Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław KlecinaWrocław Krzyki-Partynice

Tramwaj na Klecinę i południowe Krzyki. Pojawia się i znika z planów

Trasa tramwajowa na Klecinę znalazła się we Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0. w 2022 r., co było zaskoczeniem, gdyż do tej pory mówiono raczej o trasach na Ołtaszyn, Muchobór Wielki czy Jagodno, które m.in. powinny być zbudowane zgodnie z wynikami Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego.

Zgodnie z wyliczeniami urzędników w ramach WPT 2.0., w 2030 r. w okolicach inwestycji mieszkać będzie 6,1 tys. osób,  a budowa kosztować ma 50 mln zł, zatem koszt na mieszkańca wynosi 8207 zł. Docelowo jednak w okolicy mieszkać może aż 11,5 tys. osób.

Teren planowanego tramwaju na Klecinę - okolice Ślęzy
Teren planowanego tramwaju na Klecinę – okolice Ślęzy

– Na odcinku przebiegającym przez osiedle Klecina w otoczeniu trasy rozwija się nowa zabudowa mieszkaniowa. Wprowadzenie nowej linii w ul. Przyjaźni daje znaczne polepszenie obecnej oferty transportu zbiorowego również dla mieszkańców osiedla Krzyki – podkreślali urzędnicy w WPT 2.0.

– To podniesienie jakości życia dziesiątkom tysięcy mieszkańców, nie mówiąc już podniesieniu wartości nieruchomości (w przeciwieństwie do budowy drogi zbiorczej). Inwestujmy w infrastrukturę, która poprawia komfort życia i nas wzbogaca – na wiele sposobów. A nie taką, która nas tylko obciąża – komentował w sierpniu 2022 r. architekt i radny osiedlowy Łukasz Szymanowicz.

Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Przyjaźni
Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Przyjaźni

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów

Jak ma pojechać tramwaj na Klecinę?

Trasa o długości 1,8 km rozpoczynać się ma przy ul. Przyjaźni i pobiegnie w kierunku osiedla Klecina. Trasa wymaga budowy nowego mostu na Ślęzie.

Przewidziano cztery przystanki: ul. Skarbowców, ul. Dożynkowa, ul. Buraczana i pętla przy ul. Kupieckiej (okolice Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego).

Według urzędników ryzykiem jest „przejście przez cenny przyrodniczo obszar Doliny Olszówki oraz potencjalna likwidacja istniejących parkingów dla mieszkańców” przy czym trzeba zauważyć, że owe „parkingi” nigdy nie zostały określone formalnie jako parkingi, a stanowiły rezerwę terenową. Teren Doliny Olszówki byłby zaś zagrożony w sytuacji ewentualnej budowy drogi, znacznie już mniej w przypadku tramwaju.

Teren planowanego tramwaju na Klecinę - okolice Ślęzy
Teren planowanego tramwaju na Klecinę – okolice Ślęzy

Czytaj też: Zabytkowa estakada kolejowa w centrum Wrocławia, popularny „nasyp”. Rozbudowa o czwarty tor niezbędna

 

Co z mijanką na ul. Przyjaźni?

We Wrocławskim Programie Tramwajowym zapisano również, że „Warunkiem niezbędnym do jej powstania jest rozbudowa torowiska wzdłuż ul. Przyjaźni, co najmniej o mijankę, która umożliwi wprowadzenie dodatkowych linii tramwajowych w ulicę Przyjaźni, a następnie ich wydłużenie w kierunku osiedla Klecina.”.

Trasa tramwajowa przy ul. Przyjaźni
Trasa tramwajowa przy ul. Przyjaźni
Jak jednak zwróciło uwagę Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, urzędnicy niedawno ogłosili plan budowy tramwaju na Klecinę, który będzie odbijał z ulicy Przyjaźni na wysokości przystanku „Sąsiedzka”. Kilka tygodni później ogłosili też budowę mijanki tramwajowej… w tym samym miejscu. To oznacza, że najpierw ją zbudujemy, a kilka lat później wyburzymy, żeby zbudować rozjazd do linii na Klecinę. Co gorsza, nawet po tych inwestycjach linia na Przyjaźni dalej będzie miała tylko jeden tor, jak w XIX wieku.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Trasa na Klecinę planowana w studium

Korytarz tramwajowy od dawna znajduje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (od wersji z 1998 r.).

Zapisano m.in., że:

  • Wskazuje się główne korytarze tramwajowe dla tras istniejących oraz nowych dla następujących obszarów miasta o największym zapotrzebowaniu na transport tramwajowy: w kierunku Kleciny trasą prowadzoną od ul. Przyjaźni, nowym przebiegiem Łącznika Klecińskiego do planowanej pętli w rejonie ul. Kupieckiej,
  • Określa się następujące kierunki polityki przestrzennej w zakresie systemu tramwajowego: – należy dążyć do zapewnienia powiązań komunikacją tramwajową centralnego obszaru miasta z osiedlami o dużej liczbie mieszkańców, położonymi w miejskoaglomeracyjnej i pośredniej strefie dostępności, które obecnie tego dostępu nie
    posiadają, w tym w szczególności z (…) Kleciną oraz Oporowem,
  • Wskazuje się uzupełniające korytarze tramwajowe dla następujących obszarów miasta, w których w przyszłości może zaistnieć zapotrzebowanie na transport tramwajowy: dla Oporowa i Kleciny – jako wydłużenie trasy układu podstawowego od pętli Oporów do planowanej pętli przy ul. Kupieckiej z przebiegiem ul. Solskiego i Karmelkową, który wymaga szczegółowych analiz, zarówno w kontekście korytarza, jak i efektywności trasy,
  • Nowe inwestycje mieszkaniowe powstają właściwie na terenie całego Wrocławia, niemniej jednak szczególna dynamika rozwoju budownictwa zauważalna jest w obrębie 22 rejonów miasta: (…) Klecina (…), Krzyki
  • Istniejąca zabudowa utrudnia w wielu przypadkach reorganizację układu komunikacyjnego, która zmniejszyłaby
    ruch w centrach. Efektem jest dalsza dominacja samochodów np. na Klecinie
  • Wskazuje się następujące parkingi przesiadkowe P+R miejskie w rejonach (…) planowanej pętli tramwajowej na Klecinie – przy ul. Kupieckiej.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 r.

Plany miejscowe opracowane dla tego obszaru wyznaczały dla tramwaju odpowiedni korytarz, wspólny z nową ulicą (w Studium określoną jako Łącznik Kleciński).

A jednak rezygnacja z tramwaju na Klecinę?

Niestety, już w 2023 r. wrocławski magistrat przedstawił projekt strategii wydawania funduszy europejskich dla całej aglomeracji wrocławskiej (ZIT WrOF).

Tramwaj na Klecinę trafił tam jedynie na listę rezerwową. Zamiast tramwaju na Maślice urzędnicy w strategię wydawania funduszy europejskich wpisali przebudowę węzła drogowego w ul. Dubois i ul. Drobnera, co jedynie marginalnie służy transportowi zbiorowemu.

Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Skarbowców
Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Skarbowców

O sprawie mowa była podczas debaty o programie tramwajowym. Dyskusja zorganizowana została w kwietniu w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

–  A komunikat z Brukseli jest prosty: nie finansujemy budowy dróg, bo to generuje tylko większy ruch samochodów, co jest sprzeczne z celami polityki klimatycznej. Urzędnicy z Wrocławia jeszcze tego nie zrozumieli. To samo dotyczy węzła ulic Drobnera i Dubois, gdzie magistrat chce sfinansować z UE remont dwóch jezdni z dwoma pasami. Te pieniądze powinny iść na budowę nowych linii tramwajowych. Tymczasem z planów wypadł tramwaj na Klecinę, a także tramwaj na Maślice – komentował debaty prezes Akcji Miasto dr Jakub Nowotarski.

Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Skarbowców
Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Skarbowców

Czytaj też: Rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego będzie zgodna z polityką rządu i strategiami


Fot tytułowe –  Teren planowanego tramwaju na Klecinę przy ul. Przyjaźni i Skarbowców / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie