Klimat na Dolny ŚląskLegnicaPrzestrzeń

Wizyta studyjna w Legnicy. Plany zagospodarowania i pl. Słowiański

Dnia 18 czerwca w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zorganizowano wizytę studyjną w Legnicy. Wizyta miała trzy główne cele:

1) wizytę w miejscu planowanego planu zagospodarowania w rejonie ul. Bydgoskiej

2) wizytę na pl. Słowiańskim

3) wykonanie zdjęć dla potrzeb portalu Hipermiasto

1. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bydgoskiej, torów kolejowych i rzeki Czarnej Wody

30 maja Rada Miejska Legnicy podjęła uchwałę (Nr XLIII/509/22 Rady Miejskiej Legnicy)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Bydgoskiej, torów kolejowych i rzeki Czarnej Wody.

Zgodnie z protokołem z sesji z dnia 30 maja uchwała w tej sprawie przeszła stosunkiem głosów: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Obszar obejmuje w dużej mierze teren legnickiego osiedla Piątnica (dawna wieś, po niemiecku zwana Pfaffendorf). Położony jest na północ od linii kolejowej, oddzielającej Piątnicę od Przedmieścia Głogowskiego.

Ulica Bydgoska w Legnicy
Ulica Bydgoska w Legnicy

Czarna woda, nad którą położony jest obszar, to prawobrzeżny dopływ Kaczawy.

Teren jest w dużej mierze zabudowany zabudową przemysłową i magazynową, w tym zwłaszcza na obszarze giełdy hurtowej, a także jest częściowo zabudowany osiedlem mieszkaniowym z czasów PRL-u, wraz z obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Południowo-wschodnią część stanowią tereny zielone.

Na obszarze objętym przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się m.in. Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, firma Eisberg, hurtownia ryb Bosman czy hurtownia wędlin Bartek,.

Osiedle przy ul. Bydgoskiej w Legnicy
Osiedle przy ul. Bydgoskiej w Legnicy
Tereny rekreacyjne przy ul. Bydgoskiej w Legnicy
Tereny rekreacyjne przy ul. Bydgoskiej w Legnicy

Na razie nie przystąpiono do zbierania wniosków, nie zostało bowiem opublikowane obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Praktyka wskazuje, że niedługo powinno zacząć się takie zbieranie wniosków do przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chcielibyśmy złożyć, dlatego chcieliśmy przygotować się do działania w tej sprawie oraz złożenia wniosków w interesie publicznym.

Teren rynku hurtowego przy ul. Bydgoskiej w Legnicy
Teren rynku hurtowego przy ul. Bydgoskiej w Legnicy

Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wynika, że zwłaszcza interesuje ich: ochrona drzewostanu, zachowanie boisk sportowych, stworzenie miejsc handlowych i usługowych na lokalne potrzeby.

Na miejscu zauważyliśmy zabytkowe obiekty, które powinny podlegać ochronie, w tym budynek magazynowy ze spadzistym dachem. Dawniej, do 1993 roku, znajdowały się tam koszary Armii Radzieckiej.

Zabytkowy budynek magazynowy przy ul. Bydgoskiej w Legnicy
Zabytkowy budynek magazynowy przy ul. Bydgoskiej w Legnicy

2. Plac Słowiański

Plac Słowiański to centralne miejsce Legnicy, położone w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu miasta, katedry i starostwa powiatowego. Niestety, projekt przebudowy pl. Słowiańskiego przewiduje wybetonowanie i małą liczbę zieleni.

Inwestycja realizowana przez firmy Budrim i Rotomat kosztować ma prawie 30 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana z programu Polski Ład.

Czytaj więcej: Pytamy o betonozę na pl. Słowiańskim w Legnicy

W ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zapytaliśmy legnickich urzędników:

1) w jakim trybie ustalona zostało nowe zagospodarowanie pl. Słowiańskiego? Kto podjął decyzję o takim kształcie planowanego remontu placu, a w szczególności o zakresie zieleni oraz przestrzeni zajętych na drogi?
2) czy w Legnicy obowiązują dokumenty dotyczące ekologii, zieleni, klimatu – zarządzenia prezydenta lub uchwały rady miejskiej? Proszę o ich wymienienie. Czy była sprawdzana zgodność nowego zagospodarowania z tymi dokumentami?
3) czy były przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie? Jeśli tak, jakie były ich wyniki? Jeśli nie – czy są planowane takie konsultacje?
Odpowiedzi uzyskaliśmy 24 maja, jednakże nie było tam odpowiedzi na interesujące nas pytania. W szczególności nie dowiedzieliśmy się, czy była sprawdzana zgodność nowego zagospodarowania z dokumentami, dotyczącymi ekologii klimatu i zieleni, kto podjął decyzję o kształcie planowanego remontu placu, a także czy są planowane konsultacje społeczne.

Z rozmów z mieszkańcami wynika, że zieleń oraz woda są największymi potrzebami tego obszaru. Rozmówcy zwracali uwagę na rozpowszechniony dzięki książce Jana Mencwela, aktywisty i b. prezesa organizacji „Miasto Jest Nasze”, problem tzw. betonozy.

W ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” planowane jest złożenie wniosku ws. zmian w zagospodarowaniu tego terenu. Możliwe jest wprowadzenie zieleni na tym etapie, a także próba naprawienia błędów projektowych.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie