NewsyPolecamyUncategorized

Mamy odpowiedź Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu na petycję ws. jawności

Wrocławski Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) opowiedział na naszą petycję ws. jawności. Nasze propozycje nie spotkały się z akceptacją tej miejskiej instytucji.

Odpowiedź na petycję ws. jawności podpisał dyrektor wrocławskiego ZZK, Pan Piotr Paś. W przesłanym dokumencie czytamy, że instytucja nie będzie upubliczniała treści skarg oraz wniosków składanej do niej przez wrocławian. Powód? Zdaniem dyrektora Pasia pisma tego typu adresowane do ZZK zawierają informacje wrażliwe, m.in. o sytuacji majątkowej i społecznej. To dane podlegające pod przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Zarząd Zasobu Komunalnego nie będzie też publikował treści udzielonych odpowiedzi (wraz z załącznikami) na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Z wypowiedzi dyrektora Piotra Pasia wynika, że w jego ocenie obecny mechanizm prawny gwarantujący dostęp do takich informacji jest wystarczający. Ponadto, w marcu br. ZZK zmienił infrastrukturę techniczną do obsługi swojego Biuletynu Informacji Publicznej i nie pozwala ona udostępniać tego typu wniosków w proponowanej przez nas formie, czyli np. ze skanami treści wniosków oraz udostępnionych przez ZZK odpowiedzi.

Możliwe zaś, że w pierwszej połowie 2017 r. Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu na łamach swojego BIP udostępni rejestr umów, z informacjami m.in. o przedmiocie umowy, czasie jej trwania, podmiotach objętych umową oraz jej wartością.

Ale, jak zaznacza dyrektor Piotr Paś, wprowadzenie tego typu rejestru będzie zależne od możliwości technicznych systemu obsługi BIP. Nie ma natomiast nadziei na to, że ZZK zacznie udostępniać w BIP całą treść umów, wraz z załącznikami. Dyrektor Piotr Paś przekonuje, że wymagałoby to od urzędników ZZK dodatkowej pracy, a co za tym idzie, zwiększyłoby koszty działania instytucji.

Nie ma również szans na to, aby ZZK udostępnił informację o swojej strukturze organizacyjnej wraz z danymi kontaktowymi wszystkich pracowników. Według dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, taki pomysł pozbawiony jest podstaw. Dobrą wiadomością jest zaś fakt, że w BIP instytucji przez nieograniczony czas będą dostępne materiały związane z przetargami. Dotyczy to jednak dokumentacji wprowadzanej na bieżąco. Archiwum starszych spraw nie zostało przeniesione ze starej wersji BIP do nowego biuletynu ZZK.

Odpowiedź Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu na naszą petycję ws. jawności: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Fot. pixabay.com, domena publiczna.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.