Aglomeracja WałbrzyskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Rewolucja w komunikacji miejskiej Wałbrzycha? Dopytujemy!

Prezydent Roman Szełemej zapowiedział poważne zmiany w komunikacji miejskiej Wałbrzycha. Zgodnie z doniesieniami wałbrzyskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, „Zmiany w organizacji transportu zbiorowego mają przekonać więcej osób, by zrezygnowały z jazdy samochodami”.

Ten kierunek należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Warto jednak poznać szczegóły dotyczące zmian, w tym analizy, o których mówił prezydent Roman Szełemej.

Pewne wątpliwości budzi jednak wypowiedź, zgodnie z którą „Niektóre linie będą wręcz puste lub z małą ilością pasażerów. Takich linii miasto nie będzie utrzymywać.  Trudno, żeby wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha utrzymywali autobus czy linię, by kilka osób w określonych godzinach nią jechało. Na to nas nie stać.”

O ile w komunikacji miejskiej istotna jest pewna rentowność, to należy zadbać o to, by nie doszło do wykluczenia komunikacyjnego żadnego miejsca.

Uważamy też, że komunikacja miejska w Wałbrzychu powinna być powiązana możliwie ściśle z transportem kolejowym i transportem w gminach aglomeracji wałbrzyskiej.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zadaliśmy następujące pytania do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:

1) Którędy pobiegnie linia EX? Jaki jest planowana częstotliwość w dni robocze i dni wolne? Kiedy dokładnie linia ruszy?2) Jakie są planowane zmiany w komunikacji miejskiej? Jakie linie są planowane do likwidacji i jakie zostaną stworzone w zamian? Czy pozostanie jakikolwiek przystanek bez obsługi komunikacją miejską?3) Ile wozokilometrów w skali roku będzie przewidywać nowy przetarg w porównaniu z dotychczasową umową?4) Czy zostały wykonane badania ruchu albo potencjału ruchu? Jeśli tak – proszę o przesłanie wyników. Jeśli nie – czy zostaną wykonane? Jaka będzie ich metodologia?

5) Czy były albo będą organizowane konsultacje społeczne w sprawie zmian? Czy konsultowane były jednostki pomocnicze? Jaka była ich opinia?

6) Czy planowane są zmiany w komunikacji podmiejskiej z innymi gminami? Czy były podejmowane ustalenia w tym kierunku?

7) Czy rozważane jest powiązanie komunikacji miejskiej z koleją? Jeśli tak, w jakim zakresie?

8) Czy planowane są inwestycje w komunikację miejską w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027? Jeśli tak – jakie to inwestycje? Czy takie inwestycje były zgłaszane w ramach wstępnych prac nad funduszami europejskimi, w tym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji?

Wnieśliśmy również o przesłanie wszelkich dokumentów i materiałów, w tym analiz, dotyczących planowanych lub rozważanych zmian w komunikacji miejskiej.


Zdjęcie tytułowe: Solaris Urbino 12 w Wałbrzychu. Fot. Lichen99 / CC-BY-SA 3.0. PL

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie