KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Świeradów chce połączenia autobusowego ze Szklarską Porębą, a Szklarska?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zwróciło się z wnioskiem o stworzenie linii autobusowej Szklarska Poręba – Świeradów-Zdrój, we współpracy powiatów i gmin.

We wniosku, skierowanym do urzędów miast w Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie oraz starostw powiatowych w Jeleniej Górze (powiatu karkonoskiego) i Lubaniu wnieśliśmy także o rozważenie przygotowania projektu zakupu autobusów na potrzeby rozwoju komunikacji publicznej w obszarze Karkonoszy i Szklarskiej Poręby, w tym linii między Szklarską Porębą a Świeradowem-Zdrojem.

Dlaczego potrzebne są kursy ze Świeradowa do Szklarskiej Poręby?

Stoimy na stanowisku, że na tej ważnej dla regionu Karkonoszy i Gór Izerskich powinno kursować co najmniej 10 par połączeń dziennie w każdą stronę, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne. To minimalny rozkład jazdy, który pozwala na elastyczność oraz pewną spontaniczność w doborze kursów. Potem rozkład powinien być zwiększany. Potrzebna będzie także promocja komunikacji zbiorowej wśród mieszkańców i turystów.

Brak połączenia między dwoma tak istotnymi kurortami jest zastanawiający. Nie sposób uważać, że nie będzie zainteresowania takimi kursami, zarówno w okresie letnim, jak i w okresie zimowym.

Wykluczenie transportowe utrudnia funkcjonowanie osobom, które nie posiadają samochodu z różnych przyczyn (np. dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte obecnym kryzysem energetycznym).

Brak transportu zbiorowego zwiększa też nacisk na posiadanie samochodu, jest zatem niekorzystne ze względów ekologicznych. Wielu turystów nie chce korzystać z transportu samochodowego w czasie urlopu, dlatego docierają do Szklarskiej Poręby pociągiem. Warto zwiększyć możliwości poruszania się wakacyjnego również o Świeradów-Zdrój z jego atrakcjami.

Centrum Szklarskiej Poreby
Centrum Szklarskiej Poreby

Jesteśmy przekonani, że obecnej sytuacji, drogich paliw i inflacji, autobusy na trasie ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa-Zdroju będą popularne także wśród posiadaczy samochodów. Tym bardziej, im bardziej korzystny i bogaty będzie rozkład jazdy. Połączenie będzie też istotnym powiązaniem dwóch powiatów: lubańskiego i jeleniogórskiego.

Warto, by samorządy inwestowały wspólnie w tabor, który mógłby służyć do rozwoju połączeń autobusowych. Potrzebne do tego jest przygotowanie dobrych projektów, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie.’

Czytaj też: Wybieram kolej. Co tam w Polregio z odwołanymi kursami i nowymi pociągami?

 Odpowiedź Świeradowa-Zdroju

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że ze swojej strony podejmowała próby uruchomienia połączeń pomiędzy Świeradowem-Zdrój a Szklarską Porębą. W 2016 r. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zawarł porozumienie międzygminne dotyczące realizacji przez Miasto Świeradów-Zdrój zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Szklarska Poręba.

Powierzone zadanie Miasto Świeradów­-Zdrój realizowało poprzez Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju. Przy uruchomieniu przedmiotowej linii padło zobowiązanie Miasta Szklarska Poręba, że ze swojej strony uruchomią również dwa kolejne połączenia pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem – Zdrój, by wypełnić docelową siatkę połączeń. Miasto Szklarska Poręba nie zrealizowało jednak swojego zobowiązania.

Pomiędzy rokiem 2016 a 2019, Burmistrz Miasta Świeradów – Zdrój prowadził również bezpośrednie rozmowy z Burmistrzem Miasta Szklarska Poręba, o dofinansowanie jej funkcjonowania, lecz cały czas spotykał się z odmową. Po przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej i społecznej (z połączeń rzadko korzystali mieszkańcy), w związku ze wzrostem nakładów finansowych, spowodowanym wzrostem cen paliwa oraz eksploatacją autobusów, dalsza kontynuacja współpracy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Szklarska Poręba stała się niekorzystna z punktu widzenia interesu gminy i jej mieszkańców.

Po przedstawieniu sprawy Radzie Miasta Świeradów- Zdrój w 2019 roku oraz intencyjnym głosowaniu Rady, dokonano wypowiedzenia porozumienia międzygminnego, sankcjonującego funkcjonowanie przedmiotowej linii, co zakończyło się zamknięciem linii 28 czerwca 2020 roku.Nie ulega wątpliwości, że takie połączenie byłoby atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasta, dlatego też Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ze swojej strony deklaruje otwartość w zakresie współpracy powiatowo-gminnej w celu uruchomienia przedmiotowego połączenia autobusowego.

Odpowiedź Szklarskiej Poręby

1) Po wstępnych rozmowach między gminami określono szacunkowy roczny koszt funkcjonowania linii autobusowej na trasie Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój przekraczający możliwości budżetowe Miasta, uchwała budżetowa Miasta Szklarska Poręba na rok 2022 r. nie przewiduje wydatków na uruchomienie takiej linii autobusowej

2) Rozważymy możliwość zakupu autobusów.

Czytaj też: Czy Wałbrzych potrzebuje dworca autobusowego?

Odpowiedź powiatu karkonoskiego

Powiat Karkonoski informuje, że w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 14 października 2022 r. naboru wniosków o objęcie w 2023 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i krótkim okresem przygotowania wniosku, nie ma możliwości, aby linia Szklarska Poręba — Świeradów mogła funkcjonować w 2023 r.

Szklarska Poręba z wyciągu na Szrenicę
Szklarska Poręba z wyciągu na Szrenicę

 

Wniosek o objęcie w 2023 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Powiat Karkonoski złożył do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.11.2022 r. Wprowadzenie nowej linii wymaga pogłębionej analizy w zakresie zbadania potrzeb pasażerów oraz podpisania stosownych porozumień pomiędzy powiatami w tym zakresie. Ponadto pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój funkcjonuje komunikacja autobusowa, której organizatorem jest Miasto Świeradów Zdrój w porozumieniu z miastem Szklarska Poręba. Powiat Karkonoski i Powiat Lubański powierzył zadanie z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Powiatu Lwóweckiego na linii nr 207 relacji Jelenia Góra — Lubomierz – Gryfów Śląski —Świeradów Zdrój.

Powiat Karkonoski jako organizator zadania własnego organizacji publicznego transportu zbiorowego zleca wykonywanie usług przewozowych operatorowi. Operator, który będzie realizował usługi przewozowe w 2023 r., zostanie wyłoniony w drodze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i będzie realizował to zadanie własnymi autobusami. Powiat Karkonoski w chwili obecnej nie przewiduje zakupu autobusów i tworzenia własnego taboru.

 

Jednocześnie, dziękuję za przekazanie informacji dotyczących problemów turystów przebywających na terenie Powiatu Karkonoskiego związanych z dostępnością komunikacyjną, które są niezmiernie istotne dla władz Powiatu. Władze Powiatu Karkonoskiego dokładają wszelkich starań, aby zarówno mieszkańcy powiatu mogli korzystać z Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej dojeżdżając do szkół, uczelni, miejsc pracy itp., ale także wspólnie z turystami mogli zwiedzać piękne zakątki i zabytki na terenie naszego Powiatu.

Czytaj też: Sukces! Po naszym wniosku będzie lepszy transport w Zagłębiu Miedziowym

Nasz komentarz

Odpowiedzi są dalece niezadowalające. Odpowiedź Szklarskiej Poręby jest skrajnie lakoniczna i nie wyjaśnia, jakie to uwarunkowania budżetowe są problemem, a także na czym będzie polegać „rozważenie” zakupu autobusów.

Magistrat w Świeradowie-Zdroju co prawda – co nasz cieszy – jest otwarty na współpracę dotyczącą nowej linii, nie odpowiedział zaś na wniosek dotyczący zakupu autobusów.

W odpowiedzi powiatu karkonoskiego znalazła się nieprawdziwa informacja, że „Ponadto pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój funkcjonuje komunikacja autobusowa, której organizatorem jest Miasto Świeradów Zdrój w porozumieniu z miastem Szklarska Poręba.”.

Towarzystwo Benderowskie rozważy podjęcie dalszych kroków w tej sprawie.


 

Fot. tytułowe: Świeradów-Zdrój / Marek Mróz / CC-BY-SA 4.0.


 

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie