Góry Sowie i DzierżoniówKlimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZagłębie Miedziowe

Starostwa powiatowe nie chcą organizować transportu publicznego

W ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciliśmy z wnioskiem do starostw powiatowych (lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o utworzenie spójnego systemu przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Wniosek wysłany został w interesie 253 tys. mieszkańców trzech powiatów, którzy są także mieszkańcami województwa dolnośląskiego. Jego autorem jest Miłosz Cichuta.

Postulowaliśmy m.in. uruchomienie przejazdów w relacjach:

 1. Przemków – Polkowice – Lubin, 42 km
 2. Głogów – Polkowice – Lubin, 37 km
 3. Przemków – Chocianów – Lubin, 42 km
 4. Chocianów – Polkowice – Rudna, 40 km
 5. Lubin – Lisowice – Prochowice, 20 km;

Czytaj więcej: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Podobny system postulowaliśmy również w powiatach dzierżoniowskim i strzelińskim.

– Dobrze wpływ korzystnego działania transportu zbiorowego widać na przykładzie gminy Strzelin, z której w ciągu 40 minut można dostać się pociągiem do centrum Wrocławia, a by uzupełnić siatkę połączeń oraz zapewnić dojazdy do dworca kolejowego w 2018 roku uruchomiono tam komunikację miejską – pisaliśmy.

Zaproponowaliśmy następujące kursy autobusowe:

 1. Dzierżoniów – Niemcza – Prusy –Strzelin 35 km 50 minut
 2. Strzelin – Kondratowice – Łagiewniki –Dzierżoniów 24 km 35 minut
 3. Dzierżoniów – Łagiewniki – Jordanów Śląski – Sobótka/Kobierzyce 36 km 40 minut
 4. Strzelin – Łojowice 12 km 15 minut
 5. Strzelin – Przeworno 15 km 20 minut
 6. Strzelin – Wiązów 13 km 15 minut

Czytaj więcej: Polepszyć transport między Dzierżoniowem, Strzelinem i powiatami

Odpowiedzi starostw powiatowych

Do tej pory otrzymaliśmy odpowiedzi z dwóch starostw powiatowych.

– Odpowiadając na wniosek z dnia 26.08.2022 r. w sprawie utworzenia i zwiększenia przewozów autobusowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego i strzelińskiego, informuję że powiat dzierżoniowski nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w powiecie. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w powiecie dzierżoniowskim jest Gmina Bielawa, zajmująca się tą działalnością w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w 1995 roku. W związku powyższym korespondencję w temacie publicznego transportu zbiorowego proszę kierować na adres Urzędu Miejskiego w Bielawie – napisało starostwo powiatowe w Dzierżoniowie.

Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0
Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0

– W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.08.2022r. ( data wpływu ) o utworzenie skoordynowanej komunikacji zbiorowej na bazie przewozów autobusowych na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego w celu likwidacji barier komunikacyjnych i zwiększenia dostępności transportu zbiorowego uprzejmie informuję, że stosownie do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1343) Powiat Głogowski nie jest właściwy do organizowania przewozów autobusowych na liniach wskazanych we wniosku tj. Głogów — Polkowice oraz Głogów — Przemków. Jak wynika z w/w ustawy powiatowe przewozy pasażerskie to przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu. Zgodnie natomiast z powyższą ustawą właściwym organizatorem w/w linii przebiegających przez obszar Powiatu Polkowickiego i Powiatu Głogowskiego jest Województwo Dolnośląskie. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a powyższej ustawy organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest województwo na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich. Przy czym w/w ustawa definiuje, że wojewódzkie przewozy pasażerskie to przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa. Nadmienić również należy, że obecnie przewozy osób na w/w liniach odbywają się w trybie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) na podstawie zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – napisało z kolei starostwo w Głogowie.

Również urząd marszałkowski w odpowiedzi na nasz wniosek dotyczący umył ręce od sprawy.

– Marszałek Województwa Dolnośląskiego realizuje swoje zadania w zakresie transportu zbiorowego i połączeń regionalnych będąc organizatorem wojewódzkich połączeń kolejowych  na sieci komunikacyjnej, której kształt i kierunki rozwoju są ściśle określone w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”. W chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do organizacji przewozów autobusowych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na terenie wskazanych powiatów, czy też do wskazanych miejscowości, gdyż wszystkie przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, w dalszym ciągu, są realizowane na podstawie zezwoleń  na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – napisał marszałek w piśmie.

Czytaj więcej: Urząd marszałkowski: komunikacja autobusowa w Zagłębiu Miedziowym to nie nasze zadanie

Nasz komentarz

Mamy wrażenie, że starostwa powiatowe nie zrozumiały naszych wniosków. Obecnie nie są organizatorami, ale w naszych postulatach chodzi o to, by powiaty (i województwo) organizowały komunikację autobusową. W razie potrzeby – również z innymi samorządami, w tym sąsiednimi powiatami i gminami.

Inne dolnośląskie powiaty widzą taką potrzebę. Dobrym przykładem jest Karkonoska Komunikacja Powiatowa w powiecie karkonoskim, a na jej wzór powstała również Izerska Komunikacja Autobusowa.

Jako Towarzystwo Benderowskie planujemy kolejne wnioski i skargi w tym zakresie.


Fot. tytułowe – Karkonoska Komunikacja Powiatowa w Karpaczu, CC-BY-NC-SA 4.0.

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie