Komunikacja

List otwarty w sprawie linii kolejowej nr 285 Wrocław-Sobótka

Link do wydarzenia na serwisie Facebook – WYŚLIJ UWAGI!

Marszałek Cezary Przybylski

Marszałek Jerzy Michalak

Szanowni Panowie Marszałkowie,

zwracamy się z apelem o uwzględnienie w planach województwa rewitalizacji linii nr 285, na odcinku do Sobótki.

Zapowiedzi o remoncie linii można było usłyszeć w 2007 r., a w 2014 r. pojawiła się uchwała w sprawie przejęcia linii. Nie widzimy jednak wiążących decyzji, które umożliwiłyby powrót ruchu pasażerskiego.

Ta linia wspomogłaby zakorkowane południe aglomeracji i ułatwiłaby dojazd z Ołtaszyna, Partynic, Wojszyc, Bielan, Kobierzyc czy Sobótki. Obsługiwałaby również ruch turystyczny, a także służyłaby przewozom towarowym (kamieniołomy w Sobótce).

Do Sobótki można by przedłużyć istniejące kursy z Trzebnicy, tworząc linię prowadzącą przez cały Wrocław i tworzącą zalążek kolei aglomeracyjnej, która powinna być stworzona przez województwo i gminy, na czele z Wrocławiem. Koleje Dolnośląskie zakupiły nowy spalinowy tabor, który to umożliwi.

Przykład trasy Wrocław-Legnica udowadnia, że dobra oferta jest w stanie przyciągnąć pasażera. To zmniejszy zanieczyszczenia i ograniczy korki.

Nie trzeba wielkiej modernizacji za setki milionów, na którą czekalibyśmy latami. Kluczowe jest zapewnienie rozsądnej prędkości i budowa brakujących przystanków kolejowych, a resztę prac warto etapować i zaplanować na przyszłość.

W przyszłości warto również uwzględnić przedłużenie do Świdnicy. Odcinek Świdnica-Jedlina Zdrój jest planowany do odnowy, mimo że jest mniej istotny komunikacyjnie. Cieszymy się z tych zapowiedzi i uważamy, że powinno się te plany rozszerzyć również na odcinek bliżej Wrocławia.

Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, by uwzględniło linię do Sobótki w programie “Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową”. Władze wojewódzkie powinny także postarać się o uwzględnienie tej linii w programie, a jeśli nie uda się – poszukać sposobów na sfinansowanie jej remontu, np. ze środków RPO.

Prezydent Rafał Dutkiewicz

Burmistrz Stanisław Dobrowolski

Wójt Ryszard Pacholik

Szanowni Panowie Prezydencie, Burmistrzu, Wójcie.

Apelujemy do Panów, by podjęli Panowie starania mające na celu rewitalizację linii nr 285 na odcinku Wrocław – Sobótka. Prosimy również o zaplanowanie działań, które zintegrują transport gminny z kolejowym. Apelujemy też, by porozumieć się wspólnie z województwem w sprawie budowy kolei aglomeracyjnej, która zwiększyłaby mobilność mieszkańców aglomeracji.

Renowacja linii kolejowej Wrocław – Sobótka przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców, którzy zyskają na większej mobilności, mniejszych korkach i mniejszych zanieczyszczeniach.

Z poważaniem,

Aleksandra Zienkiewicz

Towarzystwo Benderowskie

Aleksander Obłąk

Akcja Miasto

Przemysław Filar

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Nasze uwagi do programu rządowego

==

zdjęcie: Łukasz Szmigiel

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

Licencja Creative Commons
Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Jeden komentarz do “List otwarty w sprawie linii kolejowej nr 285 Wrocław-Sobótka

Możliwość komentowania została wyłączona.