Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaLegnica

Skarga: Umożliwić przewóz rowerów w legnickim MPK!

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” złożyło do Rady Miasta Legnicy skargę na Prezydenta Legnicy i wniosło o zobowiązanie do wprowadzenia zmiany, polegającej na dopuszczeniu przewozu rowerów w transporcie zbiorowym w Legnicy.

Wniosek o rowery w MPK w Legnicy

Dnia 9 czerwca zwróciliśmy się do Prezydenta Legnicy oraz Zarządu MPK w Legnicy z wnioskiem o zmianę § 32 ust. 1 pkt 1 Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy poprzez dopuszczenie przewozu rowerów.

Argumentowaliśmy, ze rower i autobus są ekologicznymi środkami transportu, które powinny być wspierane zgodnie z zasadami polityki transportowej i klimatycznej Unii Europejskiej, Polski i Dolnego Śląska. Możliwość przewożenia roweru w autobusach zwiększa możliwości obu środków transportu: umożliwia większą mobilność rowerzystom, a także wykorzystanie autobusu zamiast samochodu w celach przewozu rowerów rekreacyjnych. Jest to rozwiązanie zgodnie z duchem wspieranej przez Unię Europejską multimodalności.

Jak stwierdziła Komisja Europejska w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów“Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” (dokument COM(2020) 562 final), “Zwiększenie udziału transportu modalnego w transporcie publicznym oraz udziału aktywnej mobilności, czyli ruchu pieszego i jazdy na rowerze, jak również zautomatyzowanej, multimodalnej mobilności opartej na sieci, w połączeniu z bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza i emisji CO2 przez pojazdy, spowoduje drastyczne zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z transportu, zwłaszcza w miastach.” Dopuszczenie rowerów w transporcie publiczny wspiera tym samym przechodzenie na gospodarkę zeroemisyjną i zmniejszanie emisji w transporcie.

We wniosku podkreślaliśmy, że nie chodzi o masowe przewożenie rowerów, ale głównie o przejazdy w uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają jazdę rowerem (np. zepsuty rower, zła pogoda utrudniająca ruch, złe samopoczucie, powrót pod wpływem alkoholu, itd.), a także wykorzystanie autobusu w wyjazdach rekreacyjnych, zwłaszcza w weekendy, gdy ruch pasażerski w autobusach jest mniejszy niż w dni robocze.
Możliwość przewozu roweru środkami transportu publicznego zwiększy atrakcyjność komunikacji miejskiej i zwiększy wpływy z biletów od pasażerów.

Czytaj też: Pytamy o betonozę na pl. Słowiańskim w Legnicy

Powołaliśmy się na to, że w różnych miastach wprowadzono możliwość przewozu rowerem, najczęściej bezpłatnie. Ogólna reguła pozwalająca na taki przewóz została często uzupełniona o zasady szczegółowe, co gwarantuje, że przewóz roweru nie utrudnia innym pasażerom.
Rower można bezpłatnie przewozić m.in. w Warszawskim Transporcie Publicznym. Właściciel roweru jest zobowiązany do zwolnienia miejsca zajmowanego przez rower na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym. W Warszawie stworzono też szczególne zasady umiejscowienia roweru w pojazdach komunikacji miejskiej: – np. w przypadku autobusów miejsce dla roweru znajduje się naprzeciwko drugich drzwi licząc od kabiny kierowcy.

Od 1 kwietnia 2010 roku także w MPK we Wrocławiu jest dozwolony przewóz roweru w tramwajach i autobusach  – pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłania widoczności Kierującemu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. Przewóz rowerów jest bezpłatny. Pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich.

Przystanek MPK Legnica
Przystanek MPK Legnica, CC-BY-NC-SA 4.0.

Od 2011 roku również MPK w Łodzi zezwala na podróżowanie rowerem w środkach komunikacji publicznej. Przy drzwiach tramwajów i autobusów umieszczone zostały specjalne naklejki informujące, którymi drzwiami należy wnosić rowery do pojazdów MPK.
Rower można przewieźć  w niemal wszystkich pojazdach MPK Poznań. Na przewiezienie go nie ma miejsca tylko w minibusach oraz w tramwajach, które nazywamy popularnie „Helmutami”.

W Poznaniu rower można przewozić tylko w pojazdach odpowiednio oznakowanych piktogramem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Od dnia 1 czerwca 2015 roku także w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Wałbrzych dopuszcza się przewożenie roweru autobusem.

Zasugerowaliśmy, że rowery można dopuścić choćby na próbę, warunkowo, w określonych godzinach lub dniach, a potem obserwować zachowania pasażerów.

Czytaj też: Pytamy drogowców z Legnicy o przebudowę ulicy w centrum. Co z zielenią, rowerami i pieszymi?

Odpowiedź UM w Legnicy

Dnia 28 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź od p. wiceprezydent Legnicy Jadwigi Zienkiewicz.

Jak czytamy w odpowiedzi, „Zgodnie z opinią MPK autobusy komunikacji miejskiej nie są dostosowane do takiego przewozu, gdyż nie posiadają zamontowanych fabrycznie uchwytów do mocowania przedniego koła oraz pasów zabezpieczających przed przemieszczaniem się rowerów, a montaż tego typu uchwytów w eksploatowanych pojazdach jest niemożliwy ze względów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia. Ponadto w wielu autobusach wnęki na wózek inwalidzki i dziecięcy, w których mógłby być wyłącznie przewożony rower są zbyt małe na jego posadowienie. Nadmieniam, że w prawie każdym autobusie we wnęce przy środkowych drzwiach zamontowane są biletomaty, co znacznie utrudnia wyznaczenie bezpiecznego miejsca na rowery.”

W skardze zwracamy jednak uwagę, że w wielu miastach nie ma uchwytów do mocowania przedniego koła oraz pasów zabezpieczających przed przemieszczaniem się rowerów, a mimo to w wymienionych powyżej i poniżej miastach rowery są dopuszczone w komunikacji zbiorowej – bez wyraźnego i konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa.

W odpowiedzi czytamy: „Odnosząc się do przedstawionego przez Pana uzasadnienia wniosku zasadami Polityki transportowej i klimatycznej Unii Europejskiej, która kładzie nacisk na zwiększenie udziału transportu modalnego w transporcie publicznym informuję, że przyjęte rozwiązanie w postaci możliwości przewożenia rowerów autobusami komunikacji miejskiej jest zasadne w dużych miastach. Występująca w aglomeracjach np. warszawskiej, trójmiejskiej czy śląskiej, potrzeba łączenia podróży w mieszanych — miejskich środkach komunikacji (od kolei po autobusy), wynikająca np. z dużych odległości dojazdu do pracy, w Legnicy nie występuje.”

Przystanek MPK Legnica
Przystanek MPK Legnica, CC-BY-NC-SA 4.0.

W skardze powołujemy się jednak na to, że w Legnicy także występuje taka potrzeba, zwłaszcza w przypadku np. zepsucia się roweru albo deszczu lub innego rodzaju zjawisk atmosferycznych. Do tego w Legnicy również występują duże odległości dojazdu do pracy, np. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Możliwe jest także połączenie przejazdu MPK w Legnicy z wyjazdem turystycznym na rowerze, a trudno zaprzeczyć że legniczanie również mogą mieć potrzebę kontaktu z naturą czy turystyki rowerowej.Dodajmy, że przewóz roweru jest możliwy również w miastach mniejszej wielkości w regionie Dolnego Śląska, w tym w MZK w Jeleniej Górze, w MZK w Głogowie, w PKS w Lubinie (w Lubińskich Przewozach Pasażerskich), a takze w MZK w Bolesławcu.
Nie dotyczy to zatem tylko wielkich aglomeracji, a Legnica jest tu wyjątkiem spośród dolnośląskich miast.

Rozwój polityki rowerowej w Legnicy, a także polityki transportu zbiorowego oraz turystyki rowerowej, wymaga możliwości łączenia tych niskoemisyjnych źródeł transportu.

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie