KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Stare Miasto

Ulica Ruska dla aut. Gdy nie będzie deptakiem, to nadal będą rządzić samochody

Urzędnicy prowadzą konsultacje ws. remontu ulicy Ruskiej.

– Ulica Ruska jest jednym z reprezantacyjnych traktów w naszym mieście, prowadzących na wrocławski rynek. Obok niej wymienia się ulicę Oławską i plac Solny. Miasto dąży do tego, by ulicę tę rozbetonować i zazielenić, a także zadbać o jej dostępność dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek, a jednocześnie – by ulica wciąż była funkcjonalna i by nikt nie zapomniał o jej historycznej wartości. Jak teraz, po ulicy mają poruszać się głównie piesi i rowerzyści/ rowerzystki – piszą urzędnicy UM.

Rzecz w tym, że to nie do końca prawda, bo ulica nadal nie będzie deptakiem i będą po niej jeździć samochody (na odcinku ul. Rzeźnicza – ul. Kazimierza Wielkiego) i planowana zmiana będzie niewielka.

Dlatego też podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego Akcja Miasto wniosła o to, ul. Ruska by była deptakiem w całości na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego. Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a projekt przygotowało przygotowało Towarzystwo Benderowskie.

Akcja Miasto wcześniej proponowała stworzenie „zielonej Ruskiej”.

– Też zastanawiacie się, dlaczego ul. Ruska jest całkiem pozbawiona zieleni? Naszym zdaniem to wymaga poprawy 🙂 Ruska na odcinku od Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego to bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący węzeł przesiadkowy ze ścisłym centrum. Proponujemy: nasadzenie drzew w ciągu ulicy, stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej na placyk, między Kazimierza Wielkiego a Psimi Budami,  wymianę nawierzchni na wygodną dla pieszych, likwidację barier dla osób o ograniczonej mobilności – pisali aktywiści.

Zielona Ruska / Akcja Miasto
Zielona Ruska / Akcja Miasto

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292 dla ruchu pasażerskiego. Realna szansa na odkorkowanie północy Wrocławia

Ulica Ruska powinna być dla pieszych, bez aut

Nie ma lepszego miejsca na poszerzenie centralnej strefy wyłącznie dla pieszych, wolnej w całości od ruchu samochodów. Samochody i piesi powinny współistnieć tam, gdzie nie należy się spodziewać dużych potoków pieszych, a nie na centralnej ulicy pieszej Starego Miasta. Wszystkie pozostałe wychodzące w innych kierunkach (ul. Oławska, ul. Świdnicka, ul. Kuźnicza) są w całości deptakami.

Współistnienie samochodów nie zawsze układa się dobrze, czego przykładem jest ul. św. Antoniego, gdzie strefa zamieszkania jest powszechnie nierespektowana przez kierowców i sytuacja wymaga zmiany. Przy czym należy dodać, ul. Ruska jest położona w miejscu znacznie bardziej centralnym i istotnym pieszo niż ul. św. Antoniego.

Należałoby zaplanować ruch w sposób, który umożliwi wyłączenie całości ul. Ruskiej, co wymaga przemyślenia dojazdu do ul. Rzeźniczej, np. poprzez uczynienie jej dwukierunkową.

Dostawy mogą być realizowane w standardowych godzinach 6-10. W razie potrzeby można również a.) dopuścić inne godziny, pod warunkiem że nie są szczytowymi godzinami ruchu pieszego b.) promować dostawy rowerami cargo i innymi podobnymi pojazdami.

Czytaj też: Wrocławskie osiedla potrzebują tras tramwajowych. To kluczowe inwestycje dla przyszłości miasta

Ulica Ruska dla pasażerów tramwajów MPK

Ul. Ruska jest również połączeniem kluczowego dla skomunikowania wrocławskiego Rynku węzła przystankowego tramwajowego Rynek. Ostatnio została skierowana do tegoż węzła kolejna trasa tramwajowa: linia 18 łącząca Gaj i Kozanów przez trasę na Popowice i mosty Pomorskie. W przyszłości, zakładając znaczne zwiększenie liczby pasażerów, które wynika jednoznacznie, ta trasa piesza będzie jeszcze bardziej popularna.

Stworzenie pełnego deptaka z dopuszczeniem ruchu rowerowego i bez dopuszczenia samochodów będzie także sprzyjać bezpieczeństwu ruchu drogowego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Ulica Ruska we Wrocławiu
Ulica Ruska we Wrocławiu / / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Również ul. Psie Budy, z uwagi na swoją szerokość, powinna zostać wyłączona z ruchu kołowego, dlatego dojazd w tym kierunku nie powinien być przeszkodą.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Ulica Ruska deptakiem. Dokumenty miejskie

Utworzenie strefy pieszo-rowerowej będzie zgodne z następującymi zapisami Wrocławskiej Polityki Mobilności:

  • “kształtowanie istniejących oraz planowanie nowych struktur miejskich w sposób zapewniający dobrą dostępność transportu zbiorowego oraz przyjazny pieszym, rowerzystom i osobom o ograniczonej sprawności“ (str. 6)
  • “kreowanie podziału zadań przewozowych zwiększającego udział podróży pieszych, rowerowych i transportem zbiorowym w stosunku do podróży samochodem (str. 6)
  • “zapewnienie wygodnych dojść pieszych do węzłów i przystanków transportu zbiorowego oraz dogodnych warunków do wykonywania przesiadek” (str. 7)
  • “projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom” (str. 8)
  • zapewnienie priorytetu ruchu pieszego w centrum miasta, “powiększanie stref dla pieszych, szczególnie w centrum miasta, ochronę przestrzeni przeznaczonych dla pieszych przed zajmowaniem ich na inne cele, zapewnienie przyjaznych dojść pieszych do przystanków transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących różne środki transportu” (str. 9)
  • “dążenie do zapewnienia pieszym poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z przestrzeni z dominującym ruchem pieszych” (str. 9)

Działanie takie będzie także zgodne z zapisami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia z 2019 r. .31.3. Rozwijanie przestrzeni przyjaznych dla pieszych i rowerzystów Przekształcanie ulic w przestrzenie z dominującym lub wyłącznym ruchem pieszym i rowerowym (np. woonerf czy deptak).”

W tym przypadku należy dokonać odpowiedniej gradacji i ul. Ruska jest zdecydowanie tym, gdzie niezbędny jest deptak. Woonerfy należy rozważać w miejscach, które nie są tak kluczowe dla ruchu pieszego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisano, że jest preferowana: “Z roku na rok przybywało przestrzeni ulic przewidzianych wyłącznie dla pieszych lub pieszych i rowerzystów. To ta forma przemieszczania się jest preferowana w centralnej części miasta. Od lat prowadzi się wiele działań, które spajają centrum, tworząc atrakcyjną przestrzeń publiczną, zachęcającą do chodzenia pieszo” (str. 69).

Również ”w ramach rozwoju ulic handlowych, należy dążyć do: wygodnych traktów pieszych (…) powiązań z przystankami komunikacji zbiorowej oraz z siecią ciągów pieszych i rowerowych (str. 178).

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe –  Ulica Ruska we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie