NewsyPrzestrzeń

Sprawa wyburzenia zabytkowej wozowni z ul. Orlej trafiła do prokuratury

Złożyliśmy wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. wyburzonej już zabytkowej wozowni przy ul. Orlej 17 we Wrocławiu.

Oficjalne pismo w tej sprawie otrzymała od nas prokuratura Wrocław – Zachód. W dokumencie powołujemy się na art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przypuszczamy, że do złamania prawa mogło dojść – jak napisaliśmy w piśmie do prokuratury – poprzez dwukrotne podpalenie oraz wyburzenie zabytkowej wozowni mieszczącej się do niedawna przy ul. Orlej 17 na wrocławskich Krzykach. Do nieodwracalnego zniszczenia tego zabytku doszło w sierpniu br.

Przypomnijmy, że od lipca br. zniszczona wozownia znajdowała się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jednocześnie na nasz wniosek rozpoczęła się procedura wpisania wozowni z ul. Orlej we Wrocławiu do rejestru zabytków. Ale sam fakt wpisania do ewidencji oznaczał, że budynek ten był objęty ochroną prawną. W naszej ocenie, jego wyburzenie przez właściciela terenu jest jednoznaczne ze złamaniem stosownych przepisów obowiązującego w Polsce prawa.

W piśmie skierowanym do prokuratury Wrocław – Zachód napisaliśmy też, że w maju br. wozownia przy ul. Orlej została podpalona. Wg informacji, które posiadamy, do podpalenia tego budynku doszło dwukrotnie. Sprawców obu podpaleń nie wykryto, a za drugim razem ten zabytkowy obiekt został poważnie uszkodzony.

To wszystko sprawia, że w naszej ocenie to właśnie prokuratura będzie właściwą instytucją do przeanalizowania sprawy podpalenia i wyburzenia zabytkowej wozowni przy ul. Orlej. Wierzymy, że wobec winnych złamania prawa zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje prawne.

fot. Filip Matusiak.

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

Licencja Creative Commons
Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.