Baza wiedzyTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Psie Pole – Zawidawie

Tramwaj na Psie Pole. Najbardziej legendarna inwestycja tramwajowa Wrocławia

Trasa tramwajowa na Psie Pole to obok tramwaju na Jagodno jedna z bardziej popularnych inwestycji, o które od lat walczą wrocławianie, a które od lat obiecywał wrocławski samorzad.

– Działająca od tygodnia trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór się sprawdza. To potwierdzają pasażerowie, którzy regularnie nią podróżują. Są jednak wrocławianie, którzy też liczą na tramwaje. Są to m.in. mieszkańcy Psiego Pola czy Ołtaszyna, którzy na swoje linie czekają ponad 7 lat, czyli tyle samo, co wrocławianie z Nowego Dworu – zwróciło uwagę Radio Wrocław.

Oprócz licznych tekstów, debat i wniosków, o inwestycji zaczęły powstawać memy.

Mem o tramwaju na Psie Pole
Mem o tramwaju na Psie Pole
– Tramwaj do rynku starego Psiego Pola jak najszybciej. – Pod takim hasłem happening w Rynku zorganizowała w 2010 r. Magdalena Razik, kandydatka PO do rady miasta.

Czytaj też: Politycy o transporcie dla Wrocławia. Czekamy na metropolię i Wrocławski Węzeł Kolejowy

Tramwaj na Psie Pole w panelu obywatelskim

Wrocławski Panel Obywatelski zorganizowany w 2020 r. miał odpowiedzieć m.in. na pytanie: jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlem Psie Pole? Rekomendacje wiążące (według prezydenta Sutryka wiążące są te, które mają powyżej 80%) zdecydowanie mówią o tramwaju. Odrzucony został wariant autobusowy.

Wiążące są następujące rekomendacje:

  • Nr 3: Budowa linii tramwajowej w pierwszym możliwym terminie, biorąc pod uwagę: niezbędny na tę realizację budżet (w tym fundusze UE), inwestycje w tej części miasta, potrzebę etapowania powstawania kolejnych linii tramwajowych w mieście – 82,09%
  • Nr 4: Niezwłoczne (jak najszybsze) stworzenie planu inwestycji tramwajowej (jeśli nie powstał) oraz zobligowanie Prezydenta i UM do wszelkich możliwych działań prowadzących do budowy tramwaju, wraz z uwzględnieniem rozmów ze wszystkimi stronami oraz zdawania kwartalnych publicznych sprawozdań dotyczących postępów prac – 83,58%
  • Nr 5: Wypracowanie wspólnego z Urzędem Marszałkowskim i innymi odpowiedzialnymi instytucjami optymalnego dla ruchu bezkolizyjnego rozwiązania dotyczącego tramwaju na Psie Pole – 88,06%.
Psie Pole - ul. Bolesława Krzywoustego
Psie Pole – ul. Bolesława Krzywoustego  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Tramwaj na Psie Pole jest najbardziej złożonym tematem wśród wszystkich wymienionych kierunków, nie tylko z uwagi na same koszty inwestycyjne, ale także wielowariantowość. W dokumentach planistycznych funkcjonuje dziś co najmniej 8 korytarzy tramwajowych, z różnymi miejscami wpięcia w osiedle i różnymi miejscami wyprowadzenia z obecnego układu tramwajowego. W ramach Wrocławskiego Programu Tramwajowego 2.0 tramwaj na Psie Pole będzie podlegał także analizom, w tym w szczególności przestrzennym, które pokażą jak poszczególne warianty przynoszą efekt dla obsługi istniejącej i planowanej zabudowy – stwierdził UM w komentarzu do wyników panelu.

Czytaj też: Trasa tramwajowa na Ołtaszyn/Partynice. To sposób na odkorkowanie południa Wrocławia!

Tramwaj na Psie Pole według aktywistów

Monika Glińska podczas debaty, którą zorganizowała Akcja Miasto 24 kwietnia 2023 r. w klubie Proza w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny,  przekonywała do uwzględnienia w planach trasy na Psie Pole.

– Jesteśmy piątym największym osiedlem we Wrocławiu. Jako rada osiedla podjęliśmy uchwałę, by tramwaj na Psie Pole jednak znalazł się na liście podstawowej, choć ciągle jest przesuwany. Jest to inwestycja kosztowna i skomplikowana, kluczowe jest to, by jednak zbudować drugą przeprawę na Widawę. Kluczowy jest wybór trasy i dziwi mnie to, że nadal mamy w dyskusji dziewięć wariantów i dwa dodatkowe na Zakrzów. Cieszymy, że coś się w temacie dzieje, jeśli będziemy w stanie zrobić to dobrze, ale nie cieszymy się z odsuwania w czasie – mówiła radna osiedlowa.

Psie Pole - Dolina Widawy
Psie Pole – Dolina Widawy  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Tramwaj na Psie Pole mógłby do tego przekonać mieszkańców obrzeży miasta do przesiadki na transport publiczny. – Jeżeli pojawiłaby się alternatywa dobrego transportu na obrzeżach, a mieszkańcy przedmieść mogliby przesiąść się na tramwaj, to częściowo rozwiązałoby problem korków – dodała Glińska.

Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto: – Gdyby zdecydować się na korytarz od Stadionu Olimpijskiego na Psie Pole, to czasowo tramwaj byłby bezkonkurencyjny. Mógłby przemknąć jako szybki tramwaj w Poznaniu, bez zatrzymywania się aż do mostu Szczytnickiego. Czas podróży byłby szybszy niż autobusem i samochodem, a mieszkańcy mając taką ofertę, sami zdecydowaliby o podróży transportem publicznym.

– Psie Pole to spory generator ruchu i można zastąpić sporą liczbę autobusów tramwajami. Autobus jest mniej pojemny, potrzeba zatrudnić dwóch kierowców, a trudno jest dziś znaleźć pracowników – przekonywał Piotr Palacz z Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też: Gdzie powinny powstać przystanki kolejowe we Wrocławiu? [ANALIZA HIPERMIASTA]

Jakie warianty trasy tramwajowej na Psie Pole?

Nadal nie jest wybrany ostateczny wariant trasy tramwajowej na Psie Pole. Studium zagospodarowania z 2018 r. tak opisuje te warianty:

w kierunku Psiego Pola, w szczególności do rejonu ul. Żmudzkiej i Poleskiej, trasami wariantowymi:

  • wariant 1 – od ul. Toruńskiej, al. Aleksandra Brücknera, ul. Bolesława Krzywoustego, przy czym dalsze prowadzenie trasy można również rozważać wariantowo: Litewską i jej przedłużeniem lub Bolesława Krzywoustego i Kiełczowską, z pętlą w rejonie ulic Kiełczowskiej lub Poleskiej
  • wariant 2 – od ul. Toruńskiej, dalej ul. Kwidzyńską oraz łącznikiem ul. Kwidzyńskiej w kierunku północnym, z przekroczeniem linii kolejowej 292 do Jelcza Laskowic i doliny Widawy do ul. Bolesława Krzywoustego lub Litewskiej i dalej według wariantu 1
  • wariant 3 – od pętli przy al. Ludomira Różyckiego, przedłużeniem w kierunku północnym do ul. Kwidzyńskiej i dalej jak w wariancie 2
  • wariant 4 – od mostu Swojczyckiego ul. Mydlaną, z przekroczeniem linii kolejowej 292 oraz dalej Trasą Olimpijską do ul. Litewskiej i pętli według wariantu 1
  • W kierunku Zakrzowa trasą prowadzoną w zależności od wybranego wariantu trasy na Psie Pole – z przekroczeniem linii kolejowej 143 do rejonu ul. Odolanowskiej lub od strony ul. Bierutowskiej, ul. Królewską do rejonu ul. Odolanowskiej.

We Wrocławskim Programie Tramwajowym określono z kolei dziewięć wariantów, które prezentujemy na mapie:

Czytaj też: Jakiego transportu chcą wrocławianie? Sondaże, badania, dane [ANALIZA HIPERMIASTA]

Studium korytarzowe

Wrocławskie Inwestycje zleciły stworzenie studium korytarzowego tramwaju na Psie Pole. Magistrat chce, by wyłoniony w przetargu wykonawca zarekomendował dwa najkorzystniejsze.

Dla wytypowanych wariantów, prowadzone byłyby dalsze prace projektowe. Pozostałe korytarze nie musiałyby już stanowić rezerwy terenu pod inwestycję.

Psie Pole - ul. Bolesława Krzywoustego
Psie Pole – ul. Bolesława Krzywoustego  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W czerwcu 2023 r. postępowanie wygrała firma Databout, która zaoferowała wykonanie prac za 396,6 tys. zł.

Jak zapowiedzieli urzędnicy, po zakończeniu i odebraniu opracowania studium korytarzowego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w tej sprawie.

Czytaj też: Tramwaj na Bartoszowice. Krótkie przedłużenie, ale potrzebne

Znaleźć fundusze na tramwaj na Psie Pole

Akcja Miasto w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wysłała uwagi do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027, które przygotowało Towarzystwo Benderowskie.

Postululowano dodanie na listę podstawową projektu budowy trasy tramwajowej na Psie Pole (i Ołtaszyn).

– Budowa trasy tramwajowej na Ołtaszyn i Psie Pole zostały wiążąco zarekomendowane do realizacji przez panel obywatelski. Podobnie jak w przypadku Maślic, korytarze tramwajowe na te osiedla są uwzględnione w Studium. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym punkcie, założony koszt budowy linii tramwajowej na Swojczyce jest nierealistyczny lub błędnie zakłada finansowanie również infrastruktury drogowej. Z drugiej strony, przedstawiony we Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0 koszt tej inwestycji to 41 mln zł. Dla Maślic jest to 74 mln, a dla Psiego Pola 179 mln – podkreślali aktywiści.

Psie Pole - ul. Litewska
Psie Pole – ul. Litewska  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uwaga jednak została odrzucona.

– WPT2.0 ustalił listę projektów priorytetowych do realizacji w nowej perspektywie finansowej do 2027 (2030). Projekty tramwajowe na Ołtaszyn i Psie Pole nie zostały uwzględnione jako zadania priorytetowe do realizacji do 2027 roku – stwierdził UM.

Czytaj też: Tramwaj na Muchobór Wielki planowany od lat. Zapomniana inwestycja?

Inne ważne inwestycje

W ramach budowy trasy tramwajowej na Psie Pole będzie potrzebny nowy odcinek w ul. Wyszyńskiego, gdyż w obecnym stanie sieci tramwajowej doprowadziłoby do niewydolności sieci.

Ulica Wyszyńskiego
Ulica Wyszyńskiego  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Wybudowanie torowiska tramwajowego na Psie Pole wiązać się będzie z uruchomieniem nowych linii tramwajowych, tym samym przeciążona zostałaby ul. Jedności Narodowej, która zbierałaby ruch tramwajowy z trzech kierunków: Psiego Pola, Kromera i Kowal. Uwzględniając infrastrukturę drogową i torową ulicy Jedności Narodowej i jej ograniczoną przepustowość niezbędne jest wybudowanie dodatkowych torowisk na: Wyszyńskiego i Słowackiego (zwiększenie przepustowości torowisk w kierunku centrum miasta, odciążenie Jedności Narodowej) – stwierdzono we Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0.

Czytaj też: Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto: Wrocławianie zamieniliby auto na wygodny transport zbiorowy na europejskim poziomie


Fot tytułowe – Rynek Psiego Pola  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie