Gorący tematKomunikacjaPrzestrzeńŚrodowisko

Ruchy miejskie: #LexDeweloper zniszczy polskie miasta

Ruchy miejskie alarmują: rząd chce zadbać o zyski deweloperów kosztem mieszkańców! Projekt ustawy #LexDeweloper otwiera szeroko furtkę dla nadużyć, które od lat są zmorą również Wrocławia: chaotycznej zabudowy, niskiej dostępności transportu, szkół czy terenów zieleni. Specustawa ustanawia dominację deweloperów nad przestrzenią. Kongres Ruchów Miejskich, w tym jego wrocławscy członkowie: Akcja Miasto i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, zdecydowanie sprzeciwia się jej zapisom.

Ten projekt to prawdziwy koń trojański dla polskich miast, który zniszczy zasady (i tak wątłego) planowania przestrzennego i umożliwi niekontrolowaną zabudowę: wielkie bloki będą mogły powstać w środku jednorodzinnego osiedla czy w przysłowiowym “polu buraków”.

– Obawiamy się, że #LexDeweloper całkiem zdemoluje przestrzeń na wrocławskich osiedlach. Jako lokalni społecznicy od lat pracujemy na to, by harmonijny rozwój, ład w przestrzeni i jakość życia mieszkańców były priorytetem. Proponowana przez rząd ustawa wszystkie te starania zniweczy – mówi Sławomir Czerwiński z Rady Osiedla Maślice.

Koszty specustawy poniosą gminy, którym odbiera się prawo do decydowania o tym, co dzieje się na ich terenie. Negatywną opinię rady gminy mógłby podważyć wojewoda lub sąd, odwołując się do enigmatycznych “potrzeb mieszkaniowych”. Samorządy nie będą miały wpływu na to, gdzie powstaną osiedla, a mimo to obciąży się je koniecznością stworzenia i utrzymania infrastruktury oraz dostarczenia usług publicznych do nowych bloków.

Jedynym beneficjentem specustawy mieszkaniowej są deweloperzy. Będą mogli realizować zabudowę tam, gdzie sobie zażyczą, mimo istnienia innych terenów przeznaczonych pod mieszkania. Powstaną osiedla w polu, wśród przemysłu lub innych funkcji uciążliwych, gdzie działki są tańsze. W praktyce oznacza to gigantyczny chaos przestrzenny i pogorszenie jakości życia mieszkańców – komentuje Marek Nowak z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

Brak drogi, przedszkola, szkoły czy przychodni mieszkańcy odczują dopiero po zakupie mieszkania, ponieważ wymagane przez projekt odległości od usług publicznych (np. 3 km do szkoły, 1 km od przystanku) nie zapewniają ich realnej dostępności. – W świecie fundowanym nam przez rząd najprostsza wizyta na poczcie czy w sklepie będzie się wiązała ze staniem w ogromnym korku albo brodzeniem pieszo w błocie. Taka jest rzeczywistość osiedli budowanych w szczerym polu – przekonuje Aleksander Obłąk z Akcji Miasto.

– Ustawa nie przewiduje żadnej ochrony dla zieleni istniejącej, nawet parków, ani dla zabytków. De facto żaden organ nie będzie mógł sprzeciwić się inwestycji mieszkaniowej, realizowanej ścieżką z tej ustawy. Podobnie jak mieszkańcy czy właściciele nieruchomości sąsiadujących. Nie będą istotne zapisy planu miejscowego – bloki będą mogły powstać na terenie planowanej przestrzeni publicznej, rekreacyjnej albo szkoły. Tak skonstruowane prawo pogłębi problem korków, braku dostępu do dobrze funkcjonującej komunikacji zbiorowej i usług publicznych – wyjaśnia Aleksandra Zienkiewicz z zarządu TUMW.

#LexDeweloper może doprowadzić zarówno do nadmiernego zagęszczenia zabudowy, bez przestrzeni wspólnych, jak i jej rozproszenia po całym mieście. W tym pierwszym przypadku ucierpi ład przestrzenny i komfort życia mieszkańców, w tym drugim dodatkowo wzrosną koszty, jakie będzie musiało ponieść miasto (by doprowadzić do osiedli niezbędną infrastrukturę).

KRM wnosi o niezwłoczne zaprzestanie prac nad tzw. specustawą mieszkaniową i powrót do realizacji dokumentów rządowych (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Narodowy Program Mieszkaniowy) zgodnie ze słowami Premiera Morawieckiego wyrażonymi w Expose: „Obecne prawo niestety, nie zapobiega inwestycjom mieszkaniowym w szczerym polu, inwestycjom odciętym od komunikacji, szkół i przedszkoli, i nawet podstawowej infrastruktury technicznej. (…) Dlatego zaproponujemy pakiet korzyści dla samorządów, które zadbają o ład przestrzenny. O ład i estetykę.”

Jak podsumowuje Przemysław Filar, prezes TUMW: Cały czas czekamy na tę propozycję. #LexDeweloper z pewnością nią nie jest.


Stanowisko KRM
Film z briefingu prasowego we Wrocławiu

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie