Klimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Wybieram kolej. UMWD przedłuża odpowiedź ws. odwołanych kursów Polregio

Spółka Polregio (należąca w większości pośrednio do Skarbu Państwa, dawniej znana jako Przewozy Regionalne i PKP Przewozy Regionalne) wykonuje na zlecenie województwa dolnośląskiego przewozy kolejowe w komunikacji regionalnej i międzyregionalnej, m.in. na trasach z Wrocławia przez Oleśnicę do Ostrowa Wielkopolskiego i Kluczborka, z Wrocławia do Głogowa i Zielonej Góry czy z Wrocławia do Oławy i Opola. Dodać należy, że w dużej mierze przewozi pasażerów starym taborem, zwłaszcza pociągami EN57.

W lipcu jednak liczne kursy były odwołane i to bez zapewnienia komunikacji zastępczej. O odwołanych kursach szeroko donosił profil „Koleją po Dolnym Śląsku. W międzyczasie okazało się, że odwołanych kursów w 2022 r. było aż 1500.

Wybieram kolej. Pytamy o opóźnienia w Polregio

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” postanowiło zapytać dolnośląski urząd marszałkowski o sytuację w związku z kursami Polregio na Dolnym Śląsku. 1 sierpnia do UMWD trafiły następujące pytania:

1) Ile kursów spółki Polregio w województwie dolnośląskim odwołano w poszczególnych dniach czerwca, lipca i sierpnia? Wnosimy o udostępnienie wykazu tych kursów.

2) Jakie były powody tych odwołań? Prosimy o podanie powodów dla każdego odwołanego kursu.

3) W jakiej wysokości kary umowne zostały lub zostaną nałożone za odwołania, o których mowa w pkt 1?

4) Czy została zapewniona komunikacja zastępcza za odwołane kursy? Prosimy o podanie, za które kursy została, a za które nie została zapewniona. Jeśli nie została – prosimy o podanie powodów braku takiego zapewnienia dla każdego kursu bez komunikacji zastępczej.

5) Jakie zostały lub zostaną podjęte działania w celu tego, by nie dochodziło do dalszych odwołań kursów? Czy planowana jest renegocjacja umowy ze spółką Polregio, a jeśli tak – w jakim zakresie?

6) Jakie działania z zakresu informacji dla pasażerów zostały podjęte w przypadku odwołania kursów? Czy planowane są tu zmiany?

Wnieśliśmy też o przesłanie obowiązującej umowy między Województwem Dolnośląskim a spółką Polregio wraz ze wszystkimi ewentualnymi aneksami i załącznikami.

Czytaj więcej: Wybieram kolej. Pytamy urząd marszałkowski o odwołane kursy Polregio

Wybieram kolej. Przedłużenie odpowiedzi ws. Polregio

11 sierpnia pracowniczka urzędu marszałkowskiego Zofia Bugara (stanowisko ds. skarg, wniosków i informacji publicznej) na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poinformowała, że wnioskowana informacja zostanie udostępniona do dnia 26 sierpnia 2022 r.

– Wskazanie tego terminu wynika z konieczności przeanalizowania dokumentacji przedmiotowej sprawy i wytworzenia nowego dokumentu (brak gotowej informacji) – poinformowała Bugara.

Podstawowy termin na udzielenie odpowiedzi wynosi dwa tygodnie, choć informacje powinny być udzielane niezwłocznie, jeśli to możliwe (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Warto dodać, że maksymalne przedłużenie odpowiedzi zgodnie z ustawą wynosi dwa miesiące, jednakże możliwe jest tylko jednokrotne przedłużenie terminu.


Fot. tytułowe:  EP07 we Wrocławiu Gł. spółki Polregio na stacji Wrocław Główny / MOs810 / CC-BY-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie