Przestrzeń

Nasze uwagi do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia

Przedmieście Oławskie we Wrocławiu czeka gruntowna rewitalizacja. Jako Towarzystwo Benderowskie wspólnie z Akcją Miasto i Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia złożyliśmy szereg uwag do Lokalnego Planu Rewitalizacji. Poniżej prezentujemy szczegółowy opis propozycji, które złożyliśmy wrocławskiemu magistratowi. 

Cieszymy się, że Wrocław stworzy program rewitalizacji Śródmieścia. Uważamy, że rewitalizacja to szansa na przyciągnięcie nowych mieszkańców do centralnej części miasta, a także poprawę jakości życia jego mieszkańców.Uważamy, że rewitalizacja powinna być szansą, by wdrożyć zapisy Wrocławskiej Polityki Mobilności, a także Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Przedmieście Oławskie, a potem całe śródmieście Wrocławia, powinno stać się przykładem modelowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego transportu, zieleni miejskiej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zielonej energetyki i tworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.

Zgłaszamy następujące projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji, w zakresie dotyczącym Przedmieścia Oławskiego:

Finansowanie: ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (strategie niskoemisyjne, efektywność energetyczna, zrównoważony transport i in.), z budżetu miasta.

1. Miejsce Spotkań – Rynek Przedmieścia Oławskiego

Lokalizacja: na rogu ul. Komuny Paryskiej, Zgodnej, Kościuszki

Proponujemy stworzenie miejsca z ławkami, w którym mogliby spotykać się mieszkańcy. Wzorem może być np. miejsce na rogu ul. św. Antoniego i Krupniczej, czy też Rynek Psiego Pola. Projekt powinien obejmować również zieleń: zasadzenie drzew, a także donice z kwiatami.

Obok stacji transformatorowej mógłby powstać niewielki pawilon dla kawiarni, a także miejsca aktywności społecznej. Rynek powinien objąć także teren dzisiaj zajmowany przez parkowanie na ślepym odcinku ul. Komuny Paryskiej.

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia

Partnerzy: Zarząd Zieleni Miejskiej, operator kawiarni wybrany w przetargu, wybrana w konkursie organizacja pozarządowa.

2. Aleja Traugutta

Niestety, wykonany w latach 90. remont ul. Traugutta nie uwzględniał innych potrzeb niż ruch samochodowy. Ruch pieszy został sztucznie wydłużony, nie zadbano o potrzeby rowerów i komunikacji zbiorowej. Ulica nie została także wyposażona w odpowiednią zieleń, zwłaszcza drzewa.

Projekt powinien obejmować:
a) obustronne szpalery drzew
b) przeniesienie przejść dla pieszych do planowanych lub istniejących naturalnych ciągów pieszych (ul. Miernicza – jej przedłużenie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania, ul. Prądzyńskiego – ul. Szybka).
c) wydzielenie torowiska tramwajowego.
d) obustronne drogi rowerowe

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia (Wydział Inżynierii Miejskiej, Oficer Pieszy, Oficer Rowerowy), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocławskie Inwestycje

3. Aleja Kościuszki

Proponujemy projekt, który uczyni z ul. Kościuszki prawdziwą miejską ulicę, z priorytetem dla komunikacji tramwajowej, przyjazną pieszym i rowerzystom, o jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Projekt powinien obejmować:
a) obustronne szpalery drzew
b) rewitalizację torowiska tramwajowego
c) wymianę nawierzchni ulicy
d) przeniesienie parkowania na jezdnię, w celu uwolnienia na chodniku miejsca dla pieszych
e) obustronne pasy rowerowe

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia (Wydział Inżynierii Miejskiej, Oficer Pieszy, Oficer Rowerowy), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocławskie Inwestycje.

4. Remont chodników i uspokojenie ruchu na Przedmieściu Oławskim

Lokalizacja: ul. Komuny Paryskiej, Zgodna, Miernicza, Prądzyńskiego, Więckowskiego, Łukasińskiego, Kniaziewicza i inne.

Celem działań powinno być zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i poprawa jakości przestrzeni pieszej. Wzorem może być plan uspokojenia ruchu części Nadodrza (okolice Ołbińskiej i Jedności Narodowej), przygotowany przez UM.

Projekt powinien obejmować:
a.) przekształcenie niektórych ulic w jednokierunkowe (ul. Łukasińskiego)
b.) przeniesienie parkowania na jezdnię (m.in. ul. Więckowskiego, Zgodna, Komuny Paryskiej, Miernicza, Kniaziewicza), zabezpieczenie chodników przed parkowaniem
c.) wymiana nawierzchni chodników na nową (płyty betonowe 50×50 cm)
d.) fizyczne środki uspokojenia ruchu (wyniesione przejścia, “uszy Myszki Miki”, minironda).

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia (Wydział Inżynierii Miejskiej, Oficer Pieszy, Oficer Rowerowy), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

5. Skwer Bonifratrów

Lokalizacja: na rogu Komuny Paryskiej i Pułaskiego

Ta przestrzeń jest jednym z niewielu miejsc zielonych w gęsto zabudowanym terenie. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam teren zieleni parkowej. Realizacja powinna zapewne wiązać się z przejęciem terenu na własność gminy. Częścią projektu powinno być: ustawienie ławek, zasadzenie nowych drzew i krzewów.

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia, Zarząd Zieleni Miejskiej

6. Kładka nad torami kolejowymi i przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej

Lokalizacja: ul. Świstackiego, na miejscu dawnej kładki nad torami

Zlokalizowanie przystanku na linii E-30 spowodowałoby znaczącą poprawę komunikacji zbiorowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę powstanie Szybkiej Kolei Miejskiej/Aglomeracyjnej.

Podmiotem inicjującym powstanie przystanku kolejowego może być Urząd Miejski Wrocławia, nawet gdy realizatorem są Polskie Linie Kolejowe (przykłady m.in. Wałbrzycha i Lęborka). Likwidacja kładki nad torami spowodowała problemy. Powinna być odtworzona jako kładka pieszo-rowerowa, wraz z dostępem do przystanku.

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia
Partnerzy: Polskie Linie Kolejowe

7. Kładka pieszo-rowerowa nad Fosą Miejską

Lokalizacja: na przedłużeniu ul. Komuny Paryskiej

Taka kładka, której pomysł pojawiał się już w Urzędzie Miejskim, ułatwiłaby ruch pieszych i rowerzystów, zwiększając liczbę osób odwiedzających Przedmieście Oławskie.

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia

8. Kamienice na Pułaskiego – zysk zamiast rozbiórki

Lokalizacja: Kamienice przy ul. Pułaskiego/Małachowskiego, wraz z oficynami

Uważamy, że pozbywanie się cennego dziedzictwa jest nie tylko niepotrzebne, ale i nieracjonalne ekonomicznie. Przykłady takich rewitalizacji jak przy ul. Łaciarskiej, ul. Prusa 38 czy Marcinkowskiego 8 wskazują, że nawet mocno zdewastowanie kamienice mogą być wyremontowane. Kamienice to zasób, który jest mocno ograniczony i nie będzie wzrastać w przyszłości.

Większość kamienic (np. 60 proc.) powinna zostać sprzedana – z zastrzeżeniem remontu kamienic przez prywatnego inwestora. Z zysków ze sprzedaży urząd miejski mógłby wyremontować część (np. 20 proc.) z przeznaczeniem na mieszkania czynszowe pod wynajem dla studentów i młodych małżeństw. Takich mieszkań obecnie na rynku niestety brakuje. Takie rozwiązanie powinno w założeniach się samofinansować i nie przynosić strat. Inwestycję może realizować spółka gminy, co umożliwi nieco wyższych czynszów niż komunalne.

Warto też przeznaczyć kilka kamienic na mieszkania komunalne/socjalne, co odblokuje rynek mieszkaniowy i zmniejszy kolejkę oczekujących na mieszkanie socjalne. Zyskają na tym nie tylko lokatorzy, ale też właściciele mieszkań.

Jedna z kamienic powinna zostać wyremontowana, z przeznaczeniem na działania społeczne i kulturalne, przez wybraną w konkursie organizację (model Zajezdni Dąbie).

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia, inwestorzy prywatni, spółka gminy (np. Towarzystwo Budownictwa Społecznego).

9. Odnawialne Przedmieście Oławskie – panele słoneczne na dachach

OZE są przyszłością energetyki, a ich wdrożenie jest też obowiązkiem Polski. Energetyka rozproszona jest w stanie ochronić nas przed kryzysami energetycznymi, a także sprzyja zmniejszeniu zanieczyszczeń. Dobrym rozwiązaniem dla śródmieść miast są panele fotowoltaiczne, które mogą być umieszczone na dachach.

Projekty mogłyby uwzględniać:

a.) umieszczenie paneli słonecznych na budynkach publicznych (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 85, Liceum Ogólnokształcące nr 13, Szkoła Podstawowa nr 92, itd.)

b.) ofertę dotacyjną dla wspólnot mieszkaniowych i innych instytucji.

Realizujący: a.) instytucje gminne b.) Urząd Miejski Wrocławia.

10. Zielone dachy i ściany dla Przedmieścia Oławskiego

Urząd Miejski chce wspierać zielone dachy, czego przejawem jest uchwała, która właścicieli zwalnia z podatku nieruchomości za tworzenie zielonych dachów i ścian. W zanieczyszczonym mieście, zwłaszcza na terenach pozbawionych większych obszarów zielonych, takie rozwiązanie poprawia jakość życia mieszkańców.

Mogłoby obejmować:
a.) umieszczenie zielonych dachów i ścian na budynkach publicznych (SP nr 2, SP nr 85, LO XIII, SP nr 92 itd.)
b.) ofertę dotacyjną dla wspólnot mieszkaniowych i innych instytucji.

Realizujący: a.) instytucje gminne b.) Urząd Miejski Wrocławia.

11. Likwidacja pieców wraz z termomodernizacją kamienic

Podobny projekt zapewne jest rozważany w UM. Mocno ten pomysł popieramy i uważamy, że powinien być finansowany zarówno z programu Kawka, jak i z funduszy RPO na gospodarkę niskoemisyjną. Podkreślamy, że termomodernizacja kamienic nie może się wiązać ze “styropianizacją” frontowych elewacji kamienic.

Projekt może być prowadzony jako program dotacyjny, analogiczny do Kawki, a także jako projekt ZZK/WM (w odniesieniu do kamienic gminnych).

12. Rewitalizacja ul. Pułaskiego (Małachowskiego – Kościuszki)

Zamiast proponowanego przez magistrat poszerzenia drogi i stworzenia kolejnej, niebezpiecznej i nieprzyjaznej dla pieszych, “miejskiej autostrady”, należy zrewitalizować ulicę.

Projekt powinien obejmować:
a) remont chodników (płyty betonowe 50×50 cm, zamiast kostki bauma)
b) wydzielenie torowiska tramwajowego
c) wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki
d) obustronne pasy rowerowe

Realizujący: Urząd Miejski Wrocławia (Wydział Inżynierii Miejskiej, Oficer Pieszy, Oficer Rowerowy), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocławskie Inwestycje.

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego i podwórkowego

Należy wymienić istniejące oświetlenie uliczne na nowe, energooszczędne i podwieszone na kamienicach (bez zajmujących przestrzeń na chodnikach słupów), na wszystkich ulicach Przedmieścia. Częścią projektu jest też modernizacja lub utworzenie oświetlenia we wnętrzach podwórkowych (np. Hercena/ Kniaziewicza/ Dąbrowskiego/ Komuny Paryskiej).

Realizujący: ZDiUM, ZZK.

B. Proponujemy rozszerzenie obszaru rewitalizacji także o inne osiedla, na których powinno podjąć się działania: Huby, pl. Grunwaldzki, Ołbin, Kleczków. Na tych osiedlach również powinno się zastosować środki poprawy przestrzeni publicznych i uspokojenia ruchu, jak również zrewitalizować główne ciągi uliczne (np. aleje na ul. Pomorskiej i Sienkiewicza).

C. Proponujemy uwzględnienie w ramach rewitalizacji pilotażowego programu odnowy blokowisk na osiedlu Szczepin.

Działania w tym zakresie podejmowano już w ramach Muzeum Współczesnego, a także Laboratoriów Obywatelskich WBO 2015 r.

Dalsze działania można podjąć na os. Nowy Targ i os. Powstańców Śląskich (we współpracy z zainteresowaną spółdzielnią Południe).

Z poważaniem,

Aleksandra Zienkiewicz (Towarzystwo Benderowskie)
Przemysław Filar (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia)
Aleksander Obłąk (Akcja Miasto)

 

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

fot. Danuta B., fotopolska.eu, Wikipedia/ CC BY-SA 3.0.

Licencja Creative Commons
Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

2 komentarze do “Nasze uwagi do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocławia

Możliwość komentowania została wyłączona.