KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław MaśliceWrocław Psie Pole – ZawidawieWrocław TarnogajWybieram kolej

Przystanki kolejowe Maślice, Tarnogaj i Zakrzów Wschód muszą być na liście podstawowej

Uchwałą nr 63/2021 z dnia 19 maja 2021 r. Rada Ministrów ustanowiła Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025. Potem ten program był uzupełniany o kolejne inwestycje.

Niestety, trzy inwestycje z Wrocławia zostały uwzględnione jedynie na liście rezerwowej, mimo tego że potencjalnie mogłyby cieszyć się sporym zainteresowaniem pasażerskim.

Dlatego też zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie zwróciło się wnioskiem o uwzględnienie przystanków kolejowych z Wrocławia w rządowym programie przystankowym na liście podstawowej. Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Informacja publiczna. Publikujemy informacje ws. węzła kolejowego i pytamy o tramwaje

 

Przystanki dla Wrocławia. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Realizatorem ww. Programu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i to ten podmiot dokonuje analizy zasadności ujęcia poszczególnych przystanków na liście podstawowej lub rezerwowej Programu. Każdy przystanek, który miałby się znaleźć na liście zadań, powinien spełniać założenia Programu w zakresie m.in. deklaracji przewoźnika, jak i organizatora przewozów, o chęci zatrzymywania się na przystanku z odpowiednią częstotliwością oraz braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ konieczność przeprowadzenia takiej oceny nie kwalifikuje danego zadania do sfinansowania i jego realizacji w ramach Programu.

Z przekazanych przez PKP PLK S.A. informacji wynika, że w trakcie trwania realizacji Programu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie był zainteresowany przeniesieniem wnioskowanych lokalizacji na listę podstawową, argumentując to niskim potencjałem ruchu regionalnego.

Poniżej przedstawiam analizę Spółki w zakresie wnioskowanych lokalizacji.

Wrocław Tarnogaj: wymagany zakres rzeczowy do realizacji budowy przystanku osobowego, obejmujący m.in. konieczność przebudowy układów torowych i wiaduktu drogowego uzasadnia obawy co do możliwości realizacji zadania w okresie realizacji Program, tj. do końca 2025 roku.

Ponadto realizacja takiego zakresu rzeczowego może skutkować potrzebą pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zgodnie z zapisami Programu uniemożliwia jego realizację.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Tarnogaj
Okolica planowanego przystanku Wrocław Tarnogaj / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Wrocław Zakrzów Wschód: zakres rzeczowy budowy przystanku osobowego konieczny do realizacji zadania musiałby obejmować budowę przejścia podziemnego o długości ok 50 m pod drogą powiatową dwujezdniową, co wymagałoby ścisłej współpracy z Miastem Wrocław w kwestii zawarcia stosownego porozumienia regulującego możliwość finansowania części przedsięwzięcia przypadającą samorządowi. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Spółki w zawieraniu tego typu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz okres realizacji Programu, istnieje uzasadniona obawa co do możliwości zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji w jego ramach czasowych, tj. do końca 2025 roku.

Wrocław Maślice: obecnie trwają analizy techniczno-ruchowe przedmiotowej lokalizacji na podstawie których Spółka rozważy możliwość jej przeniesienia z listy rezerwowej na podstawową Programu, podczas jego corocznej aktualizacji.

Przypominamy, że w trakcie debaty polityków padła deklaracja znalezienia funduszy na ten cel.

Michał Jaros (Platforma Obywatelska): – To są stosunkowo niewielkie koszty. Mówiliśmy o budowie czwartego toru, który może kosztować 200-300 mln zł lub więcej. Przystanek to wydatek dużo niższy, ok. 4 mln zł, inwestycja która jest do załatwienia. Możemy złożyć deklarację, że przystanek na Maślicach wpiszemy do programy i zorganizujemy 4 mln zł w budżecie państwa w najbliższym czasie Nie wiem czy uda się w budżecie na 2024 r., bo nie wiem co przejmujemy po PiS-ie, ale możemy środki szybko wygospodarować, by znalazły się pieniądze na ten przystanek.

Czytaj też: Sławomir Czerwiński: Trasa tramwajowa na Maślice nie może być na rezerwie. Czekamy na niego od lat

Dalsze działania ws. przystanków. Osiedle Sobieskiego

W ramach dalszych działań Akcja Miasto w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny skierowała dwa pisma.

Pierwsze do Urzędu Miejskiego Wrocławia, by współdziałał z Polskim Liniami Kolejowymi w ramach budowy przystanku Zakrzów Wschód / Osiedle Sobieskiego.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego
Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Możliwe i naszym zdaniem preferowane jest także stworzenie wersji alternatywnej: przejścia naziemnego, z sygnalizacją świetlną. Decyzja w tym przedmiocie nie należy do PLK czy Ministerstwa Infrastruktury, tylko do Urzędu Miejskiego Wrocławia jako podmiotu zarządzającego ruchem na al. Sobieskiego.

Taka inwestycja mogłaby zakończyć się z powodzeniem do końca 2025 roku.

W 2020 r. w piśmie do Ministra Infrastruktury Urząd Miejski Wrocławia pisał bowiem: “Miasto jest przygotowane do powiązania zbudowanego przez Państwa przystanku z obszarami sąsiadującymi m.in. poprzez zaplanowanie w rejonie ul. Zatorskiej nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – dzięki któremu zrealizujemy dla pasażerów dojścia piesze do nowego przystanku (…)  w rejonie ul. Zatorskiej w perspektywie najbliższych lat powstanie pętla autobusowa, która doskonale wpisze się w funkcjonowanie całego węzła i powiązania pasażerskie”

Uważamy, że jest to ważna inwestycja, która przybliży kolej mieszkańcom Wrocławia. Jest to istotne o tyle, że okolica ta pozbawiona jest transportu szynowego w postaci trasy tramwajowej. Przystanek kolejowy jest obecny w studium zagospodarowania przestrzennego.

Przystanek obsługiwałby osiedle Sobieskiego czyli część Zakrzowa (administracyjne osiedle Psie Pole-Zawidawie). Stworzyłby możliwość szybkiego dojazdu do centrum dla mieszkańców bloków oraz nowych osiedli, a także planowanego osiedla przy ul. Zatorskiej (spółka PFR Nieruchomości) oraz innych inwestycji planowanych przez deweloperów. Obsługiwałby również centra logistyczne przy ul. Bierutowskiej.

Czytaj też: Kolej Dużych Prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Kluczowa inwestycja dla Polski

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego

Drugie pismo, do Urzędu Marszałkowskiego, ma zaś związek ze stwierdzeniem ze strony Ministerstwa Infrastruktury, jakoby Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie był zainteresowany przeniesieniem wnioskowanych lokalizacji na listę podstawową, argumentując to niskim potencjałem ruchu regionalnego.

Mamy wrażenie, że powyższe zdanie wynika z nieporozumienia. Mieszkańcy Wrocławia są również mieszkańcami Dolnego Śląska, co powinno być jasne zwłaszcza w roku wyborczym, gdy wyborcy z Wrocławia również będą głosować w wyborach do sejmiku województwa.

Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego
Okolica planowanego przystanku Wrocław Osiedle Sobieskiego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Zwracamy uwagę na to, że osiedla Wrocławia, które obsługiwane byłyby przez przystanki są często znacznie większe niż miasta województwa dolnośląskiego takie jak Chocianów, Świeradów-Zdrój czy Karpacz.

Na osiedlu Maślice zameldowanych jest 17,8 tys. osób (wszystkie dane za dzień 31 grudnia 2022 r.). Osiedle Stabłowice jest częścią osiedla Leśnica (32 tys. zameldowanych). Na osiedlu Tarnogaj zameldowanych jest 9,1 tys. osób, a na osiedlu Księże 6,4 tys. osób. Na osiedlu Psie Pole-Zawidawie zameldowanych jest 29,6 tys. osób.

Do tego zwracamy uwagę, że miałaby znaczenie przesiadkowe dla mieszkańców spoza Wrocławia, co wykazujemy w poniższych akapitach.

Czytaj też: Strefa Czystego Transportu dla zdrowia wrocławian. Potrzebny ambitny wariant

Wrocław Maślice

Obecnie na trasie linii kolejowej nr 273 jest spora luka między przystankami Wrocław Pracze i Wrocław Stadion. Przystanek Stabłowice/Maślice obsługiwałby zarówno osiedle Maślice, ale też mocno rozbudowujące się osiedle Stabłowice, przede wszystkim w dojeździe do stacji Wrocław Główny. 

Okolica planowanego przystanku Wrocław Maślice
Okolica planowanego przystanku Wrocław Maślice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Przystanek byłby również potrzebny mieszkańcom miejscowości spoza Wrocławia, gdyż stworzyłby węzeł przesiadkowy z planowaną trasą tramwajową na Maślice, który ułatwiłby dojazd do celów podróży we Wrocławiu z kierunku Wołowa czy Głogowa. 

Wrocław Tarnogaj

Przystanek Tarnogaj obok przystanku uzupełniałby sporą lukę na trasie Wrocław Główny – Wrocław Brochów/Iwiny/Wrocław Wojszyce. Przystanek służyłby także mieszkańcom Księża.

Jego budowa również byłaby korzystna dla mieszkańców innych miejscowości, bowiem umożliwiałaby przesiadkę pasażerom z kierunku Siechnic, Oławy, Sobótki i Strzelina w kierunku centrum (pl. Społeczny, pl. Dominikański) bez potrzeby jechania na Dworzec Główny, a także przesiadkę w kierunku Gaju i os. Powstańców Śląskich. Odległość do przystanku tramwajowego to ok. 180-200 metrów, a przystanek autobusowy.

Dzięki budowie Alei Wielkiej Wyspy możliwa jest również przesiadka na autobusy w kierunku Biskupina i Sępolna, co również zwiększyłoby możliwości dojazdu dla mieszkańców Dolnego Śląska, podróżujących w kierunku konkretnych celów podróży w stolicy regionu.

Czytaj też: Wspólny bilet na MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie musi wrócić. Urbancard i papierowe

Wrocław Zakrzów Wschód / Osiedle Sobieskiego

Przystanek umożliwiłby również przesiadkę na autobusy w kierunku np. pl. Grunwaldzkiego pasażerom z kierunku Oleśnicy, Bierutowa, Milicza i Twardogóry, jako że Urząd Miejski Wrocławia zapowiedział, że “w rejonie ul. Zatorskiej w perspektywie najbliższych lat powstanie pętla autobusowa, która doskonale wpisze się w funkcjonowanie całego węzła i powiązania pasażerskie”.

Aktualizacja z 22 lutego 2024 r. Odpowiedź UM

Dnia 15 lutego urząd miejski (wydział inżynierii miejskiej) odpowiedział na wniosek. Wniosek uznany został za bezzasadny, choć UM zapewnił, że jest gotowy by wybudować przejście dla pieszych, gdy PLK będzie chciała wybudować przystanek.

Nawiązując do powyższego uprzejmie informuję, że postulowane w tym wniosku podjęcie rozmów z Polskimi Kolejami Państwowymi Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna dotyczących budowy przystanku kolejowego Wrocław Za krzów Wschód jest już realizowane przez służby miejskie. Miasto Wrocław postuluje budowę tego przystanku od roku 2018 i od tego czasu prowadzi rozmowy między innymi z Polskimi Liniami Kolejowymi, co potwierdza fakt umieszczenia tej inwestycji na liście rezerwowej Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020 – 2025 (patrz: Załączni’k dotyczący województwa dolnośląskiego). Miasto wystąpiło również z wnioskami o przesunięcie tej inwestycji z listy rezerwowej na listę podstawową deklarując postulowaną przez Pana budowę przez Miasto i na jego koszt niezbędnego przejścia przez al. Jana III Sobieskiego.

Nadal potwierdzamy, ze budowa postulowanego przejścia może być wpisywana do planu inwestycji miejskich, a następnie uruchomiona do wykonania, jak tylko Miasto otrzyma informację, że PKP PLK SA jest skłonne przyjąć do realizacji budowę przystanku. Do tego czasu budowa przejścia nie jest zasadna, bo nie ma celu do którego zmierzaliby piesi.

Czytaj też: Kolejowa obwodnica Wrocławia. Towarowo-pasażerska – dla Krzyk, Gaju, Gajowic, Borka


Fot tytułowe – Przystanek Wrocław Tarnogaj – planowane miejsce  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie