PolecamyPrzestrzeńWrocław Powstańców Śląskich

Park Centralny zamiast Centrum Południowego?

Przez lata teren między wrocławskim Poltegorem a Hotelem Wrocław był przedmiotem kolejnych koncepcji tzw. „Centrum Południowego”. Pozostawał natomiast terenem zieleni ze spontanicznie wyrosłą roślinnością niską i wysoką, uczęszczanym przez mieszkańców okolicy. Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA wzięła ten obszar na warsztat i stworzyła koncepcję parku w tym miejscu.

W momencie budowy w miejscu Poltegoru wieżowca Sky Tower południowa część skweru została zaadaptowana na plac budowy, a następnie parking. W kolejnych latach rozpoczęła się także budowa budynku wielorodzinnego w północno-zachodniej części działki.

Koncepcja - jak się rodziły pomysły
Koncepcja – jak się rodziły pomysły

Tymczasem teren ten, o wielkości 5 ha, ma duży potencjał jako zielony obszar w centrum miasta. Takie spostrzeżenie stało się przyczynkie do powstania koncepcji wrocławskiego „Central Parku” – położonego w bliskiej odległości od Rynku, na dużym osiedlu, dogodnie skomunikowanego z innymi częściami miasta. Teren znajduje się wzdłuż ruchliwej ulicy Powstańców Śląskich, która stanowi główną arterię miasta prowadzącą w kierunku północ-południe. Położony jest w połowie drogi między placem Kościuszki a placem Powstańców Śląskich i mógłby stanowić ciekawą przeciwwagę dla dużego skalą wieżowca.

Platforma widokowo-wypoczynkowa od strony Sky Towera
Platforma widokowo-wypoczynkowa od strony Sky Towera

Przestudiowanie głównych tras przemieszczania się ludzi oraz rozmieszczenie punktów docelowych, takich jak przystanki, pozwoliło na wypracowanie układu komunikacyjnego połączonego z pętlą spacerową dookoła całego parku. Założeniem było zróżnicowanie terenu – stąd liczne pagórki oraz podwyższenie terenu od strony wieżowca, które ma dodatkowo złagodzić strzelistą formę budynku. Podwyższenie służy także jako amfiteatr z miejscami do siedzenia oraz punkt widokowy, tworzący nowe perspektywy na okolicę. Pagórki pojawiają się także przy nowopowstałym budynku mieszkalnym, w strefie zabaw dla czworonogów oraz siłowni zewnętrznej, a także przy placu zabaw dla dzieci, gdzie wyniesienie terenu nad budynkiem gastronomicznym stanowi jednocześnie górkę saneczkową. Od strony Hotelu Wrocław oraz Sky Tower’a wykreowano reprezentacyjne strefy wejściowe. Całość parku okala pas wysokich drzew, które mają pełnić funkcję bariery akustycznej, chroniącej przed hałasem ruchliwej ulicy. Dopełnienie stanowią pasmowe kompozycje bylinowe z przewagą traw ozdobnych.

Tor dla deskorolkarzy oraz północna strefa wejściowa pod Hotelem Wrocław
Tor dla deskorolkarzy oraz północna strefa wejściowa pod Hotelem Wrocław

W centralnej części znajduje się polana rekreacyjna z charakterystyczną pętlą o funkcji ozdobnej i rekreacyjnej. Częścią pętli jest wspomniany pagórek o funkcji restauracyjnej, który może także służyć do zabaw. Jedną z części stanowi także wyniesiony ponad poziom terenu tor do jazdy na deskorolce. Pozostały fragment uformowany jest z nasadzeń traw ozdobnych. Całość będzie widoczna z okien otaczających park budynków. Ponadto wewnątrz pętli znajduje się plac zabaw dla najmłodszych.

Gastronomia pod pagórkiem
Gastronomia pod pagórkiem

Park stanowi atrakcyjny teren zieleni w centrum dużego miasta. Bliskość dużej liczby budynków wielorodzinnych sprawia, że w okolicy znajduje się wielu potencjalnych użytkowników. Różnorodność funkcji stanowi o jego dodatkowych atutach.

Podział funkcjonalny parku
Podział funkcjonalny parku

PODSUMOWANIE:

TYTUŁ

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu pomiędzy Sky Tower a Hotelem Wrocław

PROJEKTANCI

A.Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, Y. Luo

POWIERZCHNIA

~ 5ha

ZAKRES

Koncepcja projektowa

Komentarz współautorki, Dominiki Krop-Andrzejczuk, z 24.08.17:

Oczywiście w tym miejscu nie powstanie park, bo teren (niegdyś miejski) jest dawno sprzedano w prywatne ręce prywatnym inwestorom i obecnie w toku zaawansowanych prac planowane są tam budynki biurowe i mieszkalne. Publikacji tego projektu nie należy czytać dosłownie. Nie tyle o samą wizję tu chodzi, a o rozważanie, dyskusje nt. terenów rekreacyjnych, publicznych w mieście. Jedna sprawa, że miasto sprzedało teren z takim potencjałem. Inna, że na świecie jednak często inwestorzy prywatni partycypują w tworzeniu przestrzeni publicznej. Przy czym istotnym jest, aby zagospodarowanie takich przestrzeni było spójne, bez względu na granice podziałów geodezyjnych i własnościowych działek. Tu bezwzględnie należy myśleć planistyczne, krajobrazowo w kategoriach spójnej wizji dla danej przestrzeni i jej charakteru. W tym celu warto debatować. Dobrze byłoby opracować strategię działania w obrębie danej przestrzeni. Najpierw ją określić, a następnie zakomponować jej funkcje, formę, komunikację, estetykę dla kilku właścicieli/zarządców. Działać wg wcześniej opracowanej koncepcji dla całej przestrzeni.
Mam nadzieję, że w przypadku tego terenu takie rozmowy pomiędzy inwestorami obecnie działającymi na tym terenie, tj. Echo Investment i Skanska, dojdą do skutku. Tu porozumienie jest bardzo ważne. SPÓJNA wizja, uwzględniającą planowane inwestycje i zakomponowanie SPÓJNEGO dla nich otoczenia, uwzględniającego również potrzeby publiczne, jest bardzo ważna dla tego terenu! Słowo „SPÓJNY” podkreślam i nadużywam celowo, bo jest tu kluczowe.

Wszystkie materiały zostały dostarczone przez IKROPKA Architektura Krajobrazu.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie