Klimat na Dolny ŚląskŚrodowiskoZagłębie Miedziowe

Prezydent Głogowa odpowiada, co zrobił w sprawie zatrutej Odry

W lipcu i sierpniu doszło na Odrze do ogromnej katastrofy ekologicznej. Wyjaśnienie sprawy należy do organów administracji rządowej, jednakże samorządy także spełniają istotną rolę, jako organy ochrony środowiska oraz jednostki bliskie obywatelom.

W ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zapytaliśmy samorządy o to, jakie podjęły działania, by ostrzec i przeciwdziałać dalszym skutkom katastrofy. Pytania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wysłaliśmy do następujących urzędów miast i gmin: Oława, Czernica, Jelcz-Laskowice, Malczyce, Brzeg Dolny, Ścinawa, Głogów.

Jako pierwszy odpowiedział prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz

Odpowiedzi UM Głogowa ws. katastrofy na Odrze

1) Kiedy urząd dowiedział się o zagrożeniu związanym z zanieczyszczeniem Odry? Proszę o podanie osoby, która się dowiedziała oraz jakie czynności zostały podjęte. Czy zostały zanieczyszczone też inne cieki wodne lub akweny?

Pierwsze informacje o zjawisku śnięcia ryb pojawiły się w piątek 5 sierpnia. W tym dniu na skutek informacji przekazanej bezpośrednio Prezydentowi Miasta Głogowa przez mieszkańca sąsiedniej gminy – Gminy Wiejskiej Głogów pojawiła się informacja o niewielkiej ilości martwych ryb na wysokości miejscowości Wilków — Klucze.

Z uwagi na lokalizację zdarzenia poza terenem miasta, poinformowano Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Na tym etapie zdarzenia brak było informacji ze służb wojewódzkich o jakimkolwiek zanieczyszczeniu wody.

2) Jakie działania zostały podjęte, by zneutralizować zagrożenie? Proszę o podanie konkretnych działań, dat oraz jednostek organizacyjnych i osób, które podejmowały działania.

Na miejscu zgłoszenia według informacji przekazanej przez Starostwo stwierdzono niewielkie ilości ryb, które pozostały na brzegu rzeki po opadnięciu nurtu Odry.

W tych dniach na rzece odnotowano wachnięcie poziomu wody pomiędzy (z poziomu ) 150 cm a 233 cm (w dniu 3 sierpnia), a potem stopniowe jej opadanie do poziomu 150 cm. Otrzymano również informację, że na teren powiatu zmierzają przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu celem pobrania próbek wody.

Tego samego dnia nawiązałem kontakt z WOPR Głogów który w ramach umowy z miastem patroluje obszar rzeki w jej granicach administracyjnych, z prośbą o przekazywanie informacji o ewentualnym pojawieniu się martwych ryb. Na bieżąco wymieniano również informacje z Państwową Strażą Pożarną w Głogowie.

Na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów w tym dniu ani w dniach następnych z żadnych źródeł nie otrzymano informacji o padłych rybach.

Nie otrzymano również jakiejkolwiek korespondencji w przedmiotowej sprawie z DUW lub inspekcji Wojewódzkich lub Powiatowych.

Wprowadzono zakaz wypożyczania sprzętu pływającego na miejskiej „Marinie”.

W dniu 11 sierpnia Urząd otrzymał zawiadomienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania „w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w gatunkach chronionych, w wyniku zanieczyszczenia wód rzeki Odry”.

W dniu 12 sierpnia w ramach działań prewencyjnych jednostka OSP JRS Głogów dokonała za pomocą drona rekonensansu powietrznego nad rzeką Odrą i jej zatokami. Na całej długości patrolowanego obszaru dostrzeżono tylko kilka martwych ryb. Równolegle rzeka była patrolowana przez łódz Straży Pożarnej. Miejsca występowania padłych ryb (5 sztuk) były zbieżne z namiarami z drona. Padłe ryby zostały zebrane, funkcjonariusze policji wykonali dokumentację dotyczącą okoliczności ich znalezienia a same ryby zostały zabezpieczone przez Policję na potrzeby badań.

Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0
Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0

W dniu 16 sierpnia otrzymano pocztą elektroniczną Rozporządzenie porządkowe nr 17 wojewody dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. „W sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki odry na terenie województwa dolnośląskiego”.

W dniu 16 sierpnia w ramach działań prewencyjnych jednostka OSP JRS Głogów ponownie dokonała za pomocą drona rekonensansu powietrznego. Równolegle rzeka była patrolowana przez łódź Straży Pożarnej. Nie stwierdzono padłych ryb.

3) Jakie działania zostały podjęte, by poinformować mieszkańców o zagrożeniu? Proszę o podanie konkretnych wpisów, działań i dat. Czy były rozpowszechniane również informacje w języku ukraińskim/rosyjskim?

Informacje związane ze skażeniem Odryglogov

Nie zamieszczano informacji w innym języku niż polski.

4) Jakie działania dotyczące ochrony źródeł wody pitnej zostały podjęte?

Miasto Głogów nie pobiera wody do celów gospodarczych z rzeki Odry. Ujęcia wody są na bieżąco monitorowane i oddalone od rzeki Odry.

5) Jakie działania w związku z zanieczyszczeniem Odry będą podejmowane? Czy będą zlecane badania?

Gmina nie jest właścicielem rzeki. Zlecenie i wykonywanie badań nie należy do jej kompetencji. Woda w Odrze badana jest przez WIOŚ.


Zdjęcie tytułowe: Martwe ryby w Odrze. Fot. Hanno Böck / CC0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie