FelietonyKomunikacjaNewsyPolecamy

Nie będzie informacji o tramwajach niskopodłogowych na tablicach DIP we Wrocławiu

Nie doczekamy się we Wrocławiu informacji o kursach tramwajów niskopodłogowych na elektronicznych tablicach przystankowych. Według Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM), takiego rozwiązania obecnie nie da się wprowadzić.

Kilka tygodni temu zwróciliśmy się do ZDiUM z prośbą o takie skonfigurowanie elektronicznych tablic systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, aby wyświetlały dane o kursach tramwajów niskopodłogowych. Sens naszej prośby był oczywisty: taka zmiana ułatwiłaby życie zarówno turystom, jak też osobom niepełnosprawnym, które miałyby dobry dostęp do informacji, kiedy skorzystają z wozu MPK dostosowanego do ich potrzeb.

Niestety, według miejskiego zarządcy dróg naszej prośby nie da się zrealizować. ZDiUM wylicza kilka przyczyn. Po pierwsze: zdarza się, że w miejsce przewidzianego w rozkładzie jazdy kursu tramwaju niskopodłogowego przyjeżdża wóz z wysoką podłogą. Według urzędników, podawanie takiej informacji na tablicach DIP mogłoby wprowadzać podróżnych w błąd.

Po drugie,  jak wylicza ZDiUM w odpowiedzi na nasze pismo, wdrożenie naszego postulatu byłoby kosztowne.

W ramach prowadzonych prac rozwojowych, rozważano bieżącą identyfikację rodzaju pojazdu realizującego wybrany kurs, na podstawie jego identyfikatora przekazywanego do systemu. Taka modyfikacja systemu wiązałaby się z ogromnymi kosztami, na co składają się koszta uzupełnienia oprogramowania systemowego, koszta zmiany wewnętrznego oprogramowania tablic, których obecnie w mieście zainstalowanych jest ponad 360 i pochodzą od dwóch niezależnych producentów, a także koszta konfiguracji tablic – przekonują urzędnicy.

Ostatnim argumentem ZDiUM, który przemawia przeciwko proponowanemu przez nas rozwiązaniu, to ryzyko pogorszenia czytelności informacji wyświetlanych na tablicach DIP. W efekcie, jak przekonują urzędnicy, mogłyby na tym stracić np. osoby dotknięte chorobami wzroku.

Odpowiedź Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na nasze pismo ws. tablic elektronicznych DIP: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany był w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.