KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

W Karpaczu potrzebny jest program antysmogowy i wymiana pieców

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. ochroną powietrza i transportem.

W ramach drugiej już wizyty studyjnej w Karpaczu odwiedziliśmy m.in. miejsce remontowanej linii kolejowej Jelenia Góra-Karpacz. Popieramy tę rewitalizację i liczymy, że w przyszłości trasa będzie zelektryfikowana. Mamy nadzieję także, że uruchomione będą kursy Wrocław-Karpacz, a także kursy dalekobieżne do tego kurortu (np. w kierunku Poznania, Katowic, Warszawy).

Początek remontu torów na trasie kolejowej do Karpacza
Początek remontu torów na trasie kolejowej do Karpacza

Karkonoska Komunikacja Powiatowa dobrze obsługuje cały Karpacz i po otwarciu linii kolejowej warto stworzyć synergię między koleją i autobusami.

Autobus Karkonoskiej Komunikacji Powiatowej
Autobus Karkonoskiej Komunikacji Powiatowej

Odwiedziliśmy także Karkonoski Park Narodowy. Część szlaków turystycznych jest zamknięta z uwagi na złe warunki zimowe, a także na ochronę cietrzewia.

Śnieżka i droga do schroniska Dom Śląski
Śnieżka i droga do schroniska Dom Śląski
Widok na Karpacz z kolejki na Kopę
Widok na Karpacz z kolejki na Kopę

W Karpaczu jest sporo przykładów świetnie zrewitalizowanej karkonoskiej tradycyjnej architektury. Niestety, centrum Karpacza pełne jest straganów i krzykliwych reklam.

Ul. Konstytucji 3 maja w Karpaczu
Ul. Konstytucji 3 maja w Karpaczu

Drugim powodem, który uniemożliwia cieszenie się, jest wyczuwalne w powietrzu ogromne zanieczyszczenie. Ta obserwacja skłoniła nas to skierowania do urzędu miejskiego wniosku w tej sprawie.

Czytaj też: Ziębice chcą wiatraków, Miękinia nie i stawia na fotowoltaikę

Wniosek w sprawie smogu

Towarzystwo Benderowskie zwróciło się z wnioskiem o przyjęcie programu antysmogowego w Karpaczu, przyjęcie programu ochrony środowiska, zgodnie z art. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także o przygotowanie projektów z zakresu walki ze smogiem do Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

W Karpaczu nie istnieje stacja pomiarowa państwowej sieci badawczej, jednak w zimowe dni zanieczyszczenia są szczególnie ewidentne, są widoczne także na czujnikach prywatnych sieci pomiarowych (np. Airly) oraz za pomocą modelowania. Swoje dokłada także rosnąca liczba samochodów, widoczna także latem.

Program antysmogowy powinien przewidywać dwa cele: całkowita likwidacja pieców na węgiel, a także działania w kierunku zmniejszenia ruchu samochodów (w tym z zakresu rozwoju transportu publicznego i rowerowego).

Centrum Karpacza, ul. Parkowa
Centrum Karpacza, ul. Parkowa

Program jest szczególnie istotny w kontekście wejścia w życie uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, planowanej na 2024 rok.

Niezbędne jest też przygotowanie projektów do Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, w szczególności z zakresu: termomodernizacji budynków gminnych i wymiany pieców, zakupu autobusów, budowy dróg rowerowych.

Czytaj też: Czy dolnośląskie samorządy udostępniają informację publiczną ws. transportu i przestrzeni? [Raport Hipermiasta]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Karpaczu

W Karpaczu istniał Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020. Jego cele popieramy w całości

„Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. W ujęciu lokalnym zadaniem PGN jest natomiast uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości.”

Nadal aktualne są takie działania przewidziane w PGN, jak:

  • stworzenie Miejskiego Systemu Ruchu Pieszych
  • Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie Gminy (promocja kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych, wykorzystania energii biomasy)
  • Modernizacje kotłowni, na obiekty wykorzystujące paliwo przyczyniające się do zmniejszenia ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych
  • Przeprowadzenie termomodernizacji budynków, wymiana oświetlenia, podejmowanie działań wpisujących się w realizację celów pakietu klimatycznego
Lasy w Karpaczu widziane z wyciągu na Kopę
Lasy w Karpaczu widziane z wyciągu na Kopę

Nie obowiązuje już również w Karpaczu Program Ochrony Środowiska. Należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska wymagają przygotowania i uchwalenia takiego programu. Program jednak wyłącznie dość ogólnikowo określał zadania związane z zanieczyszczeniami, nowy dokument w tym zakresie powinien być znacznie dokładniejszy i przewidywać konkretne, mierzalne cele.

Wszystkie opracowywane dokumenty i strategie powinny rzecz jasna być spójne z europejskim prawem klimatycznym oraz dążeniem do neutralności klimatycznej do 2050 r., co m.in. skutkuje koniecznością odstąpienia od dofinansowania instalacji gazowych.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy


Zdjęcie tytułowe: Centrum Karpacza / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie