Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Czy Oleśnica ma strategię rozwoju rowerowego? Pytamy

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. czystym transportem, w tym rowerowym.

Podczas wizyty studyjnej w Oleśnicy zauważyliśmy, że przy ul. 11 listopada w centrum Oleśnicy istnieją pasy i drogi rowerowe. To dobrze, że istnieją i na uwagę zasługuje chęć promocji transportu rowerowego w tej wielkości mieście, choć można mieć pewne uwagi dotyczące m.in. niezrozumiałego przechodzenia pasów w drogi rowerowe.

Pas rowerowy w ul. 11 Listopada w Oleśnicy
Pas rowerowy w ul. 11 Listopada w Oleśnicy

W Oleśnicy spotkaliśmy sporo rowerzystów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że często w miastach tej wielkości nie ma dużego ruchu rowerowego.

Czytaj więcej: Wizyta w Oleśnicy. Dworzec, rowery i planowanie

Rowery w Oleśnicy. Turystyka czy też transport?

Strategia rozwoju Miasta Oleśnicy wskazuje m.in., że „Zbyt skromna, jak na potrzeby blisko 40-tysięcznej społeczności miasta i ludności okolicznej jest ogólnodostępna baza i oferta rekreacyjna. Za mało jest ścieżek rowerowych”, a także „Istniejąca sieć tras rowerowych jest bardzo skromna. Miasto, zwłaszcza jego centrum, pozostaje trudno dostępne dla ruchu rowerowego. Rozwój turystyki rowerowej w Polsce i jej korzystne perspektywy na terenie Dolnego Śląska nakazują zajecie się tym problemem i w perspektywie kilku lat rozbudowanie sieci tras rowerowych”.

Droga rowerowa w ul. Sinapiusa w Oleśnicy
Droga rowerowa w ul. Sinapiusa w Oleśnicy

Podejście związane z turystyką to jednak zbyt mało. Jak podkreśla ją autorzy  Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, ” Rowery odzyskują powoli należne im miejsce w systemach transportowych, przełamując hegemonię aut, czy uzupełniając ofertę komunikacji zbiorowej”, a także „Najsilniejszym czynnikiem zdolnym trwale i masowo zmienić zachowania transportowe wydaje się być racjonalny wybór: jeśli rowerem będzie można się poruszać szybko, bezpiecznie, wygodnie i tanio, wiele osób naturalnie wybierze ten bezemisyjny środek transportu.”

W DPR czytamy również, że „Bezpieczna, spójna i wygodna infrastruktura rowerowa jest podstawą rozpowszechniania ruchu rowerowego. Obecnie realizacja infrastruktury rowerowej nie jest wynikiem zintegrowanego planowania strategicznego, którego zasadniczym celem jest dbałość o spójność i bezpieczeństwo tras. Znaczna część infrastruktury rowerowej powstaje przy okazji modernizacji i budowy infrastruktury drogowej lub „punktowych” inicjatyw, co nie wpływa korzystnie na kształtowanie transportu rowerowego w ujęciu systemowym.”.

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Pytania TB ws. rowerów w Oleśnicy

Dlatego też Towarzystwo Benderowskie zwróciło się do Urzędu Miasta w Oleśnicy z pytaniami dotyczącymi komunikacji rowerowej w mieście.

Droga rowerowa w ul. 11 Listopada w Oleśnicy
Droga rowerowa w ul. 11 Listopada w Oleśnicy

1. Czy istnieje dokument-strategia, który w całości lub części dotyczy kwestii rowerowych? Czy będą tworzone takie dokumenty?
2. Kto w strukturach urzędu zajmuje się rowerowymi?
3. Jakie inwestycje rowerowe były w ostatnich pięciu latach w mieście? Jakie są planowane? (wnosimy o podanie lokalizacji i ewentualnie kosztów)
4. Czy Oleśnica zamierza uczestniczyć w Cyklostradzie Dolnoślaskiej? Jeśli tak – jaki projekt? Jeśli nie – dlaczego?
5. Czy przygotowywane są lub będą projekty rowerowe do sfinansowania z Funduszy Europejskich? Jeśli nie – dlaczego? Jeśli tak – jaki jest ich zakres oraz z jakich funduszy planuje się skorzystać?
6. Czy były przeprowadzane analizy, badania lub inne dokumenty związane z rowerami?
7. Czy były organizowane konsultacje społeczne w sprawach związanymi z rowerami? Czy była podejmowana współpraca ze środowiskiem rowerowym, w tym z organizacjami pozarządowymi?

Fot tytułowe – Rowerzyści w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie