Aglomeracja WałbrzyskaKarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskPrzestrzeń

Gmina Kamienna Góra podaje szczegóły dotyczące wieży widokowej w Rudawach Janowickich

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, zwracało się w sprawie ważnych spraw do samorządów na Dolnym Śląsku w trybie dostępu do informacji publicznej.

Uważamy, że informacja publiczna to dobre narzędzie, by mówić o potrzebach mieszkańców, a także poszerzać wpływ obywateli na ich otoczenie.

Jak poinformowało Radio Wrocław, na Wielkiej Kopie w Sudetach Środkowych ma stanąć 25-metrowa wieża widokowa. – Już ją projektujemy – mówi w rozmowie z Radiem wójt gminy Kamienna Góra Patryk Strauss. Jak dodają dziennikarze RW, wieże widokowe budzą niechęć części środowiska turystycznego, jako zakłócające krajobraz.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Odpowiedzi z Kamiennej Góry

Dlatego Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zdecydowało się zapytać Urząd Gminy Kamienna Góra o szczegóły. Odpowiedzi otrzymaliśmy po wysłaniu ponaglenia i skargi

Przedstawiamy odpowiedzi.

1. W którym miejscu powstanie wieża widokowa na Wielkiej Kopie? Jakie są cele tej inwestycji?

Posadowienie wieży widokowej na Wielkiej Kopie planowane jest w miejscu niegdyś istniejącej w tej lokalizacji drewnianej wieży widokowej, wybudowanej końcem XIX wieku, po której zostały obecnie jedynie fundamenty, i ślady w dokumentach historycznych. Celem inwestycji jest m.in.: ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich i zagospodarowanie obszaru Wielkiej Kopy i Kolorowych Jeziorek oraz skanalizowanie miejscowego ruchu turystycznego.

2. Czy istnieje projekt wieży? Jeśli tak – w jakim trybie wybrano wykonawcę, kto nim jest. Jeśli nie – w jakim trybie będzie wybrany wykonawca?

Plany odbudowy wieży widokowej na Wielkiej Kopie, sięgają 2015 r., kiedy gmina Kamienna Góra aplikowała o środki z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (Europejska Współpraca Transgraniczna). Aktualnie dokumentacja projektowa wieży widokowej jest w trakcie opracowania. Na obecnym etapie nie wybrano jeszcze wykonawcy wieży, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie on wyłoniony w trybie postępowania przetargowego.

3. Czy były konsultacje społeczne w sprawie wieży? Jeśli nie – dlaczego? 

5. Czy w sprawie byli konsultowani eksperci ds. przyrody? Jeśli tak – jacy i jaki był wynik konsultacji? Jeśli nie – dlaczego? Czy nie ma obawy o krajobraz Rudaw Janowickich?

Koncepcję inwestycji konsultowano z przedstawicielami społeczności lokalnej i z Nadleśnictwem Kamienna Góra zarządzającym terenem, na którym planuje się realizację wieży. W przedmiocie inwestycji wypowiedział się również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jako organ odpowiedzialny na monitorowanie i ochronę obszarów Natura2000.

4. Czy zostało pozyskane finansowanie na wieżę? Jeśli tak – proszę o podanie informacji o źródle.

Gmina Kamienna Góra przygotowuje inwestycję w partnerstwie z Gminą Marciszów, na terenie której zlokalizowane są Kolorowe Jeziorka. Na inwestycję pozyskano finansowanie zewnętrzne ze środków rządowego Funduszu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Z jakich materiałów ma być wykonana wieża?

Jak już wspomniano powyżej, dokumentacja projektowa wieży jest na etapie opracowania, stąd nie jest obecnie przesądzona z jakich materiałów będzie ona wykonywana.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?

7. Którędy przybędzie sprzęt na budowę wieży? Czy nie ma obawy o zniszczenie leśnych szlaków?

Transport materiałów na potrzeby ewentualnej budowy, odbywał się będzie drogami publicznymi, a w obrębie lasów drogami gospodarczymi miejscowego leśnictwa (tj. wykorzystywanymi na cele prowadzenia bieżącej gospodarki leśnej).

8. Kiedy mają rozpocząć się prace nad wieżą? Kiedy się zakończą?

Rozpoczęcie prac budowlanych jest zależne od terminu zakończenia prac projektowych, uzyskania wymaganych pozwoleń, oraz rozstrzygnięcia przetargu celem wyłonienia wykonawcy. Ramowo zakłada się rozpoczęcie prac na przełomie pierwszej i drugiej połowy przyszłego roku.

Czytaj też: Pytamy urzędników o planowaną wycinkę 800 drzew przy drodze


Fot. tytułowe: Rudawy Janowickie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie