Aglomeracja WrocławskaBaza wiedzyTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Krzyki-Partynice

Czy powstanie tramwaj do Wysokiej? Pierwszy wrocławski tramwaj podmiejski

Aglomeracja Wrocławia rozwija się także poza granicami samego miasta. Jednym z osiedli, które powstały poza Wrocławiem, jest Wysoka, położona zaraz za rogatkami miasta, w gminie Kobierzyce.

W 2018 r. wójt gminy Kobierzyce skierował pismo do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza: „Mamy świadomość, że korki i smog to nie tylko problem wrocławian. Na co dzień mierzą się z nim także mieszkańcy naszej gminy, którzy w okresie porannego szczytu komunikacyjnego starają się wjechać od południa do Wrocławia z Bielan Wrocławskich i Wysokiej, by dotrzeć na czas do pracy, do szkół czy do uczelni. My także chcemy aktywnie włączyć się w rozwiązanie tych problemów”.

Czytaj też: Tramwaj na Stabłowice. Ważne przedłużenie na rozwijające się osiedle

Tramwaj do Wysokiej. Po co i jak?

– Przygotowujemy projekt porozumienia intencyjnego, który określi zakresy naszych działań – mówi Marek Żabiński, z-ca dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Przedłużenie trasy tramwajowej w kierunku Wysokiej to korzyść dla obu stron. Mieszkańcy Wrocławia i sąsiedniej gminy zyskają nowy środek transportu do miasta, a osiedla Ołtaszyn czy Partynice będą mogły sprawniej funkcjonować ponieważ zmniejszy się liczba samochodów i polepszą się warunkami przemieszczania.

Wysoka, gmina Kobierzyce
Wysoka, gmina Kobierzyce  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Przedłużenie tramwaju do Wysokiej miało pozwolić też na wybudowanie parkingu P&R z prawdziwego zdarzenia, który jeszcze przed wjazdem do miasta zagospodarowałby podróżujących samochodami z południa aglomeracji i umożliwiłby dojazd do centrum sprawnym transportem publicznym.

17 października 2018 r.prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik podpisali specjalne porozumienie.

– Południe Wrocławia jest bardzo atrakcyjne dla chcących się tam osiedlać. Nie zawsze są to tereny w granicach administracyjnych miasta, co jednak nie oznacza, że mieszkańcy nie korzystają ze wszystkich jego odsłon. Jest ono po prostu nadal centrum ich życia – dojeżdżają tu do pracy, dowożą dzieci do szkół, robią zakupy czy korzystają z oferty kulturalnej. Rozwój transportu niesamochodowego nie może więc opierać się tylko na granicach Wrocławia, dlatego podjęcie wspólnych działań z gminą Kobierzyce pozwoli na realny rozwój zrównoważonej mobilności – mówił prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

– Mamy świadomość, że korki i smog to nie tylko problem wrocławian. Na co dzień mierzą się z nim także mieszkańcy naszej gminy, którzy w okresie porannego szczytu komunikacyjnego starają się wjechać od południa do Wrocławia z Bielan Wrocławskich i Wysokiej, by dotrzeć na czas do pracy, szkół czy na uczelnie. Dlatego chcemy aktywnie włączyć się w rozwiązanie tych problemów – dodał wójt Pacholik.

Czytaj też: Tramwaj do ul. Racławickiej. Dla rozbudowujących się Krzyków i Grabiszynka

Co zakładało porozumienie?

Umowa międzygminna zakładała:

  • Wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na poprowadzeniu nowej trasy tramwajowej, obsługującej południowe osiedla we Wrocławiu i jej przedłużenia do miejscowości Wysoka w gminie Kobierzyce
  • Prace przygotowawcze: – ustalenie korytarza przedłużenia trasy tramwajowej,– wskazanie propozycji usytuowania pętli tramwajowej i parkingu P&R w rejonie Wysokiej,– zaproponowanie zasad uwzględnienia trasy tramwajowej w procesie projektowym drogi wojewódzkiej prowadzonym przez samorząd województwa, – wstępne omówienie zasad utrzymania i funkcjonowania obsługi tramwajowej, zakupu taboru oraz innych działań organizacyjnych wynikających z funkcjonowania trasy.
  • Zaplanowanie zakresu i sposobu prowadzenia prac, określenia ram dla ich budżetu oraz podziału kosztów.

Czytaj też: Społeczny Program Tramwajowy AM i TUMW. Czy zmarnujemy szansę na inwestycje tramwajowe?

Panel obywatelski za tramwajem do Wysokiej

W 2020 r. podczas Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego rekomendacja pt. „Wydłużenie linii tramwajowej, która powstanie na Ołtaszyn, do Wysokiej” uzyskała 88% poparcia, zatem zgodnie z zapowiedzią prezydenta Sutryka ma być wiążąca.

Wysoka, gmina Kobierzyce
Wysoka, gmina Kobierzyce  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Wydłużenie trasy tramwajowej wymaga, oprócz aktualizacji porozumienia międzygminnego, skoordynowania z zadaniem Marszałka, czyli budową drogi wojewódzkiej (Bielany-Łany-Długołęka) na odcinku od ul. Buforowej do al. Karkonoskiej. Wybór optymalnego rozwiązania, szczególnie w zakresie przecięcia drogi wojewódzkiej i ewentualnego przedłużenia tramwaju będzie przedmiotem uzgodnień nie tylko z Wójtem Kobierzyc, ale także Marszałkiem Województwa, który prowadzi projekt drogi wojewódzkiej. Myślenie o przedłużeniu trasy tramwajowej w kierunku Wysokiej wymaga także w pierwszej kolejności wyboru optymalnego rozwiązania dla trasy tramwajowej na Ołtaszyn, co będzie przedmiotem analiz w pierwszym etapie w ramach Wrocławskiego Programu Tramwajowego 2.0. – stwierdził UM w komentarzu do wyników panelu.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 751. Kolej miejska dla Nowego Dworu i Muchoboru Wielkiego?

Co stało się z tramwajem do Wysokiej?

Niestety, od 2018 r. nie zostały podjęte żadne prace nad tramwajem w kierunku podwrocławskiej Wysokiej.

Wstrzymane są również wszelkie prace nad tramwajem na Ołtaszyn/Partynice. Jego budowę umożliwić może planowana zmiana rozporządzenia ministra infrastruktury oraz wprowadzenie możliwości skrzyżowań tramwajowo-kolejowych.

Wysoka, gmina Kobierzyce
Wysoka, gmina Kobierzyce  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Magistracki portal straszył jednak jeszcze w 2023 r., że „Tramwaj na Ołtaszyn najwcześniej powstanie w latach… 30.”.

– Byłam i jestem wielką zwolenniczką tramwaju na Ołtaszyn, który dojeżdżałby do Wysokiej. Pamiętam konsultacje społeczne w tej sprawie. To była wspaniała współpraca z mieszkańcami, podczas której wspólnie ustalaliśmy optymalny przebieg trasy tramwajowej. Jednak dziś, kiedy kolej nie ma jeszcze nawet projektu przebudowy linii kolejowej na nasypie, nie widzę sensu inwestowania pieniędzy w projektowanie tramwaju na Ołtaszyn – twierdziła Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności UM.

Czytaj też: Tramwaj na Stabłowice. Ważne przedłużenie na rozwijające się osiedle


Fot tytułowe – Remont torowiska w ul. Legnickiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie