FelietonyNewsy

Przemek Filar – podsumowanie tygodnia we Wrocławiu #2

Wrocław – podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia, autor: Przemysław Filar, założyciel i prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

1. Wrocławska nadbudowa kamienicy z tytułem „makabryła”.

z20021843Q,Nadbudowa-kamienicy-na-rogu-Ruskiej-i-Kazimierza-W

„Dziś nie udało nam się porozmawiać z żadnym z ojców tego sukcesu. Katarzyna Hawrylak – konserwator miejska, która zgodziła się na nadbudowę jest już na emeryturze. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury, nie chciał komentować dzisiejszego wyróżnienia. W ten sposób wypowiadał się rok temu: – Wrocław już od jakiegoś czasu był uznawany za prekursora, jeśli chodzi o tak zwane plombowanie, czyli wypełniane zniszczeń powojennych i zostawianie tam takich świadków współczesności.

Świadek współczesności, w tym wypadku blaszana nadbudowa nie powstałaby w tym miejscu, gdyby nie to, że XIX-wieczna kamienica nigdy nie została wpisana do rejestru zabytków. – Miejska konserwator zabytków w wytycznych wprost pisała, że w tym przypadku dach powinien być wykonany z blachy, wyróżniać się w stosunku do reszty obiektu zabytkowego – informuje Przemysław Filar z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.”

https://wroclaw.tvp.pl/…/makabryla-2016-dla-wroclawskiej-ka…

To urzędnicy WAiB we Wrocławiu napisali wytyczne do tego projektu: https://drive.google.com/…/0ByRCFmIYEN7mNXVrUDNNbnBsU…/view…

2. TUMW złożyło wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie #LexSzyszko

Wystąpiliśmy do Rzecznik Praw Obywatelskich z petycją o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 83f ust. 1a ustawy o ochronie przyrody. Czyli przepisu, który uprawnia gminy do dalszego, nawet daleko idącego złagodzenia ochrony drzew i krzewów.

http://www.hipermiasto.com/newsy/tumw-zlozyl-wniosek-do-rzecznika-praw-obywatelskich-przeciw-lexszyszko/

3. Wypadek przy moście Grunwaldzkim, TUMW apeluje o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

W związku z kolejnym wypadkiem na wysokości przystanku most Grunwaldzki, wnioskujemy o skoordynowanie zielonego dla pieszych na przejściu z wjazdem pojazdów MPK na przystanek. Pozwoli to zlikwidować problem przebiegania na „uciekający autobus”.

Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie zdarzeń takich jak to z minionego tygodnia:

TUMW pismo w spr przejścia pieszego przy moście Grunwaldzkim

 

Opis wydarzenia: http://www.gazetawroclawska.pl/komunikacja/wypadki/a/wypadek-na-placu-grunwaldzkim-pieszy-potracony-przy-moscie-biegl-na-przystanek-zdjecia,11904933/

4. Kontrowersje związane z projektem spalarni śmieci i elektrociepłowni we Wrocławiu.

Temat drugiej elektrociepłowni, przy Obornickiej, śledzimy (z naszymi uwagami do mpzp i studium) od 2009 roku.
Czy nowa elektrociepłownia jest w ogóle potrzebna (skoro ta istniejąca, na Łowieckiej, ma nadwyżki energii)? Czy podjęcie strategicznej decyzji o budowie spalarni odpadów i węgla w pobliżu osiedli mieszkaniowych, szpitala i wielu zakładów pracy przyniesie pozytywne skutki dla mieszkańców Wrocławia? Skąd będą dowożone śmieci do spalarni? Dokąd będzie wywożony popiół, pozostały po procesie spalania odpadów? Jak zmienią się wysokości opłat za rachunki?
Czekamy na konsultacje i dyskusję na tak ważny dla wrocławian temat!

http://www.akcjamiasto.org/czy-wroclaw-potrzebuje-nowej-elektrocieplowni-mieszkancy-chca-konsultacji/

5. Zakaz palenia węglem we Wrocławiu! 

Niestety, aż 5 lat później niż w Krakowie, ale dobre i to… http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/64751/Uchwala-antysmogowa-Po-2024-we-Wroclawiu-bez-kominkow.

„O uchwalenie uchwały, która zakazywałaby palenia węglem co najmniej w śródmieściu Wrocławia (Ołbin, Nadodrze, Przedmieście Oławskie, Stare Miasto) apelowały w ubiegłym roku ruchy miejskie: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Towarzystwo Benderowskie, Akcja Miasto i Dolnośląski Alarm Smogowy.

Krakowski magistrat, przy okazji wejścia w życie uchwały, zorganizował wielki program wymiany pieców. Tylko w 2016 r. miejski budżet wydał na to 63 mln zł, a dzięki akcji zlikwidowano 4,2 tys. palenisk węglowych. Podpisano też umowy na 17 mln zł, które będą realizowane w tym roku.

Dotacja wynosiła do 100 proc. inwestycji. W tym roku budżet programu wynosi 100 mln zł. Dla porównania, Wrocław w 2017 r. na wymianę węglowych kotłów przeznaczył 11 mln zł.

W Krakowie działa też program osłonowy, który pomaga najuboższym w pokryciu kosztów zwiększonego ogrzewania.”

http://wroclaw.wyborcza.pl/…/7,35771,21535912,zakaz-palenia…

6. Ruchy Miejskie w obronie drzew.

„Kongres Ruchów Miejskich (KRM) przygotował „społeczną poprawkę” do ustawy, w duchu patriotyzmu pejzażu. KRM proponuje wykreślić punkt dotyczący pełnej dowolności w wycinaniu drzew przez osoby fizyczne na terenach prywatnych. Zamiast tego wprowadzić przepis o konieczności zgłoszenia chęci usunięcia drzewa (analogicznie do zgłaszania budów w prawie budowlanym) wraz z dokumentacją fotograficzną i dać gminom możliwość wydania, w terminie 21 dni, tzw. milczącej zgody lub wszczęcia postępowania, jeśli urzędnik uzna, że obywatel chce usunąć drzewo cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub kulturowego. Taka konstrukcja przepisów pozwoli na monitoring wycinek, i na usprawnienie pracy nad zgłoszeniami.

Po drugie ruchy miejskie proponują pozostawić konieczność uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej wycięcia drzew w alei przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Kontrola organu zajmującego się przyrodą pozwala na troskę o gatunki ważne dla bioróżnorodności, a zamieszkujące drzewa alejowe (np. pachnica dębowa), ale także na troskę o same aleje – ważny znak rozpoznawczy w narodowym krajobrazie.

Po trzecie KRM proponuje zmienić obwody drzew, do których można wycinać drzewa bez uzyskania zezwolenia do 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 60cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 40 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Apeluję: Posłowie, uratujcie drzewa!”

http://www.tysol.pl/b5545-Poslowie-uratujcie-drzewa

7. Petycja w spr. ochrony drzew przed #LexSzyszko

Ruchy miejskie zrzeszone w Kongres Ruchów Miejskich przygotowały propozycję społecznej poprawki do ustawy, która zapewnia skuteczną ochronę najcenniejszych przyrodniczo drzew, a jednocześnie zdecydowanie ogranicza formalności związane z wycinką. Podpiszcie naszą wspólną petycję!

Petycja dostępna pod linkiem:

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sejm_Rzeczpospolitej_Polskiej_Wzywamy_do_wprowadzenia_spolecznej_poprawki_do_ustawy_o_ochronie_srodowiska

8. Dolnośląski Alarm Smogowy apeluje o systemowe rozwiązanie problemu smogu we Wroclawiu.

Uchwała antysmogowa to szansa na czyste powietrze dla Wrocławia. Dziękujemy za jej projekt i kibicujemy wprowadzeniu!

https://www.facebook.com/notes/dolno%C5%9Bl%C4%85ski-alarm-smogowy/nie-wiosna-ale-dzia%C5%82ania-rozwi%C4%85%C5%BC%C4%85-problem-smogu/1447579081931544

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie