Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaLegnica

Pytamy drogowców z Legnicy o przebudowę ulicy w centrum. Co z zielenią, rowerami i pieszymi?

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zadaliśmy pytania dotyczące projektu „Przebudowa DK 94 w Legnicy, ul. Pocztowa i Piastowska”.

Inwestycja znajduje się w centrum Legnicy i uzyskała finansowanie z rządowego programu „Polski Ład”. Wartość inwestycji to 22,6 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 5 mln zł.

Uważamy, że w ramach inwestycji w czasach kryzysu klimatycznego powinno się polepszyć warunki dla pieszych i rowerzystów (którzy nie mają bezpiecznej drogi rowerowej). Podkreślamy także, że w ramach adaptacji do zmian klimatu powinno się szanować zieleń.

Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami, których udzielił Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Otrzymaliśmy też dokumenty, w tym zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i uzgodnienia z innymi organami oraz stałą organizację ruchu docelowego. Wszystkie można obejrzeć tutaj.

Analizujemy, czy nie skierować wniosku o zmianę projektu, zwłaszcza w zakresie zieleni, nawierzchni drogi rowerowej i  kładki dla pieszych.

Czytaj też: Komisja Europejska zgadza się z naszymi uwagami do funduszy UE na Dolnym Śląsku

Pytania wraz z odpowiedziami ZDM w Legnicy

1. Jakie są cele i zakres projektu?
Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę ulicy Pocztowej i skrzyżowania wraz z wykonaniem elementów odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudowę urządzeń infrastruktury towarzyszącej (sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna. Celem przebudowy i rozbudowy jest podniesienie standardu technicznego ulicy, na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, umożliwiającym płynne i bezpieczne poruszanie sią pojazdów, pieszych oraz rowerzystów.
DSC05939

Ulica Pocztowa w Legnicy CC-BY-NC-SA 4.0.

2. Kiedy projekt się rozpocznie i zakończy? Na jakim jest etapie formalnym (w zakresie m.in. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)? Jeśli jest taka decyzja – proszę o jej przesłanie.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w III kwartale br., natomiast zakończenie do końca 2023 r. Na inwestycję została wydana decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

3. W jaki sposób w ramach inwestycji uwzględniono potrzeby rowerzystów? Czy przewidziano drogi rowerowe? Jeśli tak – z jakiego materiału nawierzchnia, jakie szerokości przewidziano, drogi będą jednokierunkowe czy dwukierunkowe? Czy drogi rowerowe umożliwiać będą poruszanie się we wszystkich kierunkach?

W ramach inwestycji wykonane będą ścieżki rowerowe jednokierunkowe dwukierunkowe i ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni z niefazowanej kostki betonowej, betonu asfaltowego i mieszanki mineralno-żywicznej. Szerokość ścieżek rowerowych wynosi 1,50m, 2,00 m i 2,50m natomiast ścieżki pieszo-rowerowej 2,85 m. Ścieżki rowerowe umożliwią poruszanie się we wszystkich kierunkach z wyłączeniem ul. Kartuskiej.

DSC05943

Ulica Pocztowa w Legnicy CC-BY-NC-SA 4.0.

4. W jaki sposób w ramach inwestycji uwzględniono potrzeby pieszych? Czy przewidziano nowe przejścia dla pieszych albo ich likwidację? Jakie szerokości chodników przewidziano?
W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa chodników. Nawierzchnie chodników wykonane będą z kostki kamiennej i płyt granitowych. Szerokość chodników wynosi 2,00m, 3,00m, 4,50m, 5,00m i 7,50m. Zaprojektowano jedno nowe przejście dla pieszych przez zjazd z ul. Pocztowej na działkę nr 18/2. Pozostałe przejścia dla pieszych usytuowane będą w dotychczasowych miejscach.
5. Czy w ramach inwestycji będą wycinane drzewa? Jeśli tak – proszę o wymienienie tych drzew z gatunkami i obwodami. Czy będą sadzone drzewa?

W ramach inwestycji będą wycięte niżej wymienione drzewa: Lipa — 10 szt. o obwodach [cm] 110, 97, 94, 100, 94, 100, 96, 93, 91, 190 Platan klonolistny o obwodzie 140 cm

W celu zrekompensowania strat w środowisku przyrodniczym przewidziano wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów. Przewidziano nasadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna (nr 8, 9) oraz platan klonolistny (nr 1-7, 10-12 ).
Nowo nasadzone drzewa będą posiadały obwód pnia minimum 14 cm na wysokości 100 cm. W związku z planowaną wycinką krzewów przewidziano wykonanie krzewów z gatunku ligustr pospolity (nr 1,2, 4, 5, 6, 7, 8) oraz ogień szkarłatny (nr 3).
Nowo nasadzone sadzonki krzewów powinny mieć wysokość od 30 do 40 cm. Odległość sadzenia w rzędach i między rzędami 0,7 m.
6. Czy w ramach inwestycji zmniejszy lub zwiększy się powierzchnia terenów zielonych?
W ramach inwestycji zwiększy się powierzchnia terenów zielonych, wykonane zostaną nowe trawniki i będą nasadzone żywopłoty.
Ulica Pocztowa w Legnicy
Ulica Pocztowa w Legnicy CC-BY-NC-SA 4.0.
7. Czy kształt inwestycji był konsultowany społecznie? Jeśli tak – w jakim zakresie i kiedy? Jeśli nie – dlaczego?
Projekt inwestycji nie był konsultowany społecznie, gdyż nie wymagał takich konsultacji.

Fot. tytułowe – Legnica, ul. Pocztowa. Zdjęcie dostępne na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie