Prawo

Klauzula RODO przy zbieraniu podpisów w budżecie obywatelskim [WZÓR]

Przedstawiamy wzór klauzuli informacyjnej, którą powinien posługiwać każdy, kto przetwarza dane osobowe w związku ze zbieraniem podpisów pod projektem w budżecie obywatelskim – na etapie zgłaszania lub zbierania głosów.

Zachęcamy do powołania się na klauzulę na formularzach z podpisami tak, by zapewnić dowód na poinformowanie osób, które dane przetwarzamy.

Uwaga – w tym zakresie nie ma zastosowanie wyłączenie dla działalności osobistej, zatem stosuje się wszelkie wymogi RODO.

Czytaj więcej: Budżet obywatelski. Jakie są przepisy i czy można zaskarżyć do sądu?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest [PODAĆ NAZWISKO LIDERA ORAZ WSZYSTKICH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO DANYCH – MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ STOWARZYSZENIE]
  2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu [zgłoszenia projektu w ramach budżetu obywatelskiego / oddania głosu w ramach budżetu obywatelskiego]
  3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Administrator zgodnie z przepisami prawa przekaże Państwa dane do stosownego organu tj. [Wójta/Burmistrza/Prezydenta]
  4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), a w razie jej wycofania – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), wynikających z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu złożenia u [Wójta/Burmistrza/Prezydenta], a następnie będą przechowywane i przetwarzane przez ten organ do czasu niezbędnego do realizacji procesu budżetu obywatelskiego, określonego przez przepisy art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały rady miasta/gminy wydanej na ich podstawie [np. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego albo Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. nr LXII/1440/18].
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Czytaj też: Czy „dokument wewnętrzny” przestanie utrudniać dostęp do informacji publicznej? Przełomowy wyrok NSA

 

Zastrzeżenie: Stan prawny na dzień 14 października 2023 r. Artykuł przedstawia stan prawny według najlepszej dostępnej wiedzy, jednakże nie zastąpi porady prawnej, dopasowanej do konkretnych rozwiązań. W razie problemów prawnych zapraszamy pod adres: wroclawska.poradnia@gmail.com.

Mobilna Poradnia Prawna

Projekt “Mobilna Poradnia Prawna” realizowany przez Wrocławską Poradnię Prawną i Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2023-2033. Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja 

belka-operators

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie