Baza wiedzyTramwaje i kolej dla klimatu

Społeczny Program Tramwajowy AM i TUMW. Czy zmarnujemy szansę na inwestycje tramwajowe?

Akcja Miasto i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia w oczekiwaniu na plan wydania środków unijnych na tramwaje przedstawiły swój własny, Społeczny Wrocławski Program Tramwajowy.

Aktywiści wskazywali, że prezydent Jacek Sutryk obiecał kolejne linie tramwajowe w kampanii wyborczej (Bartoszowice, Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki i Ołtaszyn), a później wzmocnił to jeszcze Wrocławski Panel Obywatelski, który bardzo wyraźnie te plany poparł. Jednakże po panelu ciągle przesuwano datę określenia, jakie inwestycje będą wybudowane.

– Dokładamy swoją cegiełkę, żeby wesprzeć prezydenta i urzędników. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w nowe linie tramwajowe w najbliższych kilku latach to cywilizacyjna konieczność, dlatego z przyjemnością włączyliśmy się w te prace, a ich efekt przekazujemy urzędnikom – mówił dr Piotr Szymański, analityk danych transportowych i prezes TUMW.

Czytaj też: Jakiego transportu chcą wrocławianie? Sondaże, badania, dane [ANALIZA HIPERMIASTA]

Społeczny Program Tramwajowy

Działacze AM i TUMW przystąpili do analizy programów unijnych, by zrozumieć, na jakie środki może liczyć Wrocław. Uwzględnili m.in. procentowy udział Wrocławia w krajowej puli środków na budowę nowych tras tramwajowych, kwota na budowę tras tramwajowych w unijnym programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko oraz możliwe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przewidziano trzy scenariusze:

Scenariusz pesymistyczny: dotacje na 200 mln zł, inwestycje na 517 mln zł. Wtedy tramwaje mogłyby pojechać na Swojczyce, Maślice, Ołtaszyn oraz wzdłuż ulic Gajowickiej i Racławickiej.

Scenariusz bazowy: dotacje na 268 mln zł, inwestycje na 690 mln zł. Wariant ten to dodatkowe trasy na Bartoszowice, Stabłowice, łącznik w centrum na ul. Słowackiego oraz drugi etap tramwaju na Jagodno. To ostatnie zadanie zakłada wzniesienie linii kolejowej nr 285 na krótkim odcinku na poziom +1, by uniknąć przecięcia torów kolejowych i tramwajowych.

Scenariusz optymistyczny: dotacje na 383 mln zł, inwestycje na 988 mln zł. To pozwoliłoby również na tramwaj wzdłuż ul. Borowskiej oraz na Muchobór Wielki.

– To oznacza, że możemy liczyć na naprawdę ogromne środki inwestycyjne. To wielka szansa cywilizacyjna dla Wrocławia i najlepszy możliwy sposób na poprawę jakości życia w mieście. Jeśli chcemy mieć mniej smogu transportowego, mniej hałasu, więcej miejsca na drzewa przy drogach, to musimy jako miasto inwestować w nowe trasy tramwajowe. Tylko tak pojawia się dla mieszkańców wygodna i sprawna alternatywa względem samochodu. Dziś na wielu osiedlach jej nie ma i przez to właśnie mamy tak wiele aut na ulicach – podkreślali aktywiści.

W planie nie znalazł się tylko tramwaj na Psie Pole, bo jest to zdecydowanie najdroższa ze wszystkich planowanych inwestycji.

Psie Pole - ul. Litewska
Psie Pole – ul. Litewska  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Kluczowe w tym wszystkim jest jednak to, żeby linie tramwajowe zacząć projektować jak najszybciej. Pamiętamy wszyscy smutne zdarzenie z 2012 roku, gdy Ministerstwo Rozwoju zaproponowało Wrocławiowi dofinansowanie w wysokości 96 mln zł m.in. na budowę tramwaju na Jagodno, ale prezydent Dutkiewicz i jego urzędnicy z tego nie skorzystali – podkreślali przedstawiciele AM i TUMW.

Projektowanie jednak się nie zaczęło. Dopiero w 2023 r. Zachery się projektowanie trasy tramwajowej na Maślice.

Czytaj też: Potrzebny remont Nowowiejskiej: nowe torowisko i droga rowerowa

Wrocławski Program Tramwajowy. Rozczarowanie?

UM ogłosił Wrocławski Program Tramwajowy.

Przewidziano tam budowę ledwie czterech tras tramwajowych

  • Swojczyce;
  • Maślice;
  • Klecina;
  • Szpital Borowska

– Największą słabością zaprezentowanego Planu jest bardzo mała skala planowanych inwestycji. Realna długość planowanych inwestycji to jedynie 7.7 km. To niewiele więcej niż tylko jedna budowana trasa na Nowy Dwór. Do 2030 roku mają powstać raptem 4 trasy tramwajowe: na Swojczyce, Maślice, Klecinę oraz krótkie wydłużenie linii na Gaj do szpitala przy Borowskiej – oceniła Akcja Miasto.

Maślice
Maślice  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Prezydent Jacek Sutryk zrezygnował zatem z tramwaju na Jagodno, Ołtaszyn, Bartoszowice, Muchobór Wielki i Psie Pole. I to mimo obietnic z kampanii wyborczej (Zrealizuję Wrocławski Program Tramwajowy. Zbuduję nowe trasy tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Swojczyce, Ołtaszyn, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice. Znacznie poprawię dostępność komunikacyjną Psiego Pola).

Zlekceważone zostały również wyniki Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego.

Akcja Miasto wskazywała tez, że również ścisłe centrum zostało pozostawione bez żadnych sensownych propozycji mimo, że w planach poprzednich lat (do roku 2016) zakładano dodanie drugiego toru na ul. Szewskiej i nowego torowiska na ul. Słowackiego.

Czytaj też: PLK: Nie będzie przystanku przy ul. Racławickiej na obwodnicy kolejowej

Konsultacje Strategii ZIT. Jeszcze większe rozczarowanie

Wrocławski magistrat w kwietniu 2023 r. przedstawił projekt strategii wydawania funduszy europejskich dla całej aglomeracji wrocławskiej (ZIT WrOF).

Tramwaj na Maślice, który wydawał się oczywisty, trafił tam jedynie na listę rezerwową. Zamiast tramwaju na Maślice urzędnicy w strategię wydawania funduszy europejskich wpisali trasę tramwajową na Swojczyce, wraz z mostem drogowym, który tylko częściowo służy transportowi zbiorowemu.

 Na listę rezerwową trafił też tramwaj na Klecinę. Oznaczałoby to budowę tylko dwóch tras tramwajowych.

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstały uwagi do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027. Przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a złożyło stowarzyszenie Akcja Miasto. Postulowaliśmy przeniesienie budowy trasy tramwajowej na Maślice na listę podstawową, a na rezerwową – tramwaju na Ołtaszyn i Psie Pole.

Rynek Psiego Pola
Rynek Psiego Pola  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uwagi zostały jednak odrzucone przez urzędników.

– Zgłoszenie zadań na listę podstawową lub rezerwową podyktowane było ograniczoną pulą środków finansowych, które w ramach Programu FEnIKS (środki w trybie „niekonkurencyjnym”) mogą być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji Gmin tworzących ZIT WrOF. Z tego względu na listę podstawową zgłoszono zadania najbardziej zaawansowane pod kątem przygotowania dokumentacji zgodnie z projektem Kryteriów wyboru projektów, które oceniają m.in. tzw. gotowość techniczną do realizacji. Wszystkie projekty ujęte w Strategii ZIT WrOF muszą zostać zrealizowane w czasie obowiązywania obecnego okresu programowania. Zadanie „Budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej we Wrocławiu prowadzącej na osiedle Maślice” jest obecnie w trakcie przygotowywania – wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji, w tym decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania – odpisał UM.

Czytaj też: Tramwaj na Stabłowice. Ważne przedłużenie na rozwijające się osiedle


Fot tytułowe – Tramwaj w ul. Jedności Narodowej – przystanek Mosty Warszawskie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie