PolecamyPrzestrzeńŚrodowiskoWybory 2018Zabytki

Ruchy miejskie proponują postulaty na najbliższą kadencję

Największe wrocławskie ruchy miejskie, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Akcja Miasto, przedstawiły dziś listę najważniejszych zadań dla Prezydenta stworzoną w oparciu o priorytety wskazane przez mieszkańców. Prezesi obu organizacji zaapelowali do wszystkich kandydatów w wyborach na Prezydenta miasta o podpisy pod listą 12 konkretnych postulatów i zadeklarowali równocześnie wolę współpracy przy ich realizacji.

Wrocławianie chcą od Prezydenta poprawy jakości życia w mieście – czystego powietrza i zadbanej zieleni, kompleksowej rewitalizacji oraz sprawnego transportu publicznego. Proponujemy kandydatom listę 12 konkretnych zadań, które w praktyce realizują oczekiwania mieszkańców, oraz wsparcie przy ich realizacji. Interesuje nas wspólna praca na rzecz lepszego Wrocławia. Taką pracę wykonujemy od ponad dekady. – mówi Piotr Szymański, prezes TUMW.

To mieszkańcy wskazali zieleń i środowisko, rewitalizację oraz transport publiczny jako najważniejsze obszary priorytetowych działań władz w najbliższych latach. Tak wrocławianie wypowiedzieli się w badaniach ankietowych do Strategii Wrocław 2030.

slajd z diagnozy sprzed strategii wro 2030

TUMW i Akcja Miasto nie startują w wyborach samorządowych i nie poparły żadnego z komitetów wyborczych. Na podstawie oczekiwań mieszkańców stworzyły jednak listę konkretnych zadań na kolejną kadencję.

W związku ze zbliżającymi się wyborami stworzyliśmy listę 12 najważniejszych zadań priorytetowych dla rozwoju Wrocławia: konkretnych i mierzalnych działań możliwych do zrealizowania przez Prezydenta w jedną kadencję. Ich wypełnienie zmieni Wrocław w miasto o wiele przyjemniejsze do życia – mówi dr Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto.

Postulaty ruchów miejskich obejmują m.in. czyste powietrze (likwidację 90% pieców w mieszkaniach komunalnych), powszechną rewitalizację kamienic i podwórek (kompleksowe remonty 250 kamienic i 60 podwórek) oraz realizację Wrocławskiego Programu Tramwajowego (budowę linii tramwajowych m.in. na Nowy Dwór, Swojczyce i Ołtaszyn).

Programy większości kandydatów są mocno ogólnikowe, a co za tym idzie niemożliwe do późniejszej weryfikacji. Nasze postulaty oparliśmy więc o twarde wskaźniki i dane liczbowe, tak aby ich realizacja naprawdę przełożyła się na rzeczywistość – mówi Aleksandra Zienkiewicz, wiceprezeska TUMW. – Mamy nadzieje, że konkretne deklaracje ułatwią wielu niezdecydowanym wyborcom we Wrocławiu podjęcie decyzji i zachęcą ich do wzięcia udziału w wyborach.

TUMW i Akcja Miasto do podpisania się pod listą postulatów zaprosiły wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Wrocławia. Ruchy miejskie obiecują, że kandydaci, którzy podpiszą się pod całą listą, uzyskają od ich organizacji wsparcie przy ich realizacji.

Zapraszamy wszystkich kandydatów do poparcia tych 12 postulatów i złożenia wrocławianom publicznej obietnicy ich realizacji. Nie będzie to rzecz łatwa, postulaty ambicją miejscami dorównują 12 pracom Herkulesa, ale tylko tak ambitne działania mogą realnie poprawić jakość życia w naszym mieście – mówi Szymański.

– Tak naprawdę podpis pod listą tych postulatów to kontrakt, dwustronna deklaracja chęci współpracy na rzecz ich realizacji: kandydat deklaruje, że Urząd Miejski po jego wygranej będzie je wdrażał, a ruchy miejskie obiecują go w tym wspierać. Jesteśmy gotowi wziąć współodpowiedzialność za ich realizację. – dodaje Nowotarski.

12 prac na 5-cioletnią kadencję dla nowego Prezydenta:

ŚRODOWISKO
1. Czyste powietrze
 • Likwidacja 90% pieców w mieszkaniach komunalnych do końca kadencji – w tym 100% w Śródmieściu (osiedla Przedmieście Świdnickie, Przedmieście Oławskie, Plac Grunwaldzki, Ołbin, Nadodrze, Stare Miasto)
2. Zieleń na każdym osiedlu
 • Zwiększenie do 40 mln złotych rocznie budżetu na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej i nasadzeń (z 25 mln złotych w 2018 roku)
 • Zwiększenie do minimum 20 mln złotych rocznie (z 10 mln złotych w 2018 roku) budżetu na wydatki inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej (z wyłączeniem budżetu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego), z przeznaczeniem głównie na realizację parków kieszonkowych poza centrum miasta, nasadzenia przyuliczne zieleni wysokiej oraz wykup gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną
3. Kontynuacja rowerowej rewolucji
 • Utrzymanie obecnego poziomu finansowania Programu Rowerowego: 150 mln złotych na inwestycje w ciągu całej kadencji
4. Adaptacja miasta do zmian klimatycznych
 • Stworzenie i realizacja programu adaptacji miasta do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy gospodarowania wodą w mieście (m.in. gromadzenie wody deszczowej, poprawa zdolności retencyjnych poprzez “odbetonowanie” miasta), wzmocnienia zielonej infrastruktury (m.in. zacienianie zielenią placów i ulic, wprowadzanie zielonych dachów) oraz uwzględnienia wymogów dostosowania do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym (m.in. przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy, zakaz zabudowy na terenach zagrożonych powodzią)
REWITALIZACJA
5. Powszechne remonty kamienic i podwórek
 • Kompleksowa rewitalizacja 250 kamienic do 2023 roku, czyli ~20% zasobu budynków mieszkalnych należących w całości do Gminy Wrocław. Podłączanie każdej rewitalizowanej kamienicy do sieci ciepłowniczej, jeżeli znajduje się ona na objętym przez tę sieć obszarze
 • Rewitalizacja 60 podwórek do 2023 roku (12 podwórek rocznie, tak jak w roku 2018), czyli ~15% wszystkich gminnych podwórek
6. Równe chodniki
 • Zwiększenie nakładów bieżących na remonty cząstkowe nawierzchni chodników do minimum 10 mln złotych rocznie
 • Zwiększenie finansowania inwestycji z Programu Ruchu Pieszego z 12 mln złotych rocznie (w 2018) do 20 mln złotych rocznie
7. Miasto dobrze zaplanowane
 • Osiągnięcie poziomu 70% powierzchni miasta objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (z 56.8% powierzchni w roku 2016 i 41% powierzchni w roku 2009)
8. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
 • Stworzenie i realizacja programu wsparcia przedsiębiorczości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości, co-workingu oraz tradycyjnego rzemiosła i niszowego handlu
TRANSPORT PUBLICZNY
9. Dobry stan wrocławskich torowisk
 • Do końca kadencji osiągnięcie celu wyznaczonego przez Wrocławską Politykę Mobilności –  ponad 90% torowisk tramwajowych w stanie technicznym dobrym lub bardzo dobrym
10. Realny priorytet dla tramwajów
 • Bezwzględny priorytet dla tramwajów przez całą dobę na wszystkich skrzyżowaniach objętych systemem ITS, z wyłączeniem 9 największych skrzyżowań we Wrocławiu (pl. Jana Pawła II, pl. Orląt Lwowskich, pl. Legionów, Piłsudskiego / Świdnicka, Kazimierza Wielkiego / Szewska, Powstańców Śl. / Hallera, Rondo Reagana, Oławska / Piotra Skargi), gdzie priorytet będzie obowiązywał w dni wolne oraz w dni robocze poza godzinami szczytu (6.00-10.00 i 14.00-18.00)
11. O jedną trzecią częstsze kursy komunikacji zbiorowej
 • Stopniowe zwiększanie pracy przewozowej wrocławskiej komunikacji zbiorowej do poziomu 50 mln wozokilometrów tramwajów i autobusów w roku 2023 (z 37 mln wozokilometrów w roku 2016, wzrost o średnio 4.5% procenta rocznie)
12. Realizacja Wrocławskiego Programu Tramwajowego
 • Do 2022 roku realizacja następujących linii tramwajowych:
 • Centrum – Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej + Rogowską do pętli przy stacji kolejowej)
 • Długa – Popowicka,
 • Swojczyce (od Sępolna),
 • Ołtaszyn (od Parku Południowego),
 • na Jagodno.
 • Do 2022 roku rozpoczęcie prac studialnych (m.in. wybór wariantów) linii tramwajowych na Psie Pole, wzdłuż ulicy Borowskiej, na Jagodno, na Muchobór Wielki, na Maślice oraz na Bartoszowice. Ponadto, rozpoczęcie prac studialnych dotyczących następujących zadań “obszarowych”:
 • „Centrum”  – działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa w ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej
 • „Integracja z siecią kolejową” – budowa krótkich odcinków tras, koordynacja lokalizacji nowych przystanków kolejowych oraz integracja węzłów.

Fot. Mateusz Gzik, unsplash.com

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie