Aglomeracja WałbrzyskaKlimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Szczawno-Zdrój zapewnia, że walczy ze smogiem. Ale czy zdąży do 2024?

Smog to jeden z poważniejszych problemów Dolnego Śląska. Szczawno-Zdrój, mimo że jest uzdrowiskiem, nie spełnia od lat wymagań, dotyczących jakości powietrza. W 2021 r. w mieście norma rakotwórczego benzo(a)pirenu była przekroczona aż siedmiokrotnie.

Czytaj też: Wałbrzych uwzględni nasze zielone propozycje. Odpowiedź Romana Szełemeja

Zgodnie z uchwałą antysmogową, trujące piece-kopciuchy muszą zniknąć z terenu województwa dolnośląskiego do 2024 roku. W uzdrowiskach, takich jak Szczawno-Zdrój, w strefach ochrony A i B w ogóle (od 2028 r.) nie będzie można palić węglem lub drewnem.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd w Szczawnie-Zdrój o szczegóły. Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy istnieje dokument (program, strategia, plan) dotycząca walki ze smogiem? Proszę o przesłanie jego treści. Jeśli nie – czy będzie wykonany taki program.

Obowiązują obecnie dwie uchwały dotyczące walki ze smogiem:

  • Uchwała nr XIV/75115 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 26 października 2015 roku, zmienioną Uchwałą nr XXIII/44/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
  • Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie

2. Czy Urząd wykonywał analizy, studia lub inne dokumenty w związku z walką ze smogiem?

Nie było osobnego dokumentu, który stanowiłby analizę w związku z walką ze smogiem. Przytoczone powyżej dokumenty stanowią analizy.

3. Ile istnieje źródeł zanieczyszczeń (piece inne niż V klasy) w całej gminie?

Na podstawie przeprowadzonej w listopadzie 2021 r. inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Szczawno-Zdrój stwierdzono następujące ilości źródeł ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy: pozaklasowe — 171 szt., klasa 3 — 16 szt., klasa 4 — 26 szt.

Czytaj też: Jak będą chronione okolice Masywu Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie?

4. Ile pieców (inne niż V klasy) istnieje w zasobie komunalnym? Czy zostaną wymienione na inne źródła ciepła zgodnie z uchwałą antysmogową do 2024 r.?

W zasobie komunalnym obecnie jest 158 kotłów na paliwo stałe + piece grzewcze na paliwo stałe.

5. Ile pieniędzy przeznaczono w ostatnich 3 latach z budżetu na wymianę pieców i termomodernizację? Jakie inwestycje zrealizowano i ile pieców wymieniono?

W ostatnich 3 latach w ramach udzielonych dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na inwestycje związane ze zmianą źródła ciepła i porządkowania gospodarki ściekowej łącznie skorzystało 64 mieszkańców: rok 2019 — 1 udzielona dotacja w wysokości 2.000,00 zł, rok 2020 — 47 udzielonych dotacji w wysokości 171.208,10 zł, rok 2021 — 16 udzielonych dotacji w wysokości 79.988,47 zł.

6. Czy zbadany jest problem smogu transportowego? Jeśli nie – czy jest taki plan?

Nie jest zbadany problem smogu transportowego w Szczawnie-Zdroju i jak na razie nie ma tego w planie.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co z Polregio na Dolnym Śląsku? Czy nadal się opóźnia, czy wycofa się z regionu?

7. Czy nie ma obawy o odebranie statusu uzdrowiska z uwagi na smog?

Obawa taka niestety istnieje. Dlatego Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do uzyskania dobrego stanu jakości powietrza, poprzez m.in.:

  • propagowanie działań na rzecz poprawy warunków sanitarnych powietrza; wprowadzenie w życie uchwały nr XLU1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 5154);
  • ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych, autobusów i innych uciążliwych pojazdów w obrębie i w sąsiedztwie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej;
  • prowadzenie monitoringu stanu czystości powietrza, dążąc do jego postępującej
    poprawy.

8. Jakie projekty dotyczące smogu są przygotowane w zakresie funduszy europejskich? Proszę o przesłanie ewentualnych fiszek projektowych.

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój w grudniu 2020 r. podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”. W ramach projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zadania związane z wymianą ogrzewania na ogrzewanie na paliwo ekologiczne, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj też: Pytamy urzędników o planowaną wycinkę 800 drzew przy drodze


Fot. tytułowe – Szczawno-Zdrój / MarcinKuznik / CC-BY 3.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie