PrzestrzeńWrocław Zakrzów

Nowy basen na Zakrzowie: sukces ruchów miejskich i osiedlowych

W 2011 r. prezydent Dutkiewicz obiecał budowę pięciu nowych basenów szkolnych, w tym obiektu przy SP nr 44 na ul. Wilanowskiej na Zakrzowie.

W 2016 r. ruchy miejskie i osiedlowe przypominały władzom miasta tę obietnicę, składając wniosek o zabezpieczenie środków na inwestycje w baseny w budżecie Wrocławia i wskazując m. in. Zakrzów oraz Brochów.

– W 2018 r. ponownie przedstawiliśmy propozycję ujęcia finansowania pływalni szkolno-osiedlowych w planach inwestycyjnych miasta. Wniosek powtarzaliśmy co roku, ostatnio przy okazji założeń do budżetu na 2022, Został odrzucony – napisała Akcja Miasto.

12 listopada miejska spółka Wrocławski Park Wodny ogłosiła przetarg na „zaprojektowanie i wybudowanie krytej pływalni i basenów zewnętrznych przy ul. Wilanowskiej we Wrocławiu wraz z parkingiem, zjazdami z drogiej publicznej, obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, rozbiórkami istniejących obiektów budowlanych.”

 

– Bardzo się z tego cieszymy i liczymy, że pozostałe osiedla, na których planowano budowę pływalni (Maślice, Gajowice, Gądów) również doczekają się pozytywnych wiadomości – kwitują aktywiści z AM.

Wniosek ruchów miejskich i osiedlowych z 2016 r.

W 2016 r. Akcja Miasto i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia wraz ze społecznikami z Brochowa i Zakrzowa apelowali do prezydenta Wrocławia o uwzględnienie w budżecie miasta inwestycji w baseny szkolno-osiedlowe.

– Co istotne, magistrat latem 2011 r. zapowiedział budowę czterech basenów w ciągu 5 lat, czyli do 2016 r. Niestety, obietnica nie została spełniona (w obiecanym terminie gotowy będzie tylko jeden basen – na ul. Górnickiego). Przedstawiamy nasz wniosek, bo mamy  nadzieję, że potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku oraz zdrowia uczniów zostaną w końcu zauważone – mówił Aleksander Obłąk z Akcji Miasto.

– Warto zauważyć, że basen na Zakrzowie jest od dawna zaprojektowany, ale w kasie miasta wciąż nie ma pieniędzy na jego budowę. Wydaje się to dziwne w kontekście wydawania przez gminę 20 milionów złotych na transmisję z World Games 2017 – komentowała Monika Glińska z grupy Zmieniaj Zakrzów.

Basen na Brochowie będzie wybudowany, również dzięki staraniom radnego Dominika Kłosowskiego (Nowa Lewica).

fot. Wrocławski Park Wodny

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie