DaneNewsyPolecamy

Frekwencja wyborcza – Rady Osiedli 2017

Frekwencja liczona dla całego miasta z pominięciem podziału na osiedla wyniosła 5.98%, ale średnia frekwencja wyborcza dla frekwencji liczonych per osiedle to 8.76%. Ta druga wartość wydaje się być bardziej miarodajnym opisem sytuacji zaangażowania mieszkańców w wybory, ponieważ to osiedla a nie całe miasto są rejonami referencyjnymi tych wyników.

Urząd Miejski podał statystyki wyborcze dotyczące wyborów do Rad Osiedli. W miejskim Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć plik z tabelą frekwencji, uprawnionych do głosowania oraz oddanych głosów w układzie osiedli i okręgów wyborczych. Dzięki tym danym można było przeanalizować sytuację frekwencyjną na osiedlach.

Wyniki frekwencji na osiedlach
Wyniki frekwencji na osiedlach

Widzimy kilka ciekawych obserwacji: skupiska osiedli o małej frekwencji (silny niebieski kolor) na północnym i południowym śródmieściu. Ciekawość budzi również wielkie zróżnicowanie frekwencji na Wielkiej Wyspie. Widoczny jest też swoisty ring bardziej aktywnych osiedli na obrzeżach miasta.

Osiedla o frekwencji większej od frekwencji w skali miasta (5.98%, łącznie 60% osiedli)
Osiedla o frekwencji większej od frekwencji w skali miasta (5.98%, łącznie 60% osiedli)

Najwyższa frekwencja wyniosiła 20-21% na osiedlach Pawłowice, Widawa i Osobowice – Rędzin.  Najniższą frekwencję odnotowano na Hubach, Gądowie/Popowicach i Gajowicach – 2%. Warto wspomnieć, że na Hubach wybory odbywały się tylko w 1 z 3 okręgów. Na 27 z 45 (60%) osiedli frekwencja była niższa niż frekwencja w skali miasta. Widzimy tutaj, że najbardziej zmobilizowane są osiedla na obrzeżach, w szczególności leżące poza obwodnicą śródmiejską.

Najgorsze 25% osiedli miało frekwencję poniżej 4.92%, a najlepsze 25% osiedli miało frekwencję powyżej 12%.

Frekwencje osiedlowe po odjęciu średniej w skali miasta
Frekwencje osiedlowe po odjęciu średniej w skali miasta

 

Najmniej aktywne osiedla to Gajowice, Gądów – Popowice Płd., Huby, Kleczków, Leśnica, Muchobór Wielki, Nadodrze, Ołbin, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Szczepin.

Najbardziej aktywne osiedla to Grabiszyn – Grabiszynek, Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec, Kowale, Lipa Piotrowska, Oporów, Osobowice – Rędzin, Pawłowice, Strachocin – Swojczyce – Wojnów, Widawa, Wojszyce, Zacisze – Zalesie – Szczytniki, Żerniki.

Poniżej załączamy mapę frekwencji na wszystkich osiedlach:

 

Piotr Szymański

Doktorant informatyki na Politechnice Wrocławskiej, stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.