Dolny ŚląskKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Wybieram kolej. Urząd marszałkowski odpowiada ws. odwołanych kursów Polregio

Spółka Polregio (należąca w większości pośrednio do Skarbu Państwa, dawniej znana jako Przewozy Regionalne i PKP Przewozy Regionalne) wykonuje na zlecenie województwa dolnośląskiego przewozy kolejowe w komunikacji regionalnej i międzyregionalnej, m.in. na trasach z Wrocławia przez Oleśnicę do Ostrowa Wielkopolskiego i Kluczborka, z Wrocławia do Głogowa i Zielonej Góry czy z Wrocławia do Oławy i Opola. Dodać należy, że w dużej mierze przewozi pasażerów starym taborem, zwłaszcza pociągami EN57.

W lipcu jednak liczne kursy były odwołane i to bez zapewnienia komunikacji zastępczej. O odwołanych kursach szeroko donosił profil „Koleją po Dolnym Śląsku. W międzyczasie okazało się, że odwołanych kursów w 2022 r. było aż 1500.

Pytamy o kursy Polregio

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” postanowiło zapytać dolnośląski urząd marszałkowski o sytuację w związku z kursami Polregio na Dolnym Śląsku. 1 sierpnia do UMWD trafiły pytania, które prezentujemy wraz z odpowiedziami.

Czytaj więcej: Wybieram kolej. Pytamy urząd marszałkowski o odwołane kursy Polregio

Wnieśliśmy też o przesłanie obowiązującej umowy między Województwem Dolnośląskim a spółką Polregio wraz ze wszystkimi ewentualnymi aneksami i załącznikami, którą publikujemy.

1) Ile kursów spółki Polregio w województwie dolnośląskim odwołano w poszczególnych dniach czerwca, lipca i sierpnia? Wnosimy o udostępnienie wykazu tych kursów.

2) Jakie były powody tych odwołań? Prosimy o podanie powodów dla każdego odwołanego kursu.

4) Czy została zapewniona komunikacja zastępcza za odwołane kursy? Prosimy o podanie, za które kursy została, a za które nie została zapewniona. Jeśli nie została – prosimy o podanie powodów braku takiego zapewnienia dla każdego kursu bez komunikacji zastępczej.

Informacje dotyczące pociągów odwołanych oraz pociągów za które uruchomiona została komunikacja zastępcza, wraz z przyczynami raportowane są przez przewoźnika Polregio S.A. w cyklach półrocznych. Wnioskowane dane za miesiąc czerwiec 2022 r. znajdują się zatem w załączonym sprawozdaniu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe dane i informacje za miesiące lipiec i sierpień 2022 r. ujęte zostaną w sprawozdaniu Przewoźnika za drugie półrocze 2022 r., którego przekazanie Organizatorowi będzie miało miejsce na początku 2023 r. Zważywszy na zwiększenie liczby odwoływanych połączeń przez Polregio S.A. od czerwca br., Organizator zobowiązał Przewoźnika do cotygodniowego raportowania odwoływanych połączeń. Dane z raportów za miesiąc lipiec 2022 r. przedkładam w załączeniu. Dane za pierwsze tygodnie sierpnia 2022 r. nie zostały jeszcze przekazane Organizatorowi przez Polregio S.A.

Czytaj też: Wybieram kolej. Wykorzystujmy zabytkowe perony dworcowe!

3) W jakiej wysokości kary umowne zostały lub zostaną nałożone za odwołania, o których mowa w pkt 1?

Sprawozdanie przewoźnika Polregio S.A. w zakresie pociągów odwołanych oraz pociągów, za które uruchomiona została komunikacja zastępcza w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. znajduje się na etapie sprawdzania i procedury wyjaśniającej ewentualne wątpliwości. Po zakończeniu tego procesu naliczone zostaną Przewoźnikowi kary umowne. 2 Na chwilę obecną nie sposób wskazać w jakiej, nawet szacunkowej, wysokości będą naliczone. Zgodnie z terminami sprawozdawczości określonymi w umowie ze Spółką Polregio kary za pociągi odwołane w miesiącach lipiec i sierpień 2022 naliczone zostaną w oparciu o sprawozdanie za drugie półrocze 2022 r. co powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2023 r.

Rozkład jazdy na dworcu Wrocław Główny
Rozkład jazdy na dworcu Wrocław Główny, CC-BY-NC-SA 4.0.

5) Jakie zostały lub zostaną podjęte działania w celu tego, by nie dochodziło do dalszych odwołań kursów? Czy planowana jest renegocjacja umowy ze spółką Polregio, a jeśli tak – w jakim zakresie?

W momencie zaobserwowania przez Organizatora narastających problemów związanych z odwoływaniem pociągów na obszarze województwa dolnośląskiego, których operatorem jest Spółka Polregio S.A., Organizator wezwał Przewoźnika do złożenia wyjaśnień oraz zobowiązał do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych bieżącej sytuacji i działań ograniczających ryzyko zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości. Funkcję dyscyplinującą Przewoźnika do świadczenia usługi zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim pełnią również kary umowne.

W chwili obecnej nie są prowadzone negocjacje zmierzające do zawarcia aneksu do umowy ze Spółką Polregio S.A. Podkreślić przy tym należy, iż wprowadzenie jakichkolwiek zmian do umowy w formie aneksu wymaga obopólnej zgody jej stron.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?

6) Jakie działania z zakresu informacji dla pasażerów zostały podjęte w przypadku odwołania kursów? Czy planowane są tu zmiany?

 W drodze zawartej umowy między Województwem Dolnośląskim a Spółką Polregio S.A. to przewoźnik kolejowy zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego wobec pasażerów. Organizator dostrzegając ograniczone działanie w tym zakresie ze strony Przewoźnika, wezwał Spółkę do podjęcia niezwłocznych działań ukierunkowanych na niezawodność realizacji tego obowiązku.


Fot. tytułowe:  Pociąg EN57 spółki Polregio na wjeździe na stację Wrocław Główny / Hugh Llewelyn from Keynsham, UK/ CC-BY-SA 2.0.


 

Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie