Wrocław Psie Pole – Zawidawie

Wybory do Rad Osiedli: Zmieniaj Zakrzów!

Grupa Zmieniaj Zakrzów: Jesteśmy zwolennikami polityki zakładającej zdecydowanie większą partycypację mieszkańców we współrządzeniu miastem oraz orędownikami wzmocnienia rad osiedli. Fakt, że grupa działa, spotyka się i realizuje nowe pomysły, jest po części symptomem problemów związanych ze sposobem zarządzania miastem oraz przekazywaniem środków miejskich na osiedla peryferyjne.

Grupa Zmieniaj Zakrzów, która obecnie ma już status stowarzyszenia, powstała w 2014 r. przy okazji drugiej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, a obecny skład naszej organizacji uformował się w roku 2016. Celem, który scementował grupę, są działania na rzecz powstania Parku Jedności – pierwszego parku na Zakrzowie. Pod koniec roku 2017 gotowa będzie pierwsza z trzech planowanych części parku. Fakt, że grupa działa, spotyka się i realizuje nowe pomysły, jest po części symptomem problemów związanych ze sposobem zarządzania miastem oraz przekazywaniem środków miejskich na osiedla peryferyjne. Jesteśmy zwolennikami polityki zakładającej zdecydowanie większą partycypację mieszkańców we współrządzeniu miastem oraz orędownikami wzmocnienia rad osiedli. Członkowie naszego stowarzyszenia są zróżnicowani pod względem światopoglądowym, natomiast łączą nas sprawy osiedlowe, które zaskakująco zgodnie diagnozujemy i wspólnie chcemy realizować.

Oprócz podejmowania działań na rzecz twardych projektów infrastrukturalnych angażujemy się także w tzw. projekty miękkie. Jednym z nich był ten związany z Zakrzowską Bibliote(cz)ką Społeczną, polegający na promocji czytelnictwa poprzez organizację spotkań autorskich, warsztatów i wymianę książek wśród mieszkańców Zakrzowa. W latach 2015-2016 członkowie grupy wsparli również lokalne przedsięwzięcia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Pawilon kultury umieszczony w miejscu przyszłego Parku Jedności poprzez szereg działań starał się przez te kilka miesięcy w sezonie letnim kulturalnie zintegrować mieszkańców osiedla oraz promować lokalne talenty.

Na co dzień podejmujemy nieco mniej spektakularne działania. Próbujemy na przykład wnieść swój pozytywny wkład w poprawę jakości powietrza na osiedlu. Przeprowadziliśmy w tym celu spotkanie z mieszkańcami z udziałem przedstawiciela Straży Miejskiej, Rady Osiedla oraz członka Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, które z kolei zaowocowało kolejnymi działaniami. Zorganizowaliśmy na osiedlu pokaz efektywnego palenia w piecach, które bez zmiany systemu ogrzewania skutkuje minimalnym dymieniem. Jest to istotne szczególnie z punktu widzenia osób niezamożnych, przynajmniej do czasu wdrożenia skutecznych rozwiązań systemowych. Pokaz został poprzedzony dużą akcją informacyjną na osiedlu. Kolejny przykład codziennych działań to skuteczne wnioskowanie o nowe przejście dla pieszych na ulicy Zatorskiej czy wprowadzenie linii warunkowego zatrzymania na skrzyżowaniach równorzędnych.

Postępując zgodnie z zasadą „Nic o nas bez nas”, większość członków naszego stowarzyszenia zdecydowała się kandydować do Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie w dwóch z czterech okręgów (3 i 4). Zdajemy sobie sprawę, że obecny status rad osiedli nie pozwala na dokonanie radykalnej zmiany w funkcjonowaniu osiedla, natomiast uznaliśmy, iż nasza obecność w Radzie Osiedla może pomóc w nadaniu tempa niektórym przedsięwzięciom i pozwoli skuteczniej lobbować za niezbędnymi na naszym osiedlu rozwiązaniami.

DSC_8797
Od lewej: Bartosz Głowacki, Marcin Gliński, Wojciech Chowaniec, Maria Osowska, Sandra Rusin, Michał Kurczewski i Lech Błaczkowski; na dole: Monika Glińska.

Zadania, które uznajemy za szczególnie istotne z punktu widzenia mieszkańców Zakrzowa i których realizację chcielibyśmy przybliżyć poprzez działalność w Radzie Osiedla, to:

– udoskonalenie komunikacji między mieszkańcami a RO – więcej spotkań z mieszkańcami i dyżurów, łatwy kontakt poprzez stronę internetową i media społecznościowe

– budowa Parku Jedności – monitorowanie ukończenia budowy I etapu oraz działania na rzecz budowy kolejnych etapów parku – także z innych źródeł niż WBO

– przebudowa ulicy Królewskiej wraz z budową pętli autobusowej, peronów oraz chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu – m.in. przy zjeździe z Alei Jana III Sobieskiego w kierunku ulicy Wilanowskiej

– działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców osiedla

– wspieranie rozwoju lokalnych szkół i organizacji pozarządowych

– ściślejsza współpraca pomiędzy Zakrzowem a sąsiednimi osiedlami – wspólne inicjatywy na rzecz mieszkańców Zawidawia, m.in. tramwaj na Psie Pole oraz włączenie tych osiedli w system roweru miejskiego

– dokończenie budowy ulicy Zatorskiej i jej skomunikowanie z Al. Jana III Sobieskiego

– wyciszenie ulicy Jana III Sobieskiego poprzez nasadzenie wzdłuż drogi wysokiego, gęstego żywopłotu

– działania na rzecz ochrony środowiska, m.in.: eliminacja smogu, nasadzenia drzew, promocja segregacji odpadów

– dbanie o szeroko pojętą estetykę osiedla oraz przeciwdziałanie chaotycznej zabudowie

– budowa parkingu Park&Ride na stacji kolejowej Wrocław Zakrzów

– doprowadzenie do powstania przystanku planowanej kolei miejskiej w pobliżu Os. Sobieskiego

– stworzenie miejsca spotkań, centrum aktywności lokalnej dla mieszkańców Zakrzowa

zmieniaj zakrzów na psie pole zawidawie
Kandydaci Zmieniaj Zakrzów do Rady Osiedla Psie Pole – Zawidawie

Startujesz do Rady Osiedla? Masz pomysły na swoją część Wrocławia? Napisz do nas i pojaw się na łamach Hipermiasta: redakcja@hipermiasto.com.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie