NewsyPolecamyUncategorized

ZDiUM odpowiada na naszą petycję ws. jawności. Będzie rejestr umów!

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) odpowiedział na naszą petycję ws. jawności w magistracie i miejskich instytucjach. Deklaruje utworzenie publicznie dostępnego rejestru umów wartych powyżej 5 tys. zł. Nie ma zaś co liczyć na publikację m.in. materiałów związanych z zagospodarowaniem miejskich terenów.

Odpowiadając na przesłaną przez nas petycję ws. jawności dyrektor ZDiUM Sławomir Gonciarz poinformował, że kierowana przez niego instytucja nie będzie udostępniała treści pism oraz skarg do niej wpływających. Wskazał, że część dokumentacji tego typu można znaleźć w biuletynie informacji publicznej Rady Miejskiej Wrocławia. Jak podkreślił dyr. Gonciarz:

Skargi wpływające do ZDiUM dotyczą często spraw prywatnych i trudno byłoby te dokumenty tak zanonimizować, aby uniemożliwić identyfikację wnioskodawcy.

ZDiUM nie zamierza też publikować w swoim BIP-ie odpowiedzi na złożone wnioski o informację publiczną ani struktury organizacyjnej wraz z teleadresami pracowników.

Na naszej stronie internetowej podano nazwiska oraz numery telefonów pracowników, które z punktu widzenia działalności organizacji oraz zainteresowania klientów są najczęściej wykorzystywane – napisał dyrektor ZDiUM Sławomir Gonciarz.

Nie będą też publikowane materiały związane z planowaniem przestrzennym, bo ZDiUM uważa je za robocze, będące dokumentacją wewnętrzną.

Udało nam się zaś przekonać ZDiUM do tego, by materiały przetargowe były dłużej dostępne na jego stronie internetowej. Dyrektor Gonciarz zadeklarował, że zgodnie z naszym postulatem dokumenty tego typu będą udostępniane na trzy lata. Ponadto, ZDiUM zapowiedział utworzenie rejestru zawieranych umów o wartości powyżej 5 tys. zł.

Odpowiedź ZDiUM na petycję ws. jawności: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Fot.Fot. Andrzej Otrębski, Wikipedia/ CC BY-SA 3.0.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.