NewsyPolecamyZabytki

Dawne budynki po szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu powinny trafić do rejestru zabytków

Budynki po dawnym szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu od kilku miesięcy stoją puste. Lecznicę włączono do Nowego Szpitala Wojewódzkiego, który powstał na wrocławskich Stabłowicach. To dobra okazja, by zadbać o zabytkowe obiekty w pobliżu ul. Traugutta i Żabiej Ścieżki. Dlatego wystąpiliśmy do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie tego kompleksu budynków oraz ogrodu do rejestru zabytków.

Poszpitalne budynki należą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Po przeprowadzce szpitala im. Marciniaka do nowej placówki na Stabłowicach pojawiły się informacje, że właściciel planuje ich sprzedaż. Podobne transakcje zdarzały się już wcześniej, a województwo dolnośląskie sprzedało budynki po dawnych szpitalach we Wrocławiu: im. Babińskiego przy placu Jana Pawła II oraz dziecięcego przy ul. Kasprowicza.

Zdajemy sobie sprawę z ekonomicznego sensu takich planów, zależy nam jednak na tym, aby zabytkowy kompleks budynków wraz z ogrodem mieszący się przy ul. Traugutta został objęty należytą ochroną prawną. Zwłaszcza, że budynki te stanowią – jak wskazaliśmy w piśmie do DWKZ – najważniejszy punkt urbanistyczny dla tej części Przedmieścia Oławskiego. Są też swoistym pomnikiem historii wrocławskiego i regionalnego szpitalnictwa.

Uważamy, że zespół szpitalny, jako unikatowy w skali miasta przykład zachowanej architektury szpitalnej, powinien podlegać ochronie nie tylko przez ewidencję, ale również przez rejestr, który jest właściwą formą ochrony zabytków. Nakłada na właściciela obowiązki, ale z drugiej strony – umożliwia korzystanie ze środków budżetu państwa, samorządów terytorialnych lub funduszy Unii Europejskiej.

W naszej ocenie, wpisanie budynków po dawnym szpitalu im. Marciniaka będzie bardziej skuteczną formą ochrony prawnej niż stosowne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dziś stanowi on, że ten kompleks ma zostać zachowany. Zdarzały się jednak we Wrocławiu precedensy, kiedy wbrew zapisom MPZP zabytkowe obiekty były równane z ziemią, jak elewator młyna Sułkowice. Dlatego wpisanie tego kompleksu budynków wraz z ogrodem będzie właściwą – i wierzymy, że skuteczną – formą ochrony prawnej.

Nasz wniosek ws. wpisania do rejestru zabytków budynków po szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie