Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Oleśnica odpowiada na pytania o transport rowerowy w mieście

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. czystym transportem, w tym rowerowym.

Podczas wizyty studyjnej w Oleśnicy zauważyliśmy, że przy ul. 11 listopada w centrum Oleśnicy istnieją pasy i drogi rowerowe. To dobrze, że istnieją i na uwagę zasługuje chęć promocji transportu rowerowego w tej wielkości mieście, choć można mieć pewne uwagi dotyczące m.in. niezrozumiałego przechodzenia pasów w drogi rowerowe.

Pas rowerowy w ul. 11 Listopada w Oleśnicy
Pas rowerowy w ul. 11 Listopada w Oleśnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W Oleśnicy spotkaliśmy sporo rowerzystów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że często w miastach tej wielkości nie ma dużego ruchu rowerowego.

Czytaj więcej: Wizyta w Oleśnicy. Dworzec, rowery i planowanie

Rowery w Oleśnicy. Co w strategii?

Strategia rozwoju Miasta Oleśnicy wskazuje m.in., że „Zbyt skromna, jak na potrzeby blisko 40-tysięcznej społeczności miasta i ludności okolicznej jest ogólnodostępna baza i oferta rekreacyjna. Za mało jest ścieżek rowerowych”, a także „Istniejąca sieć tras rowerowych jest bardzo skromna. Miasto, zwłaszcza jego centrum, pozostaje trudno dostępne dla ruchu rowerowego. Rozwój turystyki rowerowej w Polsce i jej korzystne perspektywy na terenie Dolnego Śląska nakazują zajecie się tym problemem i w perspektywie kilku lat rozbudowanie sieci tras rowerowych”.

Droga rowerowa w ul. Sinapiusa w Oleśnicy
Droga rowerowa w ul. Sinapiusa w Oleśnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Podejście związane z turystyką to jednak zbyt mało. Jak podkreśla ją autorzy  Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, ” Rowery odzyskują powoli należne im miejsce w systemach transportowych, przełamując hegemonię aut, czy uzupełniając ofertę komunikacji zbiorowej”, a także „Najsilniejszym czynnikiem zdolnym trwale i masowo zmienić zachowania transportowe wydaje się być racjonalny wybór: jeśli rowerem będzie można się poruszać szybko, bezpiecznie, wygodnie i tanio, wiele osób naturalnie wybierze ten bezemisyjny środek transportu.”

W DPR czytamy również, że „Bezpieczna, spójna i wygodna infrastruktura rowerowa jest podstawą rozpowszechniania ruchu rowerowego. Obecnie realizacja infrastruktury rowerowej nie jest wynikiem zintegrowanego planowania strategicznego, którego zasadniczym celem jest dbałość o spójność i bezpieczeństwo tras. Znaczna część infrastruktury rowerowej powstaje przy okazji modernizacji i budowy infrastruktury drogowej lub „punktowych” inicjatyw, co nie wpływa korzystnie na kształtowanie transportu rowerowego w ujęciu systemowym.”.

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Pytania TB ws. rowerów w Oleśnicy

Dlatego też Towarzystwo Benderowskie zwróciło się do Urzędu Miasta w Oleśnicy z pytaniami dotyczącymi komunikacji rowerowej w mieście. Przedstawiamy odpowiedzi.

1. Czy istnieje dokument-strategia, który w całości lub części dotyczy kwestii rowerowych? Czy będą tworzone takie dokumenty?

Koncepcja Rozwoju ścieżek rowerowych dla Miasta Oleśnicy w 2012 (możliwe przesłanie materiałów w formie elektronicznej, prosimy o kontakt: biuro@sdm.olesnica.pl).

Niestety, na przesłaną prośbę nie było odpowiedzi.

Aktualizacja z 19 kwietnia:

Po publikacji otrzymaliśmy maila o tym, że informacje zostały wysłane, a także ponownie wysłaną strategię. Publikujemy ją tutaj.

2. Kto w strukturach urzędu zajmuje się sprawami rowerowymi?

Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy.

 3. Jakie inwestycje rowerowe były w ostatnich pięciu latach w mieście? Jakie są planowane? (wnosimy o podanie lokalizacji i ewentualnie kosztów)

Inwestycje zrealizowane w 2018:

– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Dąbrowskiego do ul. Wiejskiej

–  Budowa ścieżki rowerowej oraz fragmentów chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 451 (ul. Krzywoustego) w Oleśnicy – Etap I oraz Etap II podetap 1.

Inwestycje zrealizowane w 2019:

– Rozbudowa ul. Limanowskiego w Oleśnicy.

– Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych ul. M. Skłodowskiej-Curie, 11 Listopada, Kolejowej, M. Reja, 3 Maja i Ludwikowskiej w Oleśnicy.

Czytaj też: Czy dolnośląskie samorządy zajmą się klimatem? Wyzwania są spore

Inwestycje zrealizowane w 2020:

– Budowa ciągu pieszo – rowerowego na dz. 94.14/2 na od. od Ludwikowskiej do Żytniej

– Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedż (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica – Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej (ul. Motoryzacyjna) w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego

Inwestycje zrealizowane w 2021:

– Przebudowa ul. Krótkiej z dostosowaniem do ruchu rowerowego,

Inwestycje zrealizowane w 2022:

– Budowa ciągu dla pieszych w łącznik ul. Otwartej z ul. Moniuszki,

Inwestycje planowane do realizacji w następnych latach:

– Rozbudowa ul. Wądoły – droga klasy Z, rozwiązania dla rowerzystów,

– Przebudowa ul. Mokrej – wdrożenie dwóch kierunków ruchu, budowa ścieżki rowerowej i chodnika,

– Przebudowa ul. Żytniej – budowa ścieżki rowerowej i chodnika,

– Budowa ciągu pieszo rowerowego w łącznik ul. Otwartej z ul. Limanowskiego,

– Rozbudowa ul. Kopernika wraz z przebudową jezdni, budową fragmentów ścieżek rowerowych, chodników i zatok parkingowych,

– Rozbudowa ul. Akacjowej w zakresie budowy jezdni, chodników i ścieżki rowerowej,

4. Czy Oleśnica zamierza uczestniczyć w Cyklostradzie Dolnoślaskiej? Jeśli tak – jaki projekt? Jeśli nie – dlaczego?

Miasto Oleśnica  będzie uczestniczyło w projekcie Cyklostrady Dolnośląskiej, przez nasz teren prowadzi Trasa Kamienna. W chwili obecnej trwają rozmowy z UMWD nad doprojektowaniem brakujących ciągów rowerowych na terenie miasta w ramach w/w trasy

5. Czy przygotowywane są lub będą projekty rowerowe do sfinansowania z Funduszy Europejskich? Jeśli nie – dlaczego? Jeśli tak – jaki jest ich zakres oraz z jakich funduszy planuje się skorzystać?

Tak, w planie jest przygotowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 6. Czy były przeprowadzane analizy, badania lub inne dokumenty związane z rowerami?

Została opracowana koncepcja opisana w pkt 1.

7. Czy były organizowane konsultacje społeczne w sprawach związanymi z rowerami? Czy była podejmowana współpraca ze środowiskiem rowerowym, w tym z organizacjami pozarządowymi?

Jest podejmowana współpraca ze środowiskiem rowerowym.

Czytaj też: Urząd nie udostępnienia informacji publicznej? Skarżymy się do rad gmin!


Fot. tytułowe: Rowerzyści w Oleśnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie