosować maksymalnie na 9 kandydatów.

23 kwietnia zapraszamy Państwa na ul. Januszowicką 35-37 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na wybory.

Okręg nr 2:

Marek Leśniak – nr 7 na liście

Agnieszka Mikulska – nr 8 na liście

Maria Nowak – nr 10 na liście

Szymon Siwek – nr 11 na liście

Marcin Wolny – nr 14 na liście

Nasze sylwetki

Marek Leśniak (nr 7 na liście) – mam 50 lat. Od trzech kadencji jestem radnym Rady Osiedla Borek, obecnie w charakterze Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Żonaty – dwoje dorosłych już dzieci. Pracuję również dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków w charakterze kuratora. Zasiadam w Radzie Nadzorczej MSM Energetyk. Całe moje życie związany jestem z Osiedlem Borek. 

Agnieszka Mikulska (nr 8 na liście) – mam 47 lat i głowę pełną pomysłów. Jetem nauczycielką, a prywatnie mamą Weroniki i Michała. Od 18 lat mieszkam na Borku i jest to – z wyboru – moje miejsce na Ziemi, które chcę rozwijać i o które chcę dbać. Tu spotkałam życzliwych ludzi, mam wspaniałych sąsiadów i piękną okolicę, o której sprawy chcę się troszczyć w Radzie Osiedla Borek.

Maria Ewa Nowak (nr 10 na liście) – mam 47 lat. Jestem szczęśliwą mężatką i mamą 5 dzieci. Z wykształcenia jestem filologiem, tłumaczem, z zamiłowania biblistką. Studia ukończyłam w Rzymie. Choć było to dawno temu, nigdy nie przestałam się uczyć. Spółdzielczość uważam za jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Tak było w Europie i w Polsce na długo przed wojną. Stąd moje wieloletnie zaangażowanie na rzecz spółdzielczości. Aktualnie jestem przewodniczącą Rady Nadzorczej MSM Energetyk i równocześnie radną Osiedla Borek, gdzie razem z Marcinem Wolnym angażujemy się w Komisji Infrastruktury. Najbardziej zależy mi na tym, aby różne podmioty płynnie współpracowały ze sobą na rzeczy mieszkańców osiedla.

Szymon Siwek (nr 11 na liście) – mam 40 lat, jestem z wykształcenia ekonomistą. Od kilkunastu lat zawodowo jestem związany z branżą internetową. Zawsze chętnie biorę udział w lokalnych przedsięwzięciach, organizowanych przez Radę Osiedla czy Spółdzielnię, w której mieszkam, wspomagając je w miarę możliwości. „Branie spraw w swoje ręce” oznacza dla mnie także podniesienie leżącego na chodniku papierka, czy pomoc w pielęgnacji wspólnej zieleni. Życzliwy sąsiad, ale też krytyczny obserwator.

Marcin Wolny (nr 14 na liście) – mam 41 lat. W zakończonej kadencji Rady Osiedla Borek byłem Przewodniczącym Komisji Infrastruktury oraz liderem projektu przebudowy przejścia przez ul. Powstańców Śląskich w ciągu ulicy Sokolej. Z zawodu jestem historykiem, ukończyłem również studia podyplomowe w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuję jako nauczyciel, zasiadam w Radzie Nadzorczej MSM Energetyk. Prywatnie jestem mężem i ojcem dwójki uroczych dzieci. W najbliższej kadencji Rady Osiedla zamierzam działać na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego i zielonego charakteru naszego osiedla, poprawy stanu infrastruktury, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości chodników. Proszę o wsparcie w nadchodzących wyborach.

Ulice wchodzące w skład okręgu wyborczego nr 2:

Aleja Gen. Hallera P 2-52, Gajowicka P 154-200, N 175-199, Jastrzębia, Modlińska, Oksywska, Orla, Powstańców Śląskich N 145-219, Przelot, Racławicka 1-62A, Saperów, Sępia, Sokola 1-58, Ulanowskiego, Wolbromska, Żurawia.

W okręgu nr 2 można zagłosować maksymalnie na 6 kandydatów.

Zapraszamy w niedzielę 23 kwietnia do Gimnazjum nr 23 przy ul. Jastrzębiej!

Nasz fanpage

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie