NewsyŚrodowisko

TUMW: Złożyliśmy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich przeciw #LexSzyszko

Wystąpiliśmy do Rzecznik Praw Obywatelskich z petycją o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 83f ust. 1a ustawy o ochronie przyrody. Czyli przepisu, który uprawnia gminy do dalszego, nawet daleko idącego złagodzenia ochrony drzew i krzewów.

#LexSzyszko

Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji, jednym z zadań władz publicznych jest „zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”.
Artykuł 74 zobowiązuje władze publiczne do prowadzenia polityki zapewniającej „bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom” (ust. 1), czyniąc samą ochronę środowiska istotnym obowiązkiem tych władz (ust. 2). Z kolei w art. 86 Konstytucja obliguje każdego do dbałości o stan środowiska.”Skarga TUMW przeciwko #LexSzyszko

Skarga TUMW przeciwko #LexSzyszkoSkarga TUMW przeciwko #LexSzyszko

 

 

Skarga TUMW przeciwko #LexSzyszko Skarga TUMW przeciwko #LexSzyszko

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie