Prawo

Działalność pożytku publicznego: odpłatna i nieodpłatna. Darmowy praktyczny poradnik dla NGO

W praktyce działalności pozarządowej sporo problemów sprawia kwestia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej przygotowało poradnik, który odpowiada na liczne pytania, które pojawiają się w ramach działalności podmiotów trzeciego sektora. Temat poradnika wybrany został wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Poradnik jest w pełni bezpłatny.

LINK DO PORADNIKA

– Naszym zdaniem działalność odpłatna jest dobrym kierunkiem dla dywersyfikacji źródeł dochodu trzeciego sektora oraz poszerzania środków, płynących w kierunku organizacji pozarządowych i przeznaczonych na pożyteczne społecznie cele. Dlatego warto przypomnieć, jak wyglądają przepisy i pomóc się w nich poruszać – podkreśla Mateusz Kokoszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej i autor poradnika.

Czytaj też: Każdy może łatwo składać wnioski do urzędów. Bezpłatny poradnik Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej

Działalność pożytku publicznego w NGO. Czym jest?

Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna. Lista zadań publicznych, których może dotyczyć, jest coraz dłuższa i obejmuje obecnie tak naprawdę całość działań, które nie mają charakteru czysto gospodarczego – od zdrowia, kultury, edukacji, pomocy społecznej, nauki czy ekologii po promocję wolontariatu, turystykę i krajoznawstwo i wsparcie innych podmiotów trzeciego sektora. Warto jednak pamiętać, że nie każda działalność statutowa organizacji pozarządowych stanowi działalność pożytku publicznego.

– W poradniku można znaleźć omówienie najistotniejszych pojęć, istotnych orzeczeń i rozstrzygnięć nadzorczych, a także przytoczenie najważniejszych przepisów prawnych – podkreśla Jeremi Jarosz, rzecznik i komisarz rewizyjny Stowarzyszenia.

Poradnik wyjaśnia również dokładnie, jakie osoby prawne są uważane za organizacje pozarządowe, nie są to bowiem wcale tylko stowarzyszenia i fundacje, a także jakie inne organizacje poza pozarządowymi mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. 

W poradniku Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej znalazły się również dotyczące rachunkowości, zwolnień podatkowych. Tylko działalność nieodpłatna podlega bowiem zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Czytaj też: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w gminie, powiecie, województwie. Zmieniaj samorząd

Działalność pożytku publicznego w NGO. Działalność odpłatna

Opisano dokładnie wszystkie trzy rodzaje działalności odpłatnej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności za wynagrodzeniem. – To najczęściej podejmowany rodzaj działalności odpłatnej, a działaczom organizacji pozarządowych szczególną trudność sprawia zwłaszcza konieczność równowagi przychodów i kosztów  – dodaje Kokoszkiewicz.

W poradniku znalazły się także wzory uchwał o podjęciu działalności pożytku publicznego przez organizacje o różnym profilu (edukacyjnym, turystycznym, sportowym, kulturalnym). Omawiana jest również specyficzna sytuacja stowarzyszeń ogrodowych i kół gospodyń wiejskich.

– Uchwała jest bardzo istotnym wymogiem formalnym. Jej brak powoduje, że nie ma mowy o działalności odpłatnej, a w takim przypadku organy mogą stwierdzić działalność gospodarczą danej organizacji – podkreśla Kokoszkiewicz. Takie stwierdzenie może wiązać się z przymusowym wpisem do rejestru przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej przy okazji zapowiada również stworzenie petycji o umożliwienie organizacjom pozarządowym szerszego wykorzystywania działalności odpłatnej niż obecnie.

Czytaj też: Informacja publiczna. Co zrobić, gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na wniosek?

Poradniki prawne dla obywateli i z obywatelami

Publikacja stworzona została w projekcie  “Poradniki prawne dla obywateli i z obywatelami” realizowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

stopka-dfmi

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie